S-ryhmä ja Punainen Risti tiivistävät yhteistyötään

Reijo Hietanen
Punaisen Ristin paikallisosastot hyötyvät yhteistyöstä saamalla S-ryhmän liikkeissä mahdollisuuden esitellä toimintaansa. Keväällä 2011 Jämsänkosken osasto hankki uusia jäseniä S-marketin aulassa.
Kuvaaja: Reijo Hietanen

Suomen Punainen Risti ja S-ryhmä jatkavat yhteistyötään ensiaputaitojen levittämisessä ja arjen turvallisuuden parantamisessa.

Suomen Punainen Risti ja S-ryhmä allekirjoittivat tänään kolmivuotisen yhteistyösopimuksen. Vuoteen 2014 ulottuva sopimus on jatkoa jo vuonna 2003 alkaneelle yhteistyölle. Sopimuskauden tavoitteena on edistää yhdessä ihmisten ja yhteisöjen selviytymiskykyä parantamalla arjen turvallisuutta.

– S-ryhmälle on luontevaa olla mukana tukemassa Punaisen Ristin vapaaehtoisten tekemää arvokasta työtä eri puolilla Suomea. Yhteistyötä päätettiin jatkaa, sillä se istuu hyvin S-ryhmän rooliin vastuullisena toimijana. Myös lähes 2 miljoonaa asiakasomistajaamme ovat vahvasti sitä mieltä, että toiminta Punaisen Ristin kanssa on tärkeää, toteaa SOK:n pääjohtaja Kuisma Niemelä.

Yhteistyöllä vahvistetaan valtakunnallisesti katastrofivalmiutta lisäämällä ihmisten ensiaputaitoja. Sitä kautta mahdollistetaan onnettomuustilanteisiin ja kriiseihin varautumista sekä parannetaan niistä toipumista. Yhtenä yhteistyön konkreettisena muotona jatketaan S-ryhmän henkilökunnan valtakunnallista Turvapassi- ja ensiapukoulutusta. Pitkään jatkunutta yhteistyötä on myös S-ryhmän mukanaolo toukokuussa Punaisen Ristin viikolla ja syyskuussa Operaatio Nälkäpäivässä.

Punaisen Ristin paikallisosastot hyötyvät yhteistyöstä saamalla S-ryhmän liikkeissä mahdollisuuden esitellä toimintaansa ja kutsua ihmisiä mukaan esimerkiksi ensiapuryhmiin.

 – Yhteistyö on meille tärkeää. Erityisesti pitkäaikainen kumppanuus mahdollistaa konkreettisia asioita, kuten ensiaputaitojen karttumista ja yhteisvastuun ja auttamisen lisääntymistä, sanoo Punaisen Ristin pääsihteeri Kristiina Kumpula.