Risikko: Poikkeustilanteet vaativat järjestöjen ja viranomaisten yhteistyötä

Leena Koskela / Suomen Punainen Risti
Leena Koskela / Suomen Punainen Risti

Suomen turvallisuusympäristö on muuttunut nopeasti aiempaa huonommaksi. Kun ympäristön ennustettavuus on heikentynyt, tulee yhteiskunnan varautumisen ja kriisivalmiuden olla kunnossa.

Suomessa tästä varautumisesta huolehtivat viranomaiset, elinkeinoelämä, järjestöt ja kansalaiset yhdessä. Sisäministeri Paula Risikko muistutti järjestöjen ja viranomaisten yhteistyön tärkeydestä puhuessa Suomen Punaisen Ristin yleiskokouksessa 10.6. Helsingissä.

Sisäministeri Risikko alleviivasi, että kansalaisten ja eri yhteisöjen omatoiminen varautuminen on yhteiskunnan kriisinkestävyyden perusta. Se on yksittäisten ihmisten ja kotitalouksien varautumista tilanteisiin, joissa normaali arki häiriintyy.

– Äärimäisissä häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa viranomaisten resurssit eivät koskaan riitä kaikkialle. Tässä tarvitaan jokaisen vastuunkantoa. Järjestöjen rooli on keskeinen. Tarvitsemme järjestöjä esimerkiksi tukemaan kansalaisten omatoimista varautumista, Risikko sanoi.

Järjestön toiminta syksyllä 2015 on hieno esimerkki

Risikko muistutti kansalaisjärjestöjen pitkästä ja arvokkaasta työstä viranomaisia ja kansalaisia hyödyttävissä projekteissa, kampanjoissa ja tapahtumissa sekä yhteiskuntaamme kohdanneissa kriiseissä.

Oivana esimerkkinä Risikko nosti esille Suomen Punaisen Ristin toiminnan syksyllä 2015 turvapaikanhakijoiden määrän voimakkaasti kasvaessa. Tuolloin Punainen Risti käynnisti rauhanajan suurimman kotimaan avustusoperaationsa.

Operaatio on ollut konkreettinen voimannäyttö siitä, mihin viranomaisten ja järjestöjen välisellä yhteistyöllä kyetään - myös yllättävissä tilanteissa. Valmius toimintaan oli jo olemassa ja siihen oli varauduttu käytännössä jo vuosien ajan. Operaatio tarjosi myös toiminnassa mukana oleville mahdollisuuden auttaa ja olla mukana koko yhteiskuntaa koskettaneessa ja paljon mediassakin puhuttaneessa tilanteessa.

– Suomen Punaisen Ristin ja valtiovallan suhde on tiivis ja toimiva. Suomen Punaisella Ristillä on myös merkittävä rooli turvallisuuskulttuurin edistämisessä sekä kansalaisten aktivoimisessa oman ja lähiyhteisön turvallisuuden ja hyvinvoinnin kehittämisessä. Arjessa ja poikkeusoloissa, SPR on aina toivon tällä puolen, Risikko summasi.

Risikko muistutti vielä, että vaikka sisäministeriön hallinnonalan viranomaiset työskentelevät vuoden jokaisena päivänä jotta suomalaiset olisivat turvassa, iso osa turvallisuudesta huolehtimisen vastuusta kuuluu jokaiselle kansalaiselle.

– Jokainen voi omilla arjen valinnoillaan vaikuttaa sekä omaan, lähipiirinsä että Suomen turvallisuuteen, Risikko sanoo.