Uusin ebolahoitokeskus avattu Sierra Leonessa

Jari Lindholm
Sierra Leonessa on tällä hetkellä kahdeksan Suomen Punaisen Ristin avustustyöntekijää.
Kuvaaja: Jari Lindholm

Kansainvälisen Punaisen Ristin uusin ebolahoitokeskus on avattu Sierra Leonen itäosassa sijaitsevaan Konoon. Suomen Punainen Risti lähettää tällä viikolla Konoon kolme avustustyöntekijää, jotka tulevat työskentelemään hoitotehtävissä.

Katastrofirahastoon voi lahjoittaa:
  • Lähettämällä tekstiviestin SPR numeroon 16499 (15 € / tekstiviesti)
  • Tekemällä lahjoituksen verkossa
  • Tilille: Nordea FI06 2219 1800 0680 00
    kirjoita viestikenttään
  • Puhelimella: Soita 0600-122 20 (20,28 € + pvm)

Nyt lähtevät avustustyöntekijät nostavat Suomen Punaisen Ristin ebolaoperaatioon lähettämien työntekijöiden määrän 31:een. Tällä hetkellä Sierra Leonessa on kahdeksan avustustyöntekijää, joista neljä Konossa, kolme Kenemassa ja yksi Port Lokossa.

Uusi ebolahoitokeskus on perustettu avun tarpeessa tapahtuneen muutoksen vuoksi. Ebolaan sairastuneiden määrä on laskenut Kenemassa, missä on toiminut Punaisen Ristin ebolahoitokeskus syyskuusta 2014 lähtien. Sen sijaan Konossa tartunnan saaneiden määrä on suuri.

Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan vuoden ensimmäisellä viikolla Kenemassa raportoitiin yksi uusi ebolatapaus, kun taas Konossa vastaavalla viikolla tapauksia oli 32. Uusi hoitokeskus voi ottaa aluksi vastaan 20 potilasta, mutta potilaspaikkojen määrä on mahdollisuus tuplata.

– Hoitokeskuksen perusperiaatteet ovat samat kuin Kenemassa, mutta toimintaa on pyritty parantamaan ja hienosäätämään Kenemassa saatujen kokemusten perusteella, kertoo Konossa työskentelevä Suomen Punaisen Ristin terveydenhuollon neuvonantaja Tiina Saarikoski.

Suomen Punainen Risti jatkaa taistelua ebolaa vastaan

Suomen Punainen Risti on ollut vahvasti mukana molempien ebolahoitokeskusten toiminnassa ja niiden alkuun saattamisessa. Konoon perustettua keskusta tukee Suomen ja Tanskan Punaisten Ristien yhdessä lähettämät logistiikka- sekä tietoliikenneyksiköt.

Yksiköt lähtivät Sierra Leoneen 16.12.2014. Logistiikkayksikkö vastaa logistiikasta, mukaan lukien tavaroiden hankinta- ja kuljetusketjusta. Tietoliikenneyksikön vastuulla ovat paikalliset IT-palvelut, radioliikenne ja kansainväliset satelliittitietoliikenneyhteydet. Suomen Punainen Risti on vastuussa molempien yksiköiden johtamisesta ja materiaaleista. Toimintaa rahoitetaan katastrofirahastosta ja ulkoasiainministeriön humanitaarisen tuen avulla.

Suomen Punaisen Ristin avustustyöntekijöitä on ollut ebolasta kärsivissä maissa huhtikuusta 2014 lähtien. Lisäksi Punainen Risti on myös lähettänyt 48 000 kiloa vaateapua Sierra Leoneen. Vaatteita on jaettu ebolaan sairastuneille ja heidän läheisilleen, koska tartunnan saaneiden omat vaatteet poltetaan.

Ebolaepidemia on historian pahin. WHO:n (9.1.2015) mukaan tapauksia on jo 21 086, joista 8 289 kuolleita. Vakavin tilanne tällä hetkellä on Sierra Leonessa, missä tapauksia on WHO:n mukaan 10 030 ja kuolleita 2 997.