Punainen Risti ja Autokoululiitto aloittavat ensiapuopetuksen autokouluissa

Anna Kaipainen
Punaisen Ristin pääsihteeri Kristiina Kumpula ja Autokoululiiton toimitusjohtaja Ari Heinilä allekirjoittivat sopimuksen yhteistyön alkamisen merkiksi.
Kuvaaja: Anna Kaipainen

Yli 400 liikenneopettajaa on ilmoittautunut liikenneopettajien ensiapukoulutukseen. Kaikki henkilöautokorttia suorittavat henkilöt voivat jatkossa saada autokoulussa ensiapuopetusta ilman lisäkustannuksia.

Suomen Punainen Risti ja Suomen Autokoululiitto aloittavat yhteistyössä liikenneopettajien ensiapukoulutuksen. Liikenneopettajat voivat jatkossa halutessaan suorittaa kouluttajakoulutuksen. Koulutus antaa liikenneopettajalle lisävalmiuksia opettaa autokoulussa Autokoululiiton opetussuunnitelman mukaista ”Auttaminen liikenneonnettomuudessa” -oppituntia.

Oppitunti tarjoaa ajokorttikoulutusta suorittavalle henkilölle perusensiaputaidot. Oppitunti suoritetaan harjoitteluvaiheessa, joten se koskee sekä autokoulussa opiskelevia että kotiopetuksessa olevia henkilöitä.

Ensiapuopetuksen liittämistä osaksi ajotutkintoa on pyritty toteuttamaan monella eri tavalla, mutta nykyinen autokoulujen opetussuunnitelma ei anna riittäviä ensiaputaitoja.

- Ajokorttia suorittavat henkilöt ovat usein nuoria, joiden liikennekäyttäytymiseen ja asenteisiin voidaan vielä vaikuttaa. Ensiaputaitojen ja auttamisvalmiuden parantaminen tässä ryhmässä on kaikkien yhteinen etu, sanoo Autokoululiiton erityisasiantuntija Rami Lamminen.

- Tärkeintä on saada oppilaissa aikaan rohkeus auttaa. Yhteistyön alettua toivon, että emme kuule enää yhtään uutista, jonka mukaan apua tarvitsevan ohi olisi ajettu, sanoo Punaisen Ristin pääsihteeri Kristiina Kumpula.

Ensiapuopetusta on jatkossa tarjolla laajasti eri puolilla Suomea. Tällä hetkellä yli 400 liikenneopettajaa on ilmoittautunut koulutukseen. Koska ensiapuopetus sisällytetään opetukseen, se ei lisää autokoulujen tai ajokorttia suorittavan kustannuksia.