Vapaaehtoinen tuo turvaa ja tavallisuutta vankila-arkeen

Varpu Salmenrinne
Varpu Salmenrinne

Vapaaehtoisten merkitys vankilatyössä on lisääntymässä. Erityisesti Punaisen Ristin järjestämää perhetoimintaa, kuten isien ja lasten tapaamishetkiä toivotaan lisää Suomen vankiloihin.

Ystävätoiminta vankilassa
  • Vankiloissa tehtävä ystävätoiminta edellyttää vapaaehtoiselta avointa mieltä ja vankilan sääntöjen ja henkilökunnan kunnioittamista. Punaisen Ristin vapaaehtoisen tehtävä on olla vangille tavallinen ja puolueeton ystävä.
  • Vapaaehtoisista vankilavierailijoista on puutetta. Lue lisää Punaisen Ristin ystävätoiminnasta ja tule mukaan!

Kerran kahdessa viikossa Helsingin vankilan juhlasalin täyttää pariksi tunniksi pienten lasten ja isien leikki, nauru ja yhdessäolo. Toisensa jälleen näkevät tai vasta suhdettaan rakentamassa olevat isät ja lapset tutustuvat toisiinsa syöden, askarrellen ja pelaillen.

Suomen Punaisen Ristin koulutetut vapaaehtoiset ovat pyörittäneet onnistuneesti vankila-isien ja heidän lastensa vankilavierailuryhmää yli viisitoista vuotta. Ryhmän ensisijaisena tavoitteena on tuoda tavallisuutta ja kodinomaisuutta Helsingin vankilan arkeen.

– Haluamme, että tapaamiset muistuttaisivat mahdollisimman paljon tavallista koti-iltaa. Vankilatyö voi tukea koko perhettä, kun äiti näkee lapsen hyvinvoinnin lisääntyvän tapaamisten myötä ja jos esimerkiksi äiti saa hetken omaa aikaa, sanoo Tiina, Punaisen Ristin isä-lapsiryhmän pitkäaikainen vapaaehtoinen.

Samankaltaista vapaaehtoistyötä perheiden parissa kaivataan lisää Suomen vankiloihin.

– Vankilavierailut toteuttavat Punaisen Ristin perustehtävää toimia inhimillisyyden puolesta ja lisätä ymmärrystä heikoimmassa asemassa olevia kohtaan, sanoo sosiaalisen tuen asiantuntija ja vankilatoiminnan koordinaattori Anita Hartikka Suomen Punaisesta Rististä.

Tavoitteena onnelliset perheet

Isät ovat kiitelleet tapaamisia, koska tavallisesti pitkäaikaisia tuomioita istuvilla vangeilla on vain vähän mahdollisuuksia tavata lapsiaan arkisen puuhailun parissa.

Leikki-iltojen lisäksi isille järjestetään keskusteluiltoja, joissa puhutaan isyyden haasteista ja lasten kehityksestä.

– Haastamme isiä puhumaan tunteistaan ja kannustamme heitä myös pohtimaan, miten puhua lapsille vankilassa olemisesta. Pienimmät lapset eivät välttämättä ymmärrä isänsä olevan vankilassa. Mutta kun he ymmärtävät, on tärkeää, että he voivat nähdä myös muita samassa tilanteessa olevia lapsia, Tiina uskoo.

Tiivis yhteistyö vankilan kanssa

Vankilavierailuissa tiivis yhteistyö vankilan henkilökunnan ja vapaaehtoisten välillä on keskeistä, koska vankila päättää esimerkiksi ryhmätoimintaan pääsevistä vangeista. Helsingin vankilan isä-lapsiryhmän vankilavierailujen yhdyshenkilö Marjo Liukkonen uskoo, että tulevaisuudessa järjestöyhteistyötä tarvitaan yhä enemmän.

– Esimerkiksi isukkiryhmä on entistä tärkeämpi nyt, kun henkilöstön työaikaa vähennetään. Tarvitsemme uusia ideoita ja vapaaehtoisia mukaan erityisesti päiväsaikaan tapahtuvaan toimintaan.

Parhaillaan uusia Punaisen Ristin vankilavierailuryhmiä on alkamassa esimerkiksi Laukaan ja Kuopion vankiloissa. Laukaalla on opetettu naisvangeille ensiaputaitoja, henkistä tukea ja järjestetty kauneusiltoja.

Isä-lapsiryhmä sekä muut vankilavierailun muodot olivat esillä viikonloppuna valtakunnallisilla vankilavierailijapäivillä 22.–23.5.2015 Helsingissä. Tapahtuman järjestivät Suomen Punainen Risti ja Rikosseuraamuslaitos.

Teksti Mirkka Helkkula