Ilmastonmuutos näkyy jo Kaakkois-Aasiassa

Sanna Ra / Suomen Punainen Risti
Sanna Ra / Suomen Punainen Risti
Sanna Ra / Suomen Punainen Risti
Sanna Ra / Suomen Punainen Risti

Kaakkois-Aasiaa koettelee tavallista kuivempi sadekausi. Taustalla on El Niño -sääilmiö, ilmaston normaali vaihtelu ja ilmastonmuutos. Suomen Punainen Risti aloitti Kambodžassa Sambourin kylässä hankkeen, joka toi kylään aurinkopumpun.

Maanviljelijä Hoy Seoun, 46, näyttää kuinka aurinkokennolla toimiva vesipumppu toimii. Se pumppaa vettä kylän vierellä kulkevasta Senjoesta ja ohjaa veden luonnonaltaaseen, josta saadaan kasteluvettä riisipelloille. Tänä vuonna sadekausi on jäänyt erityisen niukaksi, joten kasteluvettä tarvitaan kipeästi.  
 
– Aiemmin viljelimme sadekauden riisiä, mutta nyt monet viljelijät viljelevät vain kuivan kauden riisiä, Seoun kertoo.

Kuivan kauden riisi on tuottavampaa ja tarvitsee vähemmän vettä kuin sadekauden riisi. Seouinin mukaan muutos tapahtui noin 3-4 vuotta sitten. Nyt vettä on vähemmän, ja ilma on kuumempi.
 
Suomen Punainen Risti toimitti aurinkoenergialla toimivan pumpun Seouinin kotikylään Sambouriin Kambodžaan vuosi sitten osana katastrofivalmiushanketta. Aurinkopumppu on pilottihanke, jossa etsittiin kustannustehokkaita ja ympäristöystävällisiä ratkaisuja.
 
– Tällä alueella on kokemusta esimerkiksi aurinkolampuista, mutta täällä ei ole ollut ennen aurinkopumppua, kertoo Suomen Punaisen Ristin valmiusdelegaatti Sanna Salmela-Eckstein.
 
Monet alueen maanviljelijöistä ja kalastajista ovat velkaantuneet, koska pelto ei ole tuottanut satoa eikä joki kalaa.
 
– Elämä on vaikeaa. Koska ei tule vettä, ei saada satoa. Jos ei saada myöskään kalaa, ei ole tulonlähteitä. Siksi jouduin lainaamaan yksityiseltä lainanantajalta noin 2000 euroa, Seoun tunnustaa ja sanoo, ettei hänellä ole varasuunnitelmaa, jos satoa ei tule kuivallakaan kaudella. Onneksi rakennustöissä Japanissa oleva poika lähettää joskus rahaa.

Luonnollinen vaihtelu vai ilmastonmuutos

Mekongin alueen ihmiset ovat tottuneet elämään tulva- ja kuivien kausien sykleissä. Tämänhetkinen kuivuus voi olla luonnollista vaihtelua tai osaksi ilmastonmuutoksen aikaansaamaa.

Jo nyt tiedetään, että ilmastonmuutos tuo mukanaan enemmän sään ääri-ilmiöitä, rajumpia tulvia ja ankarampaa kuivuutta. Kaakkois-Aasiassa rajujen sääilmiöiden on ennustettu lisääntyvän entisestään, eivätkä maat ole vielä sopeutuneet muutokseen. Köyhät ihmiset ovat kaikkein haavoittuvimpia.
 
– Kambodžassa maaseudun pääelinkeinot ovat vahvasti riippuvaisia sääoloista. Maaseudun yhteisöillä ei ole juurikaan resursseja sopeutua äkillisiin muutoksiin omin voimin. Siksi investointeja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi tarvitaan kipeästi, Salmela-Eckstein sanoo.
 
Katastrofivalmiushankkeessa pyritään tukemaan kohdeyhteisöjen olemassa olevaa osaamista. Perinteisesti yhteisöt luottavat niin sanottuun perimätietoon, joka kertoo, milloin tavallisesti saadaan paljon sateita ja missä tulvat yleensä esiintyvät. Ilmastonmuutoksen mukanaan tuoman vaihtelun myötä tarvitaan entistä enemmän varsinaisia sää- ja kausiennusteita sekä tieteellistä tietoa varautumisen parantamiseksi.
 
Joen varrella on esimerkiksi mittatikku, jota tarkkaillaan tulvakaudella päivittäin. Kun vesi nousee tiettyyn rajaan, Kambodžan Punaisen Ristin vapaaehtoinen tiedottaa asukkaille, että varotoimet on aloitettava. On esimerkiksi kerättävä henkilötodistukset, lääkkeet, juomavettä ja ruokaa sekä varmistettava, että käytössä on vene.  

Ruokaturva uhattuna

Mekongin alueella uhkana ovat myös laittomat metsähakkuut ja pääuomaan suunnitellut suuret patohankkeet, joiden kaikkia ympäristövaikutuksia ei vielä tunneta. Jo nyt kalakanta on monin paikoin heikentynyt. Mekongin alajuoksulla asuu 60 miljoonaa ihmistä, jotka ovat riippuvaisia joesta ja Tonle Sap -järven vesistösysteemistä elinkeinon ja ravinnon antajana.
   
Sanna Salmela-Eckstein kertoo, että tutkimusten mukaan esimerkiksi patohankkeet ja metsien hakkuut yhdessä ilmaston luonnollisen vaihtelun kanssa vaikuttavat ruokaturvaan nykyisin todennäköisesti enemmän kuin ilmastonmuutos.
 
– Mutta kun katsotaan pidemmälle, voi hyvin olla että ilmastonmuutoksen vaikutuksen aiheuttamat muutokset nousevat suuremmaksi. Sen takia on tärkeää, että molempiin puututaan ja molempia vähennetään.
 

Teksti: Sanna Ra
Kirjoittaja on saanut matkaa varten Suomen ulkoministeriön apurahan
.