Lapissa kehitetty toimintamalli on Euroopan paras

Kaisa Sirén
Punaisen Ristin vapaaehtoiset tuovat omalla toiminnallaan kuntalaisten arkeen turvallisuutta ja hyvinvointia. Kuvassa Janna Alili-Kitti (oikealla) ja Anne Viertola, jotka osallistuivat Rovaniemen osaston vapaaehtoisen kolapartion toimintaan vuonna 2012. Kolapartio käy luomassa lunta mm. vanhusten apuna.
Kuvaaja: Kaisa Sirén

Arjen turvaa kunnissa -hankkeen tavoitteena on keskittää paikalliset voimavarat niin, että ne palvelevat parhaiten kuntalaisten hyvinvointia.

Hankkeessa kehitetty toimintamalli on voittanut Euroopan julkishallinnon instituutin järjestämän kilpailun Maastrichtissa. Suomen Punainen Risti on hankkeessa vahvasti mukana.

- Toimintamallin taustalla on oivallus siitä, miten moni toimija tekee kunnissa työtä kuntalaisten hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämiseksi. Toimijoiden välillä ei kuitenkaan ole kovin paljon yhteistyötä. Samaan aikaan kuntien resurssit kapenevat. Kuntien suurin menoerä, sosiaali- ja terveystoimen kustannukset, on viimeisen vuosikymmenen aikana kaksinkertaistunut.

Näin hanketta taustoittaa Veli-Matti Ahtiainen, joka toimii Suomen Punaisen Ristin Lapin piirissä projektipäällikkönä ja Arjen turvaa -hankkeessa tukiryhmän jäsenenä.
 
- Toimintamallin tavoitteena on, että yhteistyötä eri toimijoiden välillä tiivistettäisiin. Tällöin kunnissa hahmotettaisiin paremmin esimerkiksi se, millaisia järjestöjä kunnan alueella toimii ja millaista työtä ne tekevät. Tällainen kokonaiskuva auttaa suuntaamaan resurssit entistä tehokkaammin. Silloin saadaan aikaan säästöjä, mutta samalla myös parempaa hyvinvointia kuntalaisille, Ahtiainen kertoo.

Ahtiaisen lisäksi Punaista Ristiä edustaa hankkeen johtoryhmässä kotimaan valmiustoiminnan päällikkö Leena Kämäräinen

Järjestöt mukaan jo suunnitteluvaiheessa

Uudessa toimintamallissa mullistavinta on se, että järjestöt otetaan mukaan jo suunnittelu-vaiheessa – tasavertaisina toimijoina viranomaisten kanssa. Käytännössä tämä toteutetaan perustamalla kuntaan hyvinvointi- ja turvallisuusryhmä, jossa on mukana myös järjestöjen edustaja. Ryhmän kautta järjestöt voivat tuoda omaa osaamistaan ja vahvuuksiaan esille, ja kunta voi tehdä tämän perusteella linjauksia resurssien käytön suhteen.

Toimintamalliin liittyy myös sähköinen työkalu, jonka avulla voidaan kerätä entistä tehokkaammin tietoa kuntalaisten kohtaamista ongelmista arjessa.

- Käytännössä tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kunnassa huomataan vanhusten yksinäisyyden olevan erityisen monta kuntalaista koskettava ongelma. Silloin Punaisen Ristin osasto voi tuoda esille omaa ystävätoimintaansa ja kunta voi suunnata omat resurssinsa tämän toiminnan tukemiseen, Ahtiainen kertoo.

Kunnassa voidaan siis hyödyntää jo olemassaolevaa toimintamallia sen sijaan, että sellaista lähdettäisiin rakentamaan tyhjästä.

Kilpailun voitosta lisäpuhtia pilotointiin

Arjen turvaa kunnissa -hanke valittiin voittajaksi 26 Euroopan maasta lähetettyjen 230 hankkeen joukosta. Kilpailussa etsitään parhaita toimintamalleja ja käytännön ratkaisuja taloudellisesti vaikeina aikoina. Kilpailu pidetään joka toinen vuosi ja sen järjestää Euroopan julkishallinnon instituutti (EIPA). Loppukilpailu pidettiin Maastrichtissa 25.–27.11.

- Voitto kannustaa ilman muuta eteenpäin. On hienoa, että monen vuoden työ on tuottanut hedelmää, Ahtiainen kertoo.

Voitosta saadaan myös lisäpuhtia hankkeen pilotointiin ensi vuonna. Uutta yhteistyömallia testataan viidessä Lapin kunnassa, jotka ovat Kemijärvi, Pelkosenniemi, Posio ja Tornio sekä Koillismaalla Pudasjärvi.

Arjen turvaa kunnissa -hanketta hallinnoi Lapin aluehallintovirasto ja rahoittaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma.

- Lappi on hyvä paikka kehittää ja testata yhteistyöhön perustuvaa toimintamallia, koska siellä eri toimijat ovat jo entuudestaan tottuneet toimimaan paljon yhdessä. Siitä huolimatta yhteistyön tiivistäminen entuudestaan on jo nyt osoittautunut todella hyödylliseksi. Toivottavasti toimintamallista on hyötyä jatkossa myös valtakunnallisesti, Ahtiainen pohtii.