Afgaaniperheet oppivat ensiapua Sonkajärvellä

Leila Honkala

Punaisen Ristin vapaaehtoiset ovat perustaneet monikulttuurisen ensiapuryhmän afgaaniperheiden kanssa. Ensiaputaitojen lisäksi perheet tutustuvat uuteen kotiseutuunsa ja sen ihmisiin.

Mikä on VAPAA-hanke?
  • Punainen Risti haluaa edistää pakolaisten kotoutumista uudelle kotipaikkakunnalle ja uusien ystävien saamista järjestämällä toimintaa paikallisten kanssa.
  • Pakolaisten kotoutumista tukevaa vapaaehtoistoimintaa Sonkajärvellä tukee Euroopan pakolaisrahaston rahoittama VAPAA - Vapaaehtoiset pakolaistyössä -hanke.
  • Hankkeessa on mukana 15 paikkakuntaa viiden eri piirin alueella.
  • Hanke toimii järjestö- ja viranomaisyhteistyön vahvistamiseksi paikkakuntien pakolaistyössä.

– Olemme saaneet paljon apua Suomen Punaiselta Ristiltä muuttaessamme tänne. Myös me haluamme antaa apua sitä tarvitseville, kertoo yksi päivystysryhmäläisistä, Iranista Sonkajärvelle viime vuoden tammikuussa muuttanut Zakera Qasemi.

Tällä hetkellä päivystysryhmässä toimii aktiivisesti viisi pakolaisnuorta, jotka ovat suorittaneet päivystysensiapukurssin. Ensiapukursseille ja ensiapuryhmään on helppo tulla mukaan, vaikka yhteistä kieltä ei vielä olisikaan. Tärkeintä on kouluttajan ja ryhmäläisten asenne.

– Ensiapuopetusta voi helposti havainnollistaa kuvilla, onnettomuustilanteiden lavastamisella ja loukkaantuneen tai sairaskohtauksen oireita näyttelemällä, sanoo Leila Honkala, Sonkajärven osaston puheenjohtaja ja ryhmätoiminnan kehittämisestä vastaava vapaaehtoinen.

Osa ensiapuryhmäläisistä on kouluttautunut myös ystävätoimintaan ja he käyvät ulkoilemassa paikallisen vanhainkodin asukkaiden kanssa.

– Punaisen Ristin liivi ylläni koen olevani vapaaehtoinen ja auttaja, enkä vain pakolainen. Olen saanut paljon lisää rohkeutta sekä itseluottamusta, Zakera kertoo.

Kasvimaan viljelyllä tutustutaan suomalaisiin kasviksiin

Sonkajärven ja Sukevan osastojen perustamassa ryhmässä harjoitellaan ensiaputaitoja säännöllisesti.

– Parhaimmillaan aktiivinen järjestötoiminta voi auttaa ihmistä näkemään oman potentiaalinsa ja uskomaan omiin kykyihinsä mennä eteenpäin elämässä, Leila Honkala toteaa.

Sonkajärven osasto on huolehtinut kahtena kesänä kasvimaapalstasta yhteistyössä eri järjestöjen kanssa. Viljelytoiminnalla halutaan tehdä tutuksi suomalaisia kasviksia ja juureksia. Ryhmän toiminnalla halutaan ohjata käyttämään kauden tuotteita, jonka avulla on mahdollista säästää ruokakuluissa.

– Kasvimaan viljely on iloista yhdessäoloa, mutta vaatii myös sitoutumista. Siitä emme varmasti selviäisi ilman muiden järjestöjen apua, Leila Honkala kertoo.