Elvytyksen perustiedot voi nyt oppia videolta

Suomen Punainen Risti on julkaissut uuden elvytysvideon.

Ensiapukoulutuksen tukimateriaaliksi tehty 23-minuuttinen opetusvideo on nimeltään Elvytystilanne - kyky auttaa. Opetusvideon tulee näkemään vuositasolla noin 250 000 ea-kurssilaista. Videolta löytyy myös tekstitetyt versiot ruotsiksi ja englanniksi.

- Elvytysohjeet päivitettiin vuonna 2010 ja siksi uudelle opetusmateriaalille oli tilaus, sanoo Punaisen Ristin terveys- ja hyvinvointiyksikön päällikkö Henna Korte.

Video on opetusohjelma, joka koostuu dramatisoidusta tilannekuvauksesta ja neljästä lyhyestä opetusjaksosta, joissa käydään kouluttajan johdolla läpi vauvan, lapsen ja aikuisen elvytys.

- Kyseessä on ainutlaatuinen yhteistyö Punaisen Ristin ja Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan välillä, sillä video on lähihoitajaopiskelijan opinnäytetyö. Edelliseltä ammatiltaan ohjaajana työskennellyt Timo Vuento toteutti ensihoidollisen opetusvideon yhdessä Punaisen Ristin ensiapuasiantuntijan kanssa.

Opetusvideon tarinan viesti on auttamisrohkeuden tärkeys. Jokaisen tulee uskaltaa auttaa.

Elvytystilanne - kyky auttaa on myyntituote, jonka voi ostaa Punaisen Ristin verkkokaupasta.