Nuorten asunnottomuus lisääntyy – Punainen Risti etsii ratkaisuja yhdessä nuorten kanssa

Joonas Brandt / Suomen Punainen Risti
Kuvaaja: Joonas Brandt / Suomen Punainen Risti

Nuorten turvatalojen Kotipolku-hankkeessa autetaan nuoria aikuisia, joita uhkaa asunnottomuus tai jotka ovat vastikään jääneet asunnottomiksi.

– Vaikka tilanteet ovat hankalia, niistä on mahdollista päästä eteenpäin. Kodin lisäksi nuoret tarvitsevat muutakin apua oman pärjäämisen vahvistamiseen. Tärkeää on, että avun saa oikeaan aikaan ja että nuori ja hänelle tärkeät porukat otetaan mukaan ratkaisujen etsimiseen, sanoo projektipäällikkö Miki Mielonen.

Kotipolku-hankkeessa luodaan ja juurrutetaan tukimalleja, jotka auttavat nuoria itsenäisen elämän aloittamisessa pääkaupunkiseudulla.

Kolmivuotista hanketta rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA.

Nuorilta odotetaan itsenäistä pärjäämistä

Alle 25-vuotiaiden asunnottomuus on kasvussa, vaikka muissa ryhmissä asunnottomuus vähenee. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ARA:n mukaan nuoria asunnottomia oli viime vuonna noin 1600. Yli puolet asunnottomista on helsinkiläisiä.

Pääkaupunkiseudulla tilanne on erityisen vaikea, sillä vuokrataso on korkea ja asuntoja on kysyntään nähden niukasti tarjolla.

Nuorten turvatalotoiminnan johtajan Leena Suurpään mukaan nuorten asumiseen liittyvät ongelmat jäävät herkästi tilastojen ulkopuolelle, sillä moni nuori majoittuu epävirallisesti esimerkiksi kavereidensa luokse eikä hakeudu asunnottomuuden palveluihin.

Asunnon puutteen lisäksi nuoren elämään vaikuttaa usein moni muukin asia, kuten rahan tai luotettavien aikuisten tuen puute.

– Kun nuori tulee täysi-ikäiseksi, hän tippuu monien palveluiden ja tuen piiristä. Yhtäkkiä yhteiskunta odottaa nuoren pärjäävän itsenäisesti, Suurpää sanoo.

Apua elämässä pärjäämiseen

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa nuorten omaa toimintakykyä ja osallisuutta heidän tilanteensa ratkaisemisessa. Tärkeässä roolissa ovat vapaaehtoiset, jotka toimivat tukena nuorten arjessa.

Jotta nuoret saisivat apua mahdollisimman varhain, yhteistyö järjestöjen sekä kuntien sosiaali-, asumis- ja nuorisopalveluiden kanssa on keskeistä.

– Etsimme ratkaisuja siihen, miten nuoret voivat saada asuntoja ja miten heitä voi auttaa elämässä pärjäämisessä. Yhtenä mahdollisuutena voivat olla vähemmän hyödynnetyt tai uudet asumisen tavat, Mielonen sanoo.

Lue lisää Nuorten turvataloista.