Nuorten syrjäytyminen on suomalaisten suurin huolenaihe

Teemu Ullgrén
Moni vastaajista on huolissaan nuorison syrjäytymisestä.
Kuvaaja: Teemu Ullgrén

Suomen Punainen Risti teetti kyselyn suomalaisten ilon ja huolen aiheista. Yli puolet vastanneista on huolissaan taloudellisesta eriarvoistumisesta.

Eniten kyselyyn vastanneita huolestuttaa nuorten syrjäytyminen. Kaksi kolmesta vastaajasta on huolestunut nuorten tilanteesta ja huolestuneimpia ovat yli 50-vuotiaat. Huolestuneita on enemmän Pohjois-Suomessa kuin ruuhka-Suomessa.

Suuri ja ajankohtainen huolenaihe on myös Venäjän ja Ukrainan välinen tilanne. Kaikista vastaajista 65 prosenttia kertoo olevansa erittäin tai melko huolestunut tilanteesta. Suurinta huolta tilanne herättää yli 65-vuotiaiden keskuudessa. Heistä 82 prosenttia on Venäjän toimista erittäin tai melko huolissaan.

Yleisesti eri vastaajaryhmissä muita enemmän huolestuneita näyttävät olevan naiset ja korkeammin koulutetut vastaajat.

Noin 65 prosenttia vastanneista on huolissaan taloudellisesta eriarvoistumisesta. Enemmistö suomalaisista ei ole kuitenkaan huolissaan omasta taloudestaan. Huolta aiheuttaa myös oma ja läheisten terveys.

Sen sijaan ilmastonmuutos, maahanmuutto tai ääriliikkeet eivät nouse suomalaisten huolenaiheiden kärkipäähän. Vastaajista noin seitsemän prosenttia on erittäin huolissaan maahanmuutosta. Määrä on vähäisempi, kuin mitä viimeaikainen julkinen keskustelu antaa olettaa.  

Vapaaehtoistoiminnasta iloa

Vapaaehtoistoiminta tuo mielekästä sisältöä monen elämään. Suomalaisista 63 prosenttia on valmis osallistumaan vapaaehtoistoimintaan ja kaikkein innokkaimpia ovat 15–24-vuotiaat.

Kaiken kaikkiaan alle 50-vuotiaat ovat halukkaimpia tulemaan mukaan vapaaehtoistoimintaan kuin yli 50-vuotiaat.

Muita tärkeitä ilon aiheita suomalaisille ovat perhe, läheiset, luonto ja vapaa-aika. Myös työ tuo usealle vastaajalle iloa elämään. Vain kourallinen vastaajista näkee elämänsä synkkänä ja sanoo, ettei iloa löydy elämään juuri mistään.

Taloustutkimuksella teetettyyn kyselyyn vastasi 1 085 suomalaista, jotka ovat iältään 15–79-vuotiaita. Suomalaisten huolen ja ilon aiheet -kysely tehtiin kesäkuussa.