Ennakkoluuloton edelläkävijä -tunnustuksia yhdenvertaisuutta edistäneille

Inka Kovanen
Tähtiniityn koulun 5A-luokkalaiset Delman Bostangi, Mira Korhonen ja Hacer Bagdat sekä opettajat Johanna Kivi ja Reija Lampi-Parvela vastaanottivat Ennakkoluuloton edelläkävijä -tunnustuksen Helsingissä.
Kuvaaja: Inka Kovanen

Punainen Risti jakaa rasisminvastaisella viikolla 16.–21.3. tunnustuksia yhteisöille, yrityksille ja yksittäisille henkilöille, jotka toiminnallaan vähentävät ihmisten välisiä ennakkoluuloja.

Punaisen Ristin Helsingin ja Uudenmaan piiri korosti tänä vuonna valinnassaan arjessa esille tulevia hyviä, ennakkoluulojen vastaisia tekoja. Se myöntää Ennakkoluuloton edelläkävijä -tunnustuksen espoolaisen Tähtiniityn koulun 5A-luokalle ja heidän opettajilleen Reija Lampi-Parvelalle ja Johanna Kivelle. Tähtiniityn koulussa on kolme erilaista koulumuotoa: suomenkielinen, kaksikielinen suomi-englanti-opetus ja lievästi sekä keskivaikeasti kehitysvammaisten erityisopetus. Oppilaat osallistuvat koulun kehitysvammaisten oppitunneille ja toimintaan säännöllisesti. Tähtiniityn koulu on myös hyvin kansainvälinen koulu. Eritaustaiset vanhemmat ovat aktiivisesti mukana koulun toiminnassa.

Punaisen Ristin Hämeen piiri myöntää tunnustuksen Tampereella Vapriikissa toimivalle Postimuseolle. Postimuseo on kansallinen instituutio, joka on toiminnallaan osoittanut rohkeutta tuoda esiin myös yhteiskuntamme vähemmistöjä koskevia kysymyksiä ja ilmiöitä. Salaisuuksin suljettu – kirjeiden Tom of Finland -näyttelyn avulla Postimuseo on osaltaan helpottanut keskustelua aiheista, joihin voi olla vaikea suhtautua. Näyttely on avannut ihmisen elämän monimuotoisuutta ja tehnyt näkyväksi kysymyksiä, jotka ovat monelle yhteiskuntamme jäsenelle arkipäivää. Toiminnallaan Postimuseo on edistänyt yhdenvertaisuuskysymysten esiin nostamista sekä osallistunut taholtaan kiihkottomasti yhdenvertaisuutta käsittelevään keskusteluun.

Punaisen Ristin Kaakkois-Suomen piiri myöntää Lassila & Tikanoja Oyj:lle Ennakkoluuloton edelläkävijä -tunnustuksen. Ympäristönhuoltoon ja kiinteistöjen sekä laitosten tukipalveluihin erikoistunut Lassila & Tikanoja työllistää monia maahan muuttaneita Kouvolassa. Yritys on tukenut maahan muuttaneita töissä ja vaikuttanut positiivisesti monen maahan muuttaneen elämään Kouvolassa. Vaikka alku on voinut olla haastavaa esimerkiksi kielikysymyksissä, se ei ole estänyt yritystä tukemasta maahan muuttaneiden työllistämistä.

Lisäksi Kaakkois-Suomen piiri jakaa tunnustuksen kouvolalaiselle Satu Kurrille. Satu Kurri on edistänyt rasisminvastaista toimintaa 20 vuotta, lisännyt yleistä tietoisuutta maahanmuutosta, tukenut ulkomailta Kouvolaan muuttaneita ja ollut valmistelemassa Kouvolan kaupungin maahanmuutto-ohjelmaa. Satu Kurri työskenteli Punaisen Ristin Valkealan vastaanottokeskuksen johtajana vuosina 1990–1994. Tämän jälkeen hän oli töissä Suomen Punaisella Ristillä ja Kouvolan kaupungin maahanmuuttokoordinaattorina. Jäätyään eläkkeelle Kurri on ollut perustamassa Kouvolan monikulttuurinen kohtauspaikka ry:tä ja Saagan kulttuurikeskusta vuonna 2012.

Punaisen Ristin Länsi-Suomen piiri jakaa tunnustuksen Ulla Koukkari-Anttoselle. Koukkari-Anttonen on edistänyt yhdenvertaisuutta omalla toiminnallaan jo vuosien ajan. Maahanmuuttajaopiskelijoita Jyväskylän aikuisopistolla kouluttava Koukkari-Anttonen on esimerkillisesti etsinyt opiskelijoilleen tekemisen paikkoja myös järjestöistä. Ulla Koukkari-Anttosen johdolla järjestetään vuosittain kansainvälisiä tempauksia ja tapahtumia. Vuonna 2014 hänen opiskelijaryhmänsä oli mukana myös valtakunnallisella Suomen Punaisen Ristin Nälkäpäivä -videolla.

Punaisen Ristin Oulun piiri myöntää Ennakkoluuloton edelläkävijä -tunnustuksen OuToGo-tiimille. OuToGo on sosiaalisessa mediassa nuorilta nuorille tapahtuvaa viestintää ja tapahtumia, joissa kummassakin otetaan erityisesti huomioon maahanmuuttajanuorten mukaan saaminen. Facebook- ja Instagram-päivitysten takana toimii tällä hetkellä kolme nuorta naista: 16-vuotias Isabella Martikainen, 18-vuotias Anja Kaketti ja 26-vuotias Anu Kaketti. Perustamisvaiheessa mukana oli myös 25-vuotias Suvi Autto. Nuoret ovat järjestäneetkolme OuToGo Uneksii -tapahtumaa jahakeneet nuortenNERO-rahaa Oulun kaupungilta tapahtumien toteuttamista varten. Jokainen tapahtuma on syntynyt yli 30 nuoren panoksella, ja kävijöitä on saatu lähes sadan nuoren verran.  Noin puolet kävijöistä on ollut maahanmuuttajia. OuToGo-sivusto sekä OuToGo Uneksii -tapahtumat ovat edesauttaneet nuorten yhteistä toimintaa ihonväriin, kieleen ja kulttuuriin katsomatta.

Punaisen Ristin Satakunnan piiri antaa tunnustuksen Porin Akateemiset Naiset ry:lle.Suomen Akateemisten Naisten Liiton tavoitteena on akateemisten naisten työuran, aseman ja tasa-arvon edistäminen. Liitto tukee myös muista kulttuureista tulevien korkeakoulutettujen naisten verkostoitumista ja sijoittumista suomalaiseen työelämään. Lisäksi liitto toimii muista kulttuureista tulevien naisten kotoutumisen ja koulutusmahdollisuuksien parantamiseksi. Tunnustus myönnetään Porin Akateemisille Naisille tasa-arvoisuutta ja monikulttuurisuutta tukevasta toiminnasta. Porin Akateemiset Naiset ry järjestää maahan muuttaneille Luetaan yhdessä -toimintaa sekä toimii tasa- arvoisempien ja -vertaisempien osallistumisen mahdollisuuksien puolestapuhujana.

Punaisen Ristin Savo-Karjalan piiri myöntää tänä vuonna kaksi Ennakkoluuloton edelläkävijä -tunnustusta. Tunnustukset saa iisalmelainen Tarja Rönkä SOL Palvelut Oy:stä ja monikulttuurinen teatteriyhdistys RanKids Joensuusta. SOL Palvelu Oy:n palveluesimies Tarja Rönkä on omalla esimerkillään osoittanut ennakkoluulotonta suhtautumista erilaisuuteen ja edistänyt suvaitsevaisuutta. Hän on auttanut maahanmuuttajataustaisia työllistymään ja tukenut heitä työpaikan hakemisessa.

Monikulttuurisen teatteriyhdistys RanKids:n toiminnan tavoitteena on erityisesti suvaitsevaisuuden ja etnisten suhteiden kehittäminen sekä eri kielten ja kulttuurien tuntemuksen lisääminen. Yhdistys on toiminut Joensuussa keväästä 2000 alkaen. RanKids järjestää muun muassa lasten ja nuorten teatteritoimintaa, kulttuuritapahtumia ja pyrkii kehittämään lasten, nuorten sekä aikuisten kulttuuritaitoja.

Punaisen Ristin Varsinais-Suomen piiri jakaa tunnustuksen opetusyksikkö Luupille. Luuppi on Turun suomenkielisen työväenopiston ja Åbo svenska arbetarinstituten yhteinen opetusyksikkö, joka järjestää koulutusta erityisesti maahanmuuttajille ja muille kansainvälisille opiskelijaryhmille. Luuppi järjestää yhteistyössä ulkomaalaistoimiston kanssa myös kotouttamiskursseja. Lisäksi Luupin alaisuudessa toimii Opetushallituksen rahoittama nuorisotakuuhanke. Tunnustus myönnetään Luupille tasa-arvoisuutta ja osallistumisen mahdollisuuksia lisäävästä monialaisesta koulutustoiminnasta. Luupin toiminta tuo yhteen eritaustaisia ihmisiä, edistää kotoutumista ja mahdollistaa eri kieliryhmiä edustavien opiskelun myös harrastekursseilla.