Terveydenhuollon ammattilaiset yhä suuremmassa vaarassa konfliktialueilla

Catalina Martin-Chico
Jemen, 2011. Ambulanssit ottavat valtavia riskejä päästäkseen auttamaan konfliktien uhreja.
Kuvaaja: Catalina Martin-Chico

Tutkimuksen mukaan iskut sairaaloihin, lääkäreihin ja ambulansseihin ovat lisääntyneet. Siksi myös siviilien selviytymismahdollisuudet heikkenevät.

Tiedon levittäminen sodan oikeussäännöistä on yksi Punaisen Ristin perustehtäviä. Euroopan komission humanitaarisen avun ja väestönsuojelun toimisto (ECHO) rahoittaa Punaisen Ristin järjestämiä koulutuksia humanitaarisesta oikeudesta.

Terveydenhuollon ammattilaiset joutuvat päivittäin vaaratilanteisiin konfliktialueilla kuten Syyriassa. Uhrien auttaminen vaatii usein työskentelemistä etulinjoissa, mutta sen lisäksi lääkintähenkilökuntaan kohdistuu yhä useammin väkivaltaa.

- Tutkimuksestamme kävi selväksi, että terveydenhuoltohenkilökuntaan kohdistuva väkivalta on yleistynyt, kertoo kansainvälisen Punaisen Ristin komitean (ICRC) Terveydenhuolto vaarassa -kampanjaa vetävä Rilito Povea.

ICRC:n tekemän tutkimuksen aineisto on kerätty 16 maasta, ja sen avulla on selvitetty, millaista väkivalta on konfliktialueilla ja keitä uhrit ovat. Kahden ja puolen vuoden aikana kirjattiin 655 terveydenhuoltoon kohdistunutta väkivallan tekoa, joista noin 37 % oli aseellisten ryhmien, 33 % valtiollisen armeijan ja 7 % poliisin tekemiä.

Terveydenhuollon vaikeutuessa siviilien mahdollisuudet selviytyä heikkenevät

Nykyään suurin osa konflikteista on ei-valtiollisten toimijoiden välisiä selkkauksia. Jos ensimmäisessä maailmansodassa suurin osa uhreista oli sotilaita, nykyään tilanne on päinvastainen: siviilit kärsivät sodissa eniten.

Terveydenhuollon ammattilaisiin kohdistuva väkivallan uhka vaikuttaa myös siviilien selviytymiseen. Esimerkiksi Irakissa vuosina 2003-2007 yli puolet kaikista lääkäreistä pakeni väkivallan uhan vuoksi maasta. Kongossa kuolee 40 000 ihmistä kuukausittain parannettavissa oleviin tauteihin, koska sairastuneet eivät pääse vaarallisen tilanteen takia hoitoon.

Punainen Risti kampanjoi terveydenhuollon ammattilaisten turvallisuuden puolesta

ICRC pyrkii vähentämään lääkintähenkilökuntaan kohdistuvaa väkivaltaa kolmivuotisella kampanjalla.

- Kampanjan päätavoitteena on pohtia kuinka voimme vähentää terveydenhuoltohenkilökuntaan kohdistuvia iskuja, Povea summaa. 

Kampanjassa on mukana komitean ja kansallisten yhdistysten lisäksi muita kansalaisjärjestöjä sekä valtioita. Vuoteen 2015 ulottuvan kampanjan aikana tiedotetaan tehostetusti terveydenhuollon suojellusta asemasta ja haavoittuneiden oikeudesta hoitoon.

Punainen risti on maailmanlaajuisesti tunnustettu suojamerkki, joka suojaa konfliktitilanteissa valtuutettuja avustustyöntekijöitä, lääkintälaitoksia ja -kuljetuksia, niiden henkilökuntaa ja potilaita.