Täyttä elämää työelämän jälkeen

Merja Joro
Merja Joro

Eläkkeelle jää lähivuosina suuri määrä ihmisiä, joista monet etsivät uutta tekemistä. Punaisen Ristin vapaaehtoiset tavoittelevat eläkkeelle siirtyviä ja tukevat heitä uudessa elämäntilanteessa.

Tule mukaan!

Punainen Risti on käynnistämässä Täyttä elämää eläkkeelle -hanketta, joka tukee eläkkeelle siirtyviä. Heille järjestetään valmennuksia, jotka auttavat valmistautumaan uuteen tilanteeseen.

– Eläkkeelle siirtyvät eivät saa välttämättä tarpeeksi tukea. Kun työ on iso osa jokaista päivää ja se loppuu, saattaa elämä tuntua tyhjältä. Joku saattaa joutua lomautetuksi työstään, jolloin voi joutua tyhjiöön jo ennen eläkkeelle siirtymistä, vapaaehtoinen Ulla Eklund Punaisen Ristin Ulvilan osastosta kertoo.

Valmennuksissa mietitään, kuinka työssä saamaa osaamista voi pitää yllä ja hyödyntää eläkkeellä.

– Eläkkeelle jäävillä on paljon tietotaitoa ja monet heistä ovat hyväkuntoisia. On tärkeää löytää heille mielekästä tekemistä, Taivalkosken osaston vapaaehtoinen Marja Taivalkoski painottaa.   

Tällä hetkellä hankkeeseen etsitään innostuneita vapaaehtoisia, jotka tulevat järjestämään valmennuksia eri puolilla Suomea ja kouluttamaan muutosvalmentajia. Valmennukset järjestetään yhteistyössä paikallisten työnantajien ja muiden toimijoiden, kuten järjestöjen ja seurakuntien kanssa.

Vapaaehtoiseksi on helppo tulla

Hankkeen tavoitteena on tuoda eri-ikäisiä vanhuksia yhteen ja järjestää toimintaa myös nuorempien sukupolvien kanssa. Eläkkeelle siirtyvillä on mahdollisuus tulla mukaan Punaisen Ristin vapaaehtoistoimintaan.  

– Jokaisella on taitoja, joista on suuri hyöty vapaaehtoistyössä. Eläkkeelle siirtyvä voi tulla mukaan ystävätoimintaan ja olla ystävänä muille ikäihmisille. Tarvitsemme vapaaehtoisia, jotka vierailevat vanhusten luona ja viettävät aikaa heidän kanssaan, Eklund sanoo.

Eklund muistuttaa, että vapaaehtoistoiminnan ei tarvitse olla monimutkaista ja mukaan voi tulla silloin, kun ehtii ja pääsee.

– Eläkkeelle jäänyt voi ryhtyä perheen varamummoksi tai -papaksi tai auttaa läksykerhoissa käyviä lapsia, Taivalkoski luettelee esimerkkejä.

Täyttä elämää eläkkeellä -hanke on osa Raha-automaattiyhdistyksen tukemaa ja Vanhustyön keskusliiton koordinoimaa Eloisa ikä -avustusohjelmaa.