Punainen Risti vaatii EU:ssa yhtenäistä ja inhimillistä maahanmuuttopolitiikkaa

Punainen Risti
Eurooppaan on Syyrian kriisin aikana tullut syyrialaisia turvapaikanhakijoita. Punainen Risti vetoaa Euroopan valtioihin maahantulon helpottamiseksi.
Kuvaaja: Punainen Risti

Punainen Risti on toimittanut Euroopan neuvostolle laatimansa suositukset, joissa vaaditaan mm. perheenyhdistämisen helpottamista ja paperittomille pääsyä terveydenhuoltoon.

Euroopan Punaiset Ristit vaativat Euroopalle yhtenäistä ja turvapaikanhakijoita kunnioittavaa maahanmuuttopolitiikkaa. Punaiset Ristit ovat toimittaneet Euroopan neuvostolle suositukset, joilla ne toivovat vaikuttavansa Euroopan unionin tulevan toimikauden aikana tehtäviin maahanmuuttopoliittisiin linjauksiin.

Yksi tavoitteista on saada Euroopassa kaikille siirtolaisille yhdenvertainen pääsy terveydenhuoltoon. Muun muassa Suomessa henkilöllä, jolla ei ole henkilöpapereita (ns. paperiton), on ainoastaan rajallinen oikeus terveyspalveluihin. Paperittomat ihmiset muodostavat erittäin haavoittuvan väestöryhmän. Suomen Punainen Risti kuuluu Paperittomien verkostoon, joka vaatii hoidon laajentamista tasavertaisesti kaikille.

- Suomi on liittynyt YK:n ihmisoikeussopimukseen, joka koskee taloudellisia, sivistyksellisiä ja sosiaalisia oikeuksia (TSS-sopimus). Sopimuksessa korostetaan valtion velvollisuutta suojella haavoittuvassa elämäntilanteessa olevia henkilöitä, kuten lapsia sekä raskaana olevia ja synnyttäneitä naisia, ja vastata heidän terveystarpeisiinsa, sanoo Suomen Punaisen Ristin pääsihteeri Kristiina Kumpula.

Rajavalvonta ei saa estää turvapaikanhakijaa

Punainen Risti on huolissaan siitä, että kaikki kansainvälistä suojelua tarvitsevat eivät pääse hakemaan turvapaikkaa. Viime vuosien aikana EU-valtiot ovat monin keinoin pyrkineet estämään ns. laitonta maahantuloa. Moni valtio on tiukentanut maahantuloon liittyviä sääntöjä. Vaarana on se, että suojelua tarvitsevilta henkilöiltä evätään eri tavoilla lupa tulla maahan. Se tarkoittaa, että he eivät pääse toteuttamaan oikeuttaan hakea turvapaikkaa.

Monet turvautuvat ihmissalakuljetukseen, sillä virallista reittiä hakemusten jättämiselle ei ole. Tuhansia ihmisiä, heidän joukossaan naisia ja lapsia, kuolee vuosittain Välimerellä pyrkiessään Eurooppaan.

Suosituksilla Punainen Risti haluaa parantaa vesiteitse saapuvien turvapaikanhakijoiden asemaa. Punainen Risti vaatii, että merellä kiinniotettujen tai pelastettujen siirtolaisten pitää saada tarvittavaa tukea. Siirtolaisia auttavia henkilöitä tai yhteisöjä ei saa rangaista laittomien siirtolaisten auttamisesta.

Perheiden yhdistymistä tulee helpottaa

Myös Suomessa on lakimuutosten, joustamattomien hallintokäytäntöjen ja edustustojen vähentämisen myötä aiempaa vaikeampi saada kolmansissa maissa asuvia perheenjäseniään Suomeen.

- Vaarana on, että vastoin tahtoaan erilleen joutuneet perheenjäsenet eivät voi yhdistyä monien heistä riippumattomien esteiden vuoksi, vaikka heillä olisi siihen oikeus, kertoo Punaisen Ristin perheenyhdistämisen suunnittelija Ann-Charlotte Siren-Borrego.

Suomen Punainen Risti kannattaa niin sanotun humanitaarisen viisumin käyttöönottoa.

- Humanitaarisen viisumin avulla vakavan kriisin takia paenneet perheenjäsenet pääsisivät Suomeen hakemaan perheenyhdistämisoikeutta. Näissä tilanteissa oleville ihmisille tulisi taata suotuisammat perheenyhdistämisen kriteerit, esimerkiksi oikeus yhdistyä ns. ydinperheen ulkopuolisiin perheenjäseniin, Siren-Borrego sanoo.

Säilöönotto on viimeinen keino

Punainen Risti vaatii suosituksissa, että turvapaikanhakijan säilöönotolle pitäisi etsiä aktiivisesti muita vaihtoehtoja. Suomessa turvapaikanhakija, jonka henkilöllisyydessä tai matkareitissä on epäselvyyksiä, voidaan majoittaa erilliseen säilöönottoyksikköön. Säilöönottoyksikköön majoitetaan myös maasta käännytettäviä ja karkotettavia ulkomaalaisia. Säilöönottoyksikkö on suljettu eivätkä asukkaat saa poistua sieltä.

- Säilöönotto loukkaa ihmisoikeuksia, kuten liikkumisen vapautta ja sen pitäisi olla viimeinen keino. Suomen Punainen Risti on lisäksi jo aiemmin vaatinut lasten säilöönoton kieltämistä kokonaan, Kristiina Kumpula sanoo.