Hyvä Joulumieli -keräys ilahduttaa vähävaraisia lapsiperheitä

Tatu Blomqvist / Suomen Punainen Risti
Kuvaaja: Tatu Blomqvist / Suomen Punainen Risti

Perheen vähävaraisuus heikentää nuoren mahdollisuuksia osallistua ja kouluttautua. Lapsuudenperheessä koetulla taloudellisella ahdingolla on vaikutuksia pitkälle aikuiselämään, joten lapsiperheköyhyyden poistaminen on yhteiskunnallisesti tärkeä tavoite.

Osallistu keräykseen
  • Nettisivuilla www.hyvajoulumieli.fi/lahjoita
  • Soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 1 6555 (10,01 €/puhelu + pvm)
  • Lähettämällä tekstiviestin HJM numeroon 16499 lahjoittaa 10 euroa, viestillä HJM20 lahjoittaa 20 euroa ja viestillä HJM30 lahjoittaa 30 euroa
  • Tekemällä tilisiirron keräyksen tilille FI17 1596 3000 2020 20, viitenumero 1106

Hyvä Joulumieli -keräyksellä halutaan nostaa keskustelunaiheeksi perheiden vähävaraisuus. Kotimaan köyhien lapsiperheiden hyväksi järjestettävä keräys  jatkuu jouluaattoon asti.

Lapsiperheköyhyyden vaikutukset iskevät nuoriin monesta suunnasta. Varattomuus esimerkiksi kaventaa harrastus- ja osallistumismahdollisuuksia. Lapsuudenperheen taloudellinen ahdinko erottaa nuoren muista ja altistaa siten kiusaamiselle. Köyhyys aiheuttaa monenlaisia ulkopuolisuuden kokemuksia ja vaikuttaa sitä kautta nuorten käsitykseen itsestä ja mahdollisuuksista pärjätä elämässä.

– Köyhyyteen saattaa liittyä jo nuorena kokemus “toisen luokan kansalaisuudesta”, joka sulkee pois tulevaisuuden suunnitelmia ja tuntuu masennuksena ja toivottomuutena, Mannerheimin Lastensuojeluliiton johtava asiantuntija Liisa Partio kertoo.  

Koulutus jää hankkimatta

Pahimmillaan nuori joutuu jättämään toisen asteen opinnot eli lukion tai ammatillisen koulutuksen kesken. Vuonna 2018 julkaistavan Nuorisobarometrin ennakkotietojen mukaan jopa neljännes toisen asteen tutkinnon keskeyttäneistä kertoo, että rahan puute on vaikuttanut opintojen kesken jäämiseen.

– Oppimateriaalien hankkiminen on monelle liian kallista. Esimerkiksi lukio-opintojen kokonaiskustannukset voivat nousta jopa 2 600 euroon. Joidenkin ammatillisten tutkintojen työvälineet ja materiaalit voivat maksaa tätäkin enemmän. Lisäksi harvennetun kouluverkon takia nuorelle ja hänen perheelleen tulee merkittäviä kustannuksia koulumatkoista tai asumisesta kodin ulkopuolella, Partio sanoo.  

Koulutusmahdollisuuksien heikentymisellä on vaikutuksia pitkälle aikuisuuteen. Toisen asteen tutkinnon suorittamatta jättäminen lisää köyhyysriskiä, koska nykyisillä työmarkkinoilla ilman tutkintoa työllistyminen on hyvin vaikeaa.

– Sukupolvelta toiselle periytyvä huono-osaisuus on laaja ja monitahoinen yhteiskunnallinen ongelma, johon ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota, Partio toteaa.

Hyvä Joulumieli -lahjakortti

Keräys ilahduttaa kotimaan vähävaraisia lapsiperheitä ruokalahjakorteilla. Tänä vuonna tavoitteena on kerätä 2,1 miljoonaa euroa. Tuotolla voidaan jakaa 30 000 perheelle 70 euron arvoinen ruokalahjakortti, jolla voi ostaa ruokaa joulupöytään K-ruokakaupoista, Lidlin myymälöistä tai S-ryhmän ruokakaupoista.

Vuodesta 1997 järjestetyllä Hyvä Joulumieli -keräyksellä on vuosien aikana tuotu iloa jo 230 500 perheen jouluun. Keräyksen järjestävät Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Suomen Punainen Risti yhteistyössä Ylen kanssa.