Puhdasta vettä Tadzikistanin kyliin

Tadzikistanin Punainen Puolikuu
Tadzikistanin Punainen Puolikuu
Tadzikistanin Punainen Puolikuu
Land Roverin ja Suomen Punaisen Ristin yhteistyö

 Suomen Punainen Risti ja Land Rover aloittivat keväällä 2015 yhteistyön Tadzhikistanissa tavoitteena saada puhdasta vettä ja parempaa terveyttä 24 000 ihmiselle. Lue lisää

Viime vuoden aikana 4 436 ihmistä pääsi nauttimaan puhtaasta ja turvallisesta vedestä Suomen Punaisen Ristin ja Land Roverin yhteistyön ansiosta.

Aikaisemmin Rashtin alueen vuoristokylien asukkaat joutuivat hakemaan vetensä ojasta, joesta tai kauempaa vuorilta. Nyt puhdas vesi tulee kylään saakka.

Vuoden 2016 aikana rakensimme vedenjakelun seitsemään kylään ja neljä vessaa vammaisille henkilöille sekä heidän perheilleen.

Kyläläiset kaivoivat talkoovoimin vesiputkia varten ojia vuorilta alas kyliin. Näin yhdistettiin vuoristossa sijaitsevat vesilähteet kylään rakennettuihin vesipisteisiin. Reiteistä sovittiin paikallisviranomaisten kanssa.

Putket kulkevat mahdollisimman turvallista reittiä, jotta vältyttäisiin haavereilta niin rakennusvaiheessa kuin kunnossapidon aikana. Alueella sattuu säännöllisesti maanvyöryjä ja muita luonnononnettomuuksia.

Vesiprojekteissa on tärkeää suojata vesilähde ja vedenkeräyspisteet niin, etteivät eläimet tai ihmiset pääse saastuttamaan niitä.

Uusia tietoja ja taitoja kyläläisille

Vesiputkista hyötyvät kyläläiset ovat ojankaivuun lisäksi osallistuneet myös putkien kustannuksiin talkookeräyksin.

Kyliin perustetut vesikomiteat ylläpitävät rakennelmia. Jokaisessa kylässä on sovittu yhteisestä varainkeruusta tulevien kustannusten kattamiseksi.

Tadzhikistanin Punaisen Puolikuun koulutetuilla vapaaehtoisilla on erittäin tärkeä rooli. He jakavat kylissään ihmisille tietoa esimerkiksi veden puhtaanapidosta, hygieniasta ja likaiseen veteen liittyvistä terveysriskeistä.

Yksi vapaaehtoisista on Tuichiev Yodgor.

- Olen iloinen, sillä olen päässyt kiinnostaviin koulutuksiin ja oppinut paljon uutta.

Punaisen Ristin ja Land Roverin apu on tullut tarpeeseen.

- Olemme päässeet käsiksi puhtaaseen veteen. Kyläläiset tuntevat nyt paremmin erilaisia tauteja ja osaavat toimia katastrofitilanteissa. Toivon, että tämä työ jatkuu muissakin alueen kylissä, jotta ihmisten elämä parantuu, Tuichiev kertoo.

Vesipisteistä hyötyvät kotitalouksien lisäksi monet muut tahot. Viime vuoden aikana viisi koulua, viisi terveyspistettä ja yhdeksän moskeijaa pääsi puhtaan veden piiriin. Tällä on valtava merkitys hygieniaan ja terveyteen.

Lisäksi naapurikylät, joiden vesilähteet olivat ennen liian kaukana, ovat pystyneet keräämään varoja ja liittyneet lähelle rakennettuihin vesiputkiin. Näin ainakin 614 ihmistä on hyötynyt epäsuorasti vuoden 2016 vesiprojekteista.

Maailman vesipäivää vietetään 22.3. Teemapäivä kannustaa kaikkia toimimaan vesiongelmien ratkaisemiseksi. Suomen Punainen Risti muistuttaa perusasioiden tärkeydestä. Puhdas vesi ja kunnollinen hygienia torjuvat tauteja.