Kristiina Kumpula: Kehitysyhteistyön säästöt tuovat kalliin laskun

Mirva Helenius
Katastrofivalmiuteen sijoitettu raha säästää paitsi ihmishenkiä myös huomattavia summia katastrofin sattuessa.
Kuvaaja: Mirva Helenius

Varojen leikkaaminen uhkaa katkaista vuosikymmenien pitkäjänteisen työn katastrofivalmiuden rakentamiseksi kehittyvissä maissa.

– Kun säästöpäätöksiä tehdään, on huomioitava, miten ne vaikuttavat kehittyviin maihin pitkän ajan kuluessa. Nyt tehtävät päätökset vaikuttavat pitkään heikoimmassa asemassa olevien elämään, toteaa Suomen Punaisen Ristin pääsihteeri Kristiina Kumpula.

Hallituksen julkaisemassa säästöohjelmassa suunnitellaan 30–40 prosentin leikkauksia kehitysyhteistyövaroihin. Jo edeltävinä vuosina kehitysavusta on leikattu 400 miljoonaa euroa.

Kristiina Kumpula toteaa, että kehitysapu mielletään usein helpoksi säästökohteeksi, sillä avunsaajat ovat näennäisesti kaukana. Katastrofituhot ovat kuitenkin yksi suurimmista maapallolle vuosittain kirjattavista laskuista, minkä vuoksi niiden ehkäiseminen on taloudellisestikin erittäin kannattavaa. YK on laskenut, että katastrofivarautumiseen käytetty raha säästää keskimäärin seitsenkertaisen määrän katastrofin toteutuessa tarvittavia varoja.

Katastrofivalmius on yksi Suomen Punaisen Ristin kehitysyhteistyön painopisteistä. Nepalin taannoiset maanjäristykset osoittivat, että riskejä ennakoivalle työlle on tarvetta.

Punainen Risti vetoaa päättäjiin

Tutkimusten mukaan yli 80 prosenttia suomalaisista pitää kehitysyhteistyötä tärkeänä. Tällä hetkellä sadat tuhannet suomalaiset auttavat lahjoittajina tai omalla vapaaehtoistyöllään kaikkein heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä.

Suomen Punainen Risti on mukana suomalaisten kehitysyhteistyöjärjestöjen vetoomuksessa, joka lähetettiin ministeriöille torstaina. Vetoomuksen mukaan varojen leikkaaminen uhkaa romahduttaa vuosia ja jopa vuosikymmeniä tehdyn pitkäjänteisen työn tulokset. Hallitusohjelman tavoitteita kestävän kehityksen vahvistamisesta ja globaalista vastuusta ei voida saavuttaa ilman järjestöjen vahvaa ammattitaitoa.