Soita 112 ja deffaa!

Petteri Kivimäki / Suomen Punainen Risti
Neuvova defibrillaattori opastaa käyttäjää muun muassa valo- ja äänimerkein.
Kuvaaja: Petteri Kivimäki / Suomen Punainen Risti

Suomen Punainen Risti on julkaissut uudet maallikkoauttajan elvytysohjeet. Ohjeet korostavat sydämen sähköisen rytminsiirtolaitteen eli defibrillaattorin käytön lisäämistä ja maallikkoauttajan merkitystä elvytyksessä.

Tutustu elvytysohjeisiin

Vuosittain noin 3500 suomalaista kokee äkillisen sydänpysähdyksen. Useampi sydänsydänpysähdyksen saanut selviäsi, jos satunnaiset ohikulkijat eli niin kutsutut maallikkoauttajat uskaltaisivat rohkeammin aloittaa elvytyksen.

– Maallikkoelvyttäjän aloittama painelu-puhalluselvytys jopa kaksin tai kolminkertaistaa sydänpysähdyspotilaan selviämisennusteen, kertoo Suomen Punaisen Ristin ensiavun asiantuntija Kristiina Myllyrinne tutkimusnäyttöön viitaten.

llman elvytystoimia aivoissa syntyy palautumattomia vaurioita jo viiden minuutin kuluttua sydänpysähdyksestä. Nykyään noin yksi viidestä sydänpysähdyspotilaasta saa maallikkoelvytystä.

Suomen Punaisen Ristin työstämät väestön elvytysohjeet ovat osa Suomalainen Lääkäriseura Duodecimin Elvytyksen käypä hoito -työryhmän suositusta. Ohjeet perustuvat Euroopan elvytysneuvoston kansainvälisiin suosituksiin, jotka on laajan asiantuntijaryhmän avulla päivitetty Suomen oloihin. 

Toimi näin, jos henkilö ei herää

Jos henkilö ei herää, tee hätäilmoitus heti. Laita puhelimen kaiutintoiminto päälle, jotta auttaminen voi jatkua keskeytyksettä. Elvytys on tehokkainta, kun se toteutetaan painelu-puhalluselvytyksenä rytmillä 30 painelua ja 2 puhallusta.

– Elvytystaidotonkin henkilö voi hätäkeskuksen antamien ohjeiden perusteella antaa paineluelvytystä ja näin merkittävästi lisätä sydänpysähdyspotilaan mahdollisuutta selvitä, Myllyrinne sanoo.

Defibrillaattorit julkisille paikoille

Sydänpysähdyspotilaan selviämisennustetta parantaisivat defibrillaattoreiden eli sydämen sähköisen rytminsiirtolaitteiden levittäminen paikoille, joissa liikkuu paljon ihmisiä. Näitä ovat esimerkiksi lentokentät, rautatieasemat ja ostoskeskukset.

– Niin sanotut neuvovat defibrillaattorit ovat turvallisia käyttää myös ilman erityistä koulutusta, koska ne opastavat käyttäjää valo- ja äänimerkein, Myllyrinne kertoo.

Varmuutta defibrillaattorin käyttöön saa Suomen Punaisen Ristin ensiapukursseilla, joissa laitteen käyttöä harjoitellaan.

Elvytystaidot koko kansan haltuun

Elvytysohjeet suosittelevat elvytystaitojen opettamista koko väestölle. Elvytysopetus tulisi aloittaa koulussa jo 12-vuotiaille, ja opetusta tulisi antaa kaksi tuntia lukukaudessa.

–Elvytystaitojen opettelu etukäteen auttaa tunnistamaan oireita ja aloittamaan elintärkeä elvytys heti, minuuttiakaan hukkaamatta, Myllyrinne korostaa.

Vuosittain noin 150 000 ihmistä suorittaa Suomen Punaisen Ristin ohjelmien mukaisen ensiapukurssin. Punaisen Ristin tavoitteena on tuoda ensiaputaidot jokaisen ulottuville ja vahvistaa ihmisten auttamisvalmiutta ja -rohkeutta.

Tutustu elvytysohjeisiin
Löydä lähin ensiapukurssisi!