Yksinäisten elämäntilanne on usein monella tavalla vaikea

Niklas Meltio
Noin viidennes nuorista tuntee itsensä ainakin joskus yksinäiseksi.
Kuvaaja: Niklas Meltio

Punaisen Ristin vapaaehtoiset kohtaavat yhä enemmän ihmisiä, jotka tarvitsisivat ystävän lisäksi myös muuta tukea. Neuvonnan merkitys on korostunut.

Punaisen Ristiin ystävävälitykseen ottaa usein yhteyttä ihmiset, joilla on yksinäisyyden lisäksi muita huolia. Taustalla voi olla ongelmia, joihin tarvitaan ensisijaisesti ammattilaisten apua.

- Tällaiset yhteydenotot ovat lisääntyneet. Usein henkilö ei ole saanut riittävästi tukea virallisten kanavien kautta, ja viimein yksinäisyys saa monet ottamaan yhteyttä Punaiseen Ristiin, kertoo Punaisen Ristin sosiaalipalveluiden koordinaattori Anita Hartikka.

Yhteydenotot korostavat järjestön työntekijöiden ja vapaaehtoisten roolia myös neuvojana ja kuuntelijana. Joskus paras apu on yrittää auttaa henkilöä saamaan ammattilaisten tukea.

- Kaikilla on oikeus saada apua. Etenkin heikoimmassa asemassa olevien ihmisten auttamiseksi ensisijaisesti täytyy turvata riittävät terveys ja sosiaalipalvelut. Vapaaehtoistoiminnalla tuetaan ihmisten hyvinvointia järjestämällä seuraa ja vapaa-ajan toimintaa, Hartikka selventää.

Punainen Risti välittää vapaaehtoisia ystäviä toisen seuraa kaipaaville. Toiminta on vapaaehtoista virkistystoimintaa, jonka tarkoitus on tuoda iloa arkeen.

Ystävätoiminnalla ehkäistään syrjäytymistä

Noin viidennes nuorista tuntee itsensä ainakin joskus yksinäiseksi ja on arvioitu että aiempaa suurempaa osuutta yksinäisistä voi pitää syrjäytymisvaarassa olevina nuorina. Perinteisesti nuorten syrjäytymistä on ehkäisty varmistamalla ensisijaisesti nuorten työllistyminen ja toimeentulo. Yksinäisyyteen ja terveysongelmiin ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota, vaikka ne lisäävät nuoren hyvinvointieroja ja riskejä syrjäytymiselle. (Karvonen & Kestilä 2014[1]).

Punainen Risti järjestää ystävätoimintaa eri-ikäisille seuraa kaipaaville. Nuori nuorelle -ystävätoiminta lisää sosiaalisten kontaktien mahdollisuuksia yksinäisille 13-29-vuotiaille nuorille ja nuorille aikuisille. Parhaillaan toiminta synnyttää aitoja ja kestäviä ystäväsuhteita.

Nuori nuorelle -ystävätoiminta voi olla kahdenkeskistä- tai ryhmätoimintaa. Punaisen Ristin osastot ja Nuorten turvatalot tarjoavat toimintaa tällä hetkellä 11 paikkakunnalla: Oulussa, Kuopiossa, Paraisilla, Tampereella, Joensuussa, Turussa, Rovaniemellä, Kouvolassa ja pääkaupunkiseudulla. Toiminnassa on mukana oli 350 nuorta.

- Tarve nuorille vapaaehtoisille on suuri. Etenkin pojille ja nuorille miehille on hyvin vaikeaa löytää miespuolista vapaaehtoista kaveria. Vapaaehtoiseksi voi ryhtyä kuka tahansa 18-29-vuotias ja halukkaat saavat koulutuksen tehtäväänsä. Tärkeintä on halu auttaa ja olla oma itsensä. Vapaaehtoistoiminnan kautta voi saada elinikäisiä ystäviä, Anita Hartikka sanoo.

Iloa ystävyydestä 14.2.

Punaisen Ristin vapaaehtoiset esittelevät 14.2. ystävätoimintaa Iloa ystävyydestä -tapahtumissa ympäri Suomea. Iloa ystävyydestä -tapahtumat ovat yleisölle avoimia, lämminhenkisiä tilaisuuksia. Lähimmän tapahtuman voi etsiä täältä: www.punainenristi.fi/tapahtumat. Tapahtumat järjestetään Suomen Punaisen Ristin pääyhteistyökumppanin LähiTapiolan tuella.


[1]Lähde: Vaarama, Marja; Karvonen, Sakari; Kestilä, Laura; Moisio, Pasi; Muuri, Anu. Suomalaisten hyvinvointi 2014. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.