Festareilla nuori kaipaa kuuntelijaa

Harri Mäenpää
Leena Koivistoinen kouluttaa uusia henkisen tuen vapaaehtoisia. Vuonna 2012 hänet palkittiin Vapepan valtakunnallisena vapaaehtoisena pelastajana.
Kuvaaja: Harri Mäenpää

Henkisen tuen vapaaehtoisia tarvitaan kesätapahtumissa yhä enemmän. Festareilla oman elämän ongelmat nousevat helposti pintaan.

– Kiertelimme Ilosaarirockissa juhlijoiden joukossa, kun tyttöporukasta yksi nuori tuli luokseni itkuisena. Pahaan oloon ei ollut varsinaista syytä, mutta tytölle oli tärkeää, että paikalla oli joku lohduttamassa ja halaamassa, vapaaehtoinen henkisen tuen kouluttaja Leena Koivistoinen kertoo.  

Henkisen tuen merkitys on korostunut monissa Punaisen Ristin tapahtumapäivystyksissä. Henkisen tuen vapaaehtoiset voivat jäädä paikalle keskustelemaan, kun ensiavun vapaaehtoiset ovat hoitaneet ihmisen saamat fyysiset vammat.

Festivaaleilla erityisesti päihteiden käyttö ja pahoinpitelyt lisäävät henkisen tuen tarvetta.

– Tilanne ei tunnu välttämättä sillä hetkellä pahalta. Se, että joku käy fyysisesti kiinni, on aina iso kokemus, joka saattaa myöhemmin tulla uudelleen mieleen. Tällöin tapahtuneesta on tärkeää puhua mahdollisimman pian jonkun kanssa, Koivistoinen sanoo.

Festareilla ongelmat kärjistyvät

Henkisen tuen vapaaehtoisiin otetaan rohkeammin yhteyttä kuin aiemmin, ja monissa tapahtumissa ihmiset tulevat suoraan keskustelemaan heidän kanssaan.

Jos omassa elämässä on surua tai ongelmia perheen ja muiden läheisten kanssa, monella nuorella nämä asiat nousevat pintaan festivaaleilla. Valvominen ja alkoholi voivat lisätä huonon olon tunnetta.

– Yksinäisyys korostuu, kun on ison joukon keskellä. Oma elämä saattaa tuntua merkityksettömältä. Toisaalta nuorella voi olla suuret ennakko-odotukset festivaalista. Jos odotukset eivät täytykään ja tapahtumassa ei ole mukavaa, pettymys voi olla suuri, Koivistoinen kertoo.

Henkisen tuen antaminen on ennaltaehkäisevää toimintaa. Festivaaleilla on yleistä, että nuoret tulevat hakemaan henkisen tuen vapaaehtoisia, jos ystävällä on huono olo tai läheiset pelkäävät hänen hyvinvointinsa puolesta.  

– Nuoret tietävät, miten keskusteleminen voi joskus auttaa. Heille on tärkeää, että asioista voi puhua ja meidän tehtävänämme on olla paikalla kuuntelemassa, Koivistoinen painottaa.