Yritykset valmiita palkkaamaan maahanmuuttajia

Jussi Vierimaa
Suomalaiset yritykset suhtautuvat myönteisesti maahanmuuttajien ja oleskeluluvan saaneiden pakolaisten palkkaamiseen. Kielitaito koettiin tärkeänä työllistymisen kannalta.
Kuvaaja: Jussi Vierimaa

Nopea työllistyminen edistäisi kotoutumista.

Suomalaiset yritykset suhtautuvat myönteisesti maahanmuuttajien ja oleskeluluvan saaneiden pakolaisten palkkaamiseen.
 
Yli viisi henkilöä työllistävistä yrityksistä jopa 92 prosenttia pitää mahdollisena, että ne voisivat tulevaisuudessa rekrytoida Suomessa pidempään asuneita maahanmuuttajia.
 
Enemmistö yrityksistä, 76 prosenttia, suhtautuu myönteisesti myös ajatukseen palkata oleskeluluvan saaneita pakolaisia.
 

Yrityksissä työvoimapulaa - maahanmuuttajia palkkaa silti vain harva

Käytännössä maahanmuuttajia on kuitenkin viimeksi kuluneiden kahden vuoden aikana palkannut vain noin joka neljäs yritys. Samaan aikaan 38 prosenttia yrityksistä kertoi, että niillä on ollut vaikeuksia löytää työvoimaa etenkin työntekijätason tehtäviin.
 
Tiedot käyvät ilmi Taloustutkimus Oy:n tekemästä tutkimuksesta. Tutkimukseen vastasi 150 henkilöstöasioista päättävää henkilöä yrityksissä, jotka työllistävät vähintään viisi henkilöä. Tiedot kerättiin puhelinhaastatteluilla 14.-22.6.2016.  
 
Taloustutkimus toteutti tutkimuksen Skanskan, Opteamin, Marttaliiton ja Suomen Punaisen Ristin toimeksiannosta. Kotoutumista käsiteltiin Porin SuomiAreenan keskustelussa  Kahdeksan reseptiä kotoutumiseen - Mitä Suomen pitää tehdä paremmin? tänään maanantaina. 
 

Kielitaito suurin este

Suurimmaksi esteeksi maahanmuuttajien palkkaamiselle yritykset ilmoittivat kielitaidon puutteen. Näistä yrityksistä suurin osa, 79 prosenttia, ei kuitenkaan ollut tehnyt mitään käytännön toimia, jotta kielitaito ei olisi rekrytoinnin esteenä.
 
Vaihtoehtoina toimenpiteiksi lueteltiin muun muassa englannin käyttö apukielenä, mentorin tuki ensimmäisinä työviikkoina, perehdytysmateriaalien kääntäminen eri kielille ja kielikurssin tarjoaminen työntekijälle. 
 
 –  Työvoimapula on monilla aloilla ilmeinen. Yritysten täytyy nyt opetella ylittämään kieleen ja kulttuuriin liittyvät käytännön esteet ja ennakkoluulot. Hyviä käytäntöjä monikieliseen perehdyttämiseen löytyy. Vastuu erilaisuuden hyväksymisestä on jokaisella työyhteisön jäsenellä”, sanoo henkilöstöjohtaja Kirsi Mettälä Skanskalta.
 
Rakennusalalla monikieliset ja -kulttuuriset työyhteisöt ovat olleet arkipäivää jo vuosia.  
 
Kyselyn mukaan yritykset toivovat Suomelta maahanmuuttajien nykyistä nopeampaa kotouttamista työelämään ja tehokasta kielikoulutusta. Yhteiskunnan tuki alkuvaiheen kuluissa, kuten kielikurssien järjestämisessä, auttaisi osaltaan työllistämistä. 
 
 –  Olennaista juuri nyt on nopeuttaa pääsyä työelämään ja sitä kautta kotoutumista. Tämä vaatii riittävää resursointia, mutta myös viranomaisten, yritysten ja järjestöjen saumatonta yhteistyötä. Elinkeinoelämä ja järjestöt kannattaa ottaa tiiviisti mukaan kotoutumispolkujen suunnitteluun, sillä niiden rooli käytännön kotoutumistyössä on jo nyt merkittävä”, sanoo pääsihteeri Kristiina Kumpula Suomen Punaisesta Rististä.

Katso video SuomiAreenan keskustelusta: Kahdeksan reseptiä kotoutumiseen

Kampanjat