Huippuasiantuntijat puhumassa kemiallisista aseista Helsingissä

Ibrahim Malla
Abdul Kader Fayad / Syyrian Punainen Puolikuu

Kemiallisten aseiden kieltoa valvovan järjestön OPCW:n lakimies Karim Hammoud, Suomen Punaisen Ristin kansainvälisen avustustoiminnan johtaja Kalle Löövi, Kemiallisen aseen kieltosopimuksen instituutti VERIFINin johtaja Paula Vanninen sekä majuri Mikko Elo Puolustusvoimista puhuivat kemiallisista aseista 4.11. järjestetyssä seminaarissa Helsingin yliopistolla.

Seminaarin järjestivät Punaisen Ristin Suomenlinnan osaston humanitaarisen oikeuden vapaaehtoisryhmä sekä Erik Castrén -instituutti. Tilaisuudessa keskityttiin erityisesti Syyrian sisällissotaan, jossa on käytetty kemiallisia aseita, kuten sariini-hermokaasua.

Tilaisuuden avasi Suomen Punaisen Ristin valtuuston puheenjohtaja Eero Rämö. Hän muistutti Punaisen Ristin kansainvälisestä mandaatista toimia puolueettomana auttajana sodassa. Punaisen Ristin perustehtäviin kuuluu myös levittää tietoa sodan säännöistä, joiden perustan muodostavat Geneven sopimukset.

– Punaisella Ristillä on selkeä kanta myrkyllisiä aineita sisältävien aseiden käyttöön. Kemiallisten ja biologisten aseiden käyttö on aina väärin. Se ei ole mielipide, vaan laki, Rämö aloitti.

Ei-valtiolliset toimijat uhka

Yksi puhujista oli tullut Haagista asti. Karim Hammoud työskentelee vanhempana lakimiehenä OPCW:ssä (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons). Vuonna 2013 järjestö sai Nobelin rauhanpalkinnon laajasta ja pitkäkestoisesta työstään kemiallisten aseiden hävittämiseksi. Tätä työtä OPCW on tehnyt muun muassa Syyriassa.

– Kemiallisten aseiden käyttö valtioiden välisissä konflikteissa on vähentynyt. Sen sijaan valtioiden ulkopuolisten tahojen kohdalla uhka kemiallisten aseiden käytöstä on kasvanut, Hammoud kertoi.

Kemiallisten aseiden päätyminen ei-valtiollisten toimijoiden käsiin nousi keskeiseksi puheenaiheeksi seminaarissa. Lähes kenen tahansa on mahdollista hankkia kemiallisia aseita internetistä, totesi VERIFINin johtaja, professori Paula Vanninen. Hammoud painotti kemikaaliturvallisuuden ja varotoimenpiteiden vahvistamisen tärkeyttä kemiallisten aseiden torjunnassa.

Psykologinen pelote

Majuri Mikko Elon mukaan kemialliset aseet ovat Syyriassa myös psykologinen ase. Niitä käytetään herättämään pelkoa.

Tämä vaikuttaa humanitaariseen työhön ja auttajien saamiseen paikan päälle.

– Syyriassa jo yli 200 000 ihmistä on kuollut. Heidän joukossaan on myös Syyrian ja Palestiinan Punaisen puolikuun vapaaehtoisia. Kemialliset aseet herättävät kauhua ja vahingoittavat siviilejä. Tämä vaikeuttaa myös auttajien saamista vaarallisille alueille, totesi kansainvälisen avustustoiminnan johtaja Kalle Löövi Suomen Punaisesta Rististä.

Vapaaehtoiset ja avustustyöntekijät auttavat silti rohkeasti konfliktialueilla. Punaisen Puolikuun 3000 aktiivista vapaaehtoista ovat paikalla lähes kaikkialla Syyriassa, ja he auttavat myös kemiallisissa iskuissa loukkaantuneita.

Humanitaarisen oikeuden pohjana Geneven sopimukset

Sodan oikeussäännöillä eli kansainvälisen humanitaarisen oikeuden sopimuksilla pyritään suojaamaan niitä, jotka eivät osallistu vihollisuuksiin. Heitä ovat esimerkiksi siviilit sekä haavoittuneet ja antautuneet sotilaat. Sopimukset myös rajoittavat sodankäyntitapoja ja aseiden käyttöä. 

Maailmanlaajuisen humanitaarisen oikeuden perustan muodostavat vuonna 1949 solmitut Geneven sopimukset ja niiden kolme lisäpöytäkirjaa vuosilta 1979 ja 2005.

Punaisen Ristin humanitaarisen oikeuden vapaaehtoistoiminnan tarkoituksena on toteuttaa yhtä Punaisen Ristin keskeisistä tehtävistä: kertoa sodan säännöistä.

Eri puolilla Suomea toimii humanitaarisen oikeuden vapaaehtoisryhmiä, jotka järjestävät muun muassa koulutuksia luentoja, tutustumisretkiä, leirejä ja roolipelejä.