Veripalvelun entinen johtaja vapautettiin kaikista syytteistä

Helsingin käräjäoikeus on antanut vapauttavan päätöksen oikeusjutussa, jossa Suomen Punaisen Ristin Veripalvelun entistä johtajaa Jukka Rautosta syytettiin luottamusaseman väärinkäytöstä konsulttipalvelujen hankinnassa. Kaikki syytteet hylättiin.

Myös yhtä Tekes-laskua koskevassa avustuspetosasiassa syytteet hylättiin.

Helsingin kihlakunnansyyttäjä päätti kesäkuussa 2012 nostaa syytteen Veripalvelun entistä johtajaa vastaan luottamusaseman väärinkäytöstä ja konsulttia vastaan avunannosta luottamusaseman väärinkäyttöön. Syyte koski Veripalvelun 2000-luvulla tekemiä konsulttipalveluhankintoja.

Epäilykset väärinkäytöksistä nostettiin esille MTV3:n 45 minuuttia -ohjelmassa syyskuussa 2010. Veripalvelu oli käyttänyt vuosina 2004-2009 yhden ja saman konsulttipalveluyrityksen palveluja suorahankintana ilman kilpailutusta suuressa osassa kehitysprojektejaan. Suomen Punaisen Ristin hallitus perusti heti epäilyjen tultua ilmi tarkastusvaliokunnan ja tilasi ulkopuolisen erityistarkastuksen selvittämään kyseisten konsulttipalvelujen hankintoja.

Marraskuussa 2010 SPR:n hallitus katsoi erityistarkastuksen perusteella, että konsulttisopimuksia ei ole kilpailutettu Punaisen Ristin sisäisten ohjeistusten mukaisesti.  Myös sopimusten solmimiseen, laskujen sisältöerittelyyn ja annettuihin selvityksiin liittyi puutteita. Veripalvelun entisen johtajan työsuhde päättyi ja johtamisjärjestelmään tehtiin muutoksia vastaavien epäselvyyksien estämiseksi jatkossa.

Poliisi sai esitutkintansa valmiiksi alkuvuodesta 2011. Asian selvittäminen oikeusprosesseineen kesti kaikkiaan yli kolme vuotta.

Helsingin käräjäoikeus ratkaisi konsulttipalveluja koskevan jutun yhteydessä myös siihen epäsuorasti liittyneen toisen asian, jossa oli kyse yhden Veripalvelun tutkimusprojektin laskutukseen liittyvästä epäselvyydestä. Veripalvelussa oli virheellisesti liitetty tutkimusavustuslaskutukseen yksi sellainen lasku, joka ei täyttänyt korvattavien kulujen kriteereitä. Kyse on vajaan 17 500 euron summasta. Syyttäjä oli nostanut syytteen törkeästä avustuspetoksesta Veripalvelun entistä johtajaa sekä hankkeesta vastannutta Veripalvelun työntekijää kohtaan. Myös tämä syyte hylättiin.