Euroopan talousongelmat lisäävät avun tarvetta

IFRC
Ukrainan Punaisen Ristin vapaaehtoinen jakoi ruokaa kodittomille tarkoitetussa suojassa helmikuussa 2012.
Kuvaaja: IFRC

Punainen Risti varautuu laajentamaan avustustoimintaa Euroopassa.

Kansainvälinen Punainen Risti ennustaa, että avun tarve Euroopassa tulee lisääntymään talouskriisin takia. Talouskriisi heikentää monien rahatilannetta, jolloin ihmiset joutuvat turvautumaan ulkopuoliseen apuun. Erityisesti Itä-Euroopassa turvaverkko on paikoin heikko, eikä kaikilla ole omia säästöjä tai omaisuutta turvanaan.

Punainen Risti toimii paikallisesti talouskriisistä kärsivissä maissa, ja saa näin ollen jatkuvasti tietoa avun tarvitsijoilta. Punaisen Ristin mukaan taloudellisesta tilanteesta kärsivät erityisesti lapset ja nuoret. Nuorisotyöttömyys on joissain maissa ylittänyt jo yli 50 prosenttia. Lasten ja nuorten lisäksi ahdingossa ovat työttömät, sosiaaliturvan ulkopuolella elävät siirtolaiset, yhden vanhemman perheet sekä suurperheet.

Enemmän apua kotimaahan

Monet Euroopan Punaisista Risteistä ovat lisänneet kotimaan apuaan talouskriisin pahentuessa. Punainen Risti on muun muassa jakanut avuntarvitsijoille ruokaa, vaatteita, sosiaaliavustusta ja terveysneuvontaa sekä henkistä tukea.

- Espanjassa järjestetään vuosittain iso varainhankintakampanja "Dia de la Banderita". Viime vuonna varat käytettiin ensimmäistä kertaa kokonaan Espanjan Punaisen Ristin kotimaan toimintaan, kertoo Punaisen Ristin kansainvälisen liiton Euroopan yksikön johtaja Anitta Underlin.

Punainen Risti lisäsi Espanjassa tehtävää työtä viime vuonna. Espanjan Punainen Risti jakoi ruokaa noin miljoonalle ihmiselle. Lisäksi järjestö auttoi työttömäksi jääneitä vuokran, veden ja sähkön maksussa.

- Tarve tällaiselle avulle tulee luultavasti lisääntymään. Yhä useampi eurooppalainen ei pysty enää pitämään huolta itsestään ja perheestään, Underlin sanoo.

Vaikeat ajat lisäävät halua auttaa

Punaisen Ristin kansainvälisen liiton mukaan Punaisen Ristin työtä on osassa Euroopan maista vaikeuttanut se, että taloudellisen taantuman aikana valtion tuki järjestölle on pienentynyt. Myös yritysten tuki on vähentynyt.

Toisaalta samaan aikaan yksityisten lahjoittajien halu auttaa on kasvanut. Punaisen Ristin kansainvälinen liitto kertoo, että vaikeina aikoina halu auttaa lähimmäistä usein kasvaa. Tämä näkyy lahjoitusten määrien kasvuna.

- Lahjoituksia annetaan edelleen etenkin sellaisissa maissa, joissa auttamisen kulttuuri on vahva. Näissä kulttuureissa autetaan omasta tilanteesta riippumatta.