Veripalvelun konsulttihankintoja koskeva oikeuskäsittely alkaa

Veripalvelun 2000-luvulla käyttämien konsulttipalvelujen hankintamenettelyä koskevien epäselvyyksien oikeuskäsittely alkaa tänä syksynä.

Veripalvelun entistä johtajaa sekä konsulttiyrityksen konsulttia syytetään luottamusaseman väärinkäytöstä konsulttipalvelujen hankinnoissa.
 
Oikeuskäsittely alkaa keskiviikkona 14.8.2013 Helsingin käräjäoikeudessa ns. valmisteluistunnolla. Valmisteluistunnossa sovitaan muun muassa loppusyksyyn ajoittuvan pääkäsittelyn ajoitus.
 
Veripalvelun konsulttihankintoja koskevat epäselvyydet nousivat julkisuuteen kolme vuotta sitten syyskuun alussa 2010 MTV3:n ajankohtaisohjelmassa. Siinä väitettiin, että Veripalvelun johtajan tekemissä konsulttihankinnoissa oli epäselvyyksiä. Veripalvelu oli ostanut vuosina 2004 - 2009 konsulttipalveluja yhdeltä ja samalta konsulttitoimistolta ilman kilpailutusta. Veripalvelun kehittämishankkeisiin liittyneitä konsulttiprojekteja oli kaikkiaan kymmenkunta ja niiden yhteenlaskettu arvo seitsemän vuoden ajalta oli noin 3,3 miljoonaa euroa.
 
Ajankohtaisohjelmassa esitettyjen väitteiden perusteella Suomen Punaisen Ristin hallitus perusti heti tarkastusvaliokunnan ja tilasi ulkopuolisen erityistarkastuksen selvittämään tapahtumien kulkua. Samalla poliisi käynnisti ohjelmassa esitettyjen väitteiden pohjalta esitutkinnan.

Erityistarkastuksessa ilmeni, että konsulttihankinnoissa ei ollut kaikilta osin noudatettu järjestön sisäisiä ohjeistuksia. Veripalvelun johtajan työsuhde päättyi ja Veripalvelun silloinen hallitus erosi omasta pyynnöstään tehtävästään.
 
Poliisi sai esitutkinnan valmiiksi tammikuussa 2011 ja Helsingin kihlakunnansyyttäjä päätti kesäkuussa 2012 nostaa jutussa syytteet luottamusaseman väärinkäytöstä Veripalvelun entistä johtajaa ja hankkeiden konsulttia kohtaan.

Konsulttiasioiden selvittelyn yhteydessä esille tuli myös Veripalvelun yhden tutkimuksen projektitilitykseen liittyvä epäselvyys. Veripalvelu oli sisällyttänyt tutkimusavustuksen myöntäneelle Tekesille menneeseen aineistoon virheellisesti 50 000 euron suuruisen kuluerän, joka ei kuitenkaan kuulunut hankesopimuksen määrittelemiin avustukseen oikeuttaviin kuluihin. Veripalvelu korjasi virheen heti sen tultua tietoon ja palautti aiheettomasti saaneensa 17 500 euron suuruisen avustusosuuden Tekesille.  Poliisitutkinnan jälkeen syyttäjä päätti kuitenkin nostaa syytteen törkeästä avustuspetoksesta Veripalvelun entistä johtajaa ja tutkimus- ja kehitystoiminnasta vastannutta johtajaa kohtaan. Tämä asia käsitellään omana oikeusprosessinaan, mutta Veripalvelun konsulttihankintoja koskevan oikeudenkäynnin yhteydessä tulevana syksynä.