Punainen Risti valmistautuu haasteisiin myös arktisella alueella

Veli-Matti Ahtiainen / Punaisen Ristin Lapin piiri
Kuvaaja: Veli-Matti Ahtiainen / Punaisen Ristin Lapin piiri

Arktinen alue on muutosten kourissa. Ilmastonmuutos vaikuttaa alueeseen voimakkaammin ja nopeammin kuin muualla maailmassa.

Ohenevan jääpeitteen myötä pidempään auki pysyvät merireitit lisäävät kiinnostusta arktiseen alueeseen. 
 
Uudet laivareitit, kalastusmahdollisuudet ja alueen käyttämättömät luonnonvarat kiinnostavat arktisen alueen maiden lisäksi myös muuta maailmaa aina Kiinaa myöten. 
 
Pohjoisen alueen turismi on kasvussa ja erityisesti arktisen alueen risteilyjen arvellaan lisääntyvän roimasti tulevina vuosikymmeninä. 
 
Arktisen alueen olosuhteet ovat haastavat ja ankarat, ja kasvavan liikenteen myötä lisääntyvät myös riskit.
 

Arktisen valmiuden kehittämishanke kartoittaa ja kehittää auttamisvalmiuksia kylmissä olosuhteissa

Suomen Punaisella Ristillä on käynnissä arktisen valmiuden kehittämishanke, jonka tavoitteena on selvittää ja kehittää Punaisen ristin kykyä toimia arktisen alueen suuronnettomuuksissa. 
 
Auttamisvalmiuden olosuhteet ovat arktisella alueella uusia, sillä Punaisen Ristin katastrofiapua ja materiaalista valmiutta on totuttu ylläpitämään siis lähinnä lämpimissä olosuhteissa.
 
Projekti on osa Rajavartiolaitoksen koordinoimaa SARC-hanketta, jota rahoittaa Ulkoministeriön Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyön rahastosta (IBA). 
 
Osana hanketta tuotetaan myös nykytilanselvitys arktisen alueen Punaisen Ristin kansallisten yhdistysten suuronnettomuusresursseista ja toimintakyvystä arktisissa olosuhteissa. 
 
Mukana selvityksessä ovat Suomen lisäksi arktisen alueen maiden kansalliset yhdistykset Yhdysvalloista, Kanadasta, Islannista, Tanskasta, Norjasta, Ruotsista ja Venäjältä. 
 
Punaisen Ristin edustajia arktisten maiden kansallisista yhdistyksistä kokoontuu Ouluun 6.–8.3.2018 keskustelemaan arktiseen valmiuteen liittyvistä haasteista ja kysymyksistä.