Vapaaehtoistyö luo monin tavoin hyvinvointia

Juha Sinisalo / Suomen Punainen Risti
Juha Sinisalo / Suomen Punainen Risti

Neljä asiantuntijaa pohti vapaaehtoistyön, hyvinvoinnin ja aktiivisen kansalaisuuden yhteyttä Punaisen Ristin järjestämässä keskustelussa Porin SuomiAreenalla maanantaina 10.7.

Keskustelijoina olivat olivat Punaisen Ristin Nuorten turvatalotoiminnan johtaja Leena Suurpää, Kelan pääjohtaja Elli Aaltonen, kansalaistoiminnan tuottaja Annina Laaksonen Helsingin Diakonissalaitokselta sekä filosofi Frank Martela.

Keskustelun juonsi toimittaja Unna Lehtipuu.

Tutkimusten mukaan vapaaehtoistyö parantaa ihmisen hyvinvointia ja jopa lisää elinikää. Se voi tyydyttää ihmisen tarvetta tuntea itsensä tarpeelliseksi. Vapaaehtoistyön tuomat hyödyt saavutetaan parilla viikkotunnilla.

– On tärkeää, että ihminen pääsee itse vaikuttamaan tekemänsä vapaaehtoistyön sisältöön, totesi kansalaistoiminnan tuottaja Annina Laaksonen Helsingin Diakonissalaitokselta.

Nuoret löytävät uusia tapoja vapaaehtoistyöhön

Nuorten osallistuminen vapaaehtoistyöhön kirvoitti keskustelussa paljon puheenvuoroja.

Laaksonen uskoo, että etenkin nuoret voivat vapaaehtoistoiminnan avulla tiedostaa itsessään uusia taitoja.

– Hyvä esimerkki on se, että nuoret ovat opettaneet vanhuksille kännykän käyttöä. Kun toinen kehuu, että osasitpa hyvin neuvoa, se vahvistaa nuoren itseluottamusta ja itsensä tärkeäksi kokemista.

Nuorten turvatalotoiminnan johtaja Leena Suurpää Punaisesta Rististä näkeemuutoksen siinä, miten nuoret hakeutuvat mukaan vapaaehtoistoimintaan. Nuorille jonkin järjestön muodollinen jäsenyys ei niinkään ole tärkeä asia.

– He haluavat toimia tässä ja nyt, jonkun konkreettisen asian eteen.

Suurpää sanoo, että järjestöt tarvitsevaterilaisia keinoja vastata nuorten toiveisiin monimuotoisesta kansalaistoiminnasta.

Nuoret ovat aktiivisia monin sellaisin tavoin, joita ei kansalaistoiminnaksi aina mielletä – esimerkiksi sosiaalisen median, populaarikulttuurin, blogien ja katutaiteen kautta.

– Esimerkiksi blogit auttavat toisia nuoria siinä ymmärryksessä, mitä on olla tämän päivän nuori ja miten kasvaa tämän päivän maailmassa, Suurpää sanoo.

Vapaaehtoistyö osaksi vastikkeellista sosiaaliturvaa?

Pitäisikö asevelvollisuus korvata puolen vuoden kansalaisvelvollisuudella? Sitä pohti keskustelussa filosofi Frank Martela.

– Nuori pääsisi kokeilemaan jotakin ammattia ja kohtaamaan eri sosiaalisista taustoista tulevia ihmisiä. Se laajentaisi nuoren maailmankuvaa ja loisi luottamusta kanssaihmisiin. Se myös lisäisi solidaarisuutta ja halua puolustaa tätä yhteiskuntaa.

Ideassa on Martelan mielestä toki vielä viilaamista.

Kelan pääjohtaja Elli Aaltonen menisi vapaaehtoistöiden jakamisessa vielä pidemmälle. Hänen mielestään vastikkeetonta sosiaaliturvaa ei pitäisi olla.

– On unohdettu, että ihminen tarvitsee osallisuuden ja oman merkityksen tunteen. Vapaaehtoistyö on mahdollisuus osallistua, olla mukana rakentamassa yhteiskuntaa.

Aaltosen mielestä ongelmallista on se, että vapaaehtois- ja järjestötyö määritellään palkkatyön ehdoilla. Järjestelmä on kiinnostunut vapaaehtoistyön tunneista, mahdollisista korvauksista ja siitä, ovatko ne este vaikkapa työttömyyskorvaukselle tai opintotuelle. Vastikkeellinen perustulo voisi Aaltosen mielestä olla ratkaisu.

– Esittämäni osallisuuden oikeutus ei vie sosiaaliturvaa pois. Se mahdollistaa uuden mukanaolon, samalla kun ihmisellä säilyy luottamus siihen, että säällinen elämä hoituu.

Vapaaehtoisuuden käsite laajenee

Vapaaehtoistyötä tehdään paljon järjestöissä ja erilaisten talkoiden muodossa. Niiden avulla pyöritetään edelleen esimerkiksi urheiluseurojen toimintaa.

Uudempi juttu ovat verkon välityksellä vaihdettavat pyynnöt ja tarjoukset vaikkapa kissavahtina tai koiran ulkoiluttajana toimimisesta.

Suurpää muistuttaa myös viime aikojen laajemmista, yhteiskunnallisista talkoista.

– Niitä on tehty vaikkapa turvapaikanhakijoiden tukemiseksi ja tasa-arvoisen avioliittolain saavuttamiseksi. Tulevaisuuden suuriin haasteisiin tarvitaan toimintaa globaaleissa järjestöympäristöissä.  

Teksti: Maija Unkuri