Punainen Risti ja sisäministeriö kehittävät yhteistyötään

Noora Vahervaara/sisäministeriö
Yhteistyöpöytäkirjan allekirjoittivat Punaisen Ristin puheenjohtaja Pertti Torstila ja sisäministeri Kai Mykkänen.
Kuvaaja: Noora Vahervaara/sisäministeriö

Sisäministeriö ja Suomen Punainen Risti ovat allekirjoittaneet yhteistyöpöytäkirjan, jossa sovitaan pitkään jatkuneesta valmius- ja varautumisyhteistyöstä.

Yhteistyöpöytäkirja määrittelee ja päivittää valtakunnallisen yhteistyön muodot sekä alueellisen yhteistyön maakuntauudistuksessa. Pöytäkirjassa korostuu järjestäytyneen kansalaistoiminnan ja viranomaisten yhteistyön merkitys muuttuvassa kotimaisessa ja kansainvälisessä toimintaympäristössä.

Sisäministeriön ja Punaisen Ristin yhteistyö ulottuu kaikkiin tilanteisiin normaaliolojen häiriötilanteista poikkeusoloihin. Punaisella Ristillä on valtakunnallisena ja viranomaisia tukevana järjestönä erityinen rooli valmiudessa ja varautumisessa. 

- Punainen Risti ja sen kymmenet tuhannet vapaaehtoiset edistävät arjen turvallisuutta, vähentävät riskejä, auttavat avuntarvitsijoita ja tukevat viranomaisia eri puolilla Suomea. Toivomme, että pystymme näillä toimilla paitsi lisäämään yhteiskunnan turvallisuutta myös vahvistamaan paikallista toimintaamme, sanoo Punaisen Ristin järjestöjohtaja Marita Salo.

Koordinaatiotehtävän merkitys korostuu maakuntauudistuksessa

Sisäministeriö kehottaa hallinnonalansa viranomaisia, muun muassa pelastuslaitoksia, sopimaan käytännön yhteistoiminnasta Punaisen Ristin kanssa. Ministeriö kehottaa viranomaisia myös huolehtimaan tiedonvaihdosta Punaisen Ristin ja sen koordinoimien järjestöjen kanssa sekä kutsumaan niitä mukaan alueelliseen varautumistyöhön. Tulevassa maakuntauudistuksessa Punainen Risti nimeää alueelliset edustajansa kunkin maakunnan alueelle ja osallistuu maakuntien valmiusfoorumien toimintaan. 
 
Punainen Risti koordinoi 52 jäsenjärjestön Vapaaehtoista pelastuspalvelua. Lisäksi Punainen Risti vastaa sosiaali- ja terveysalan järjestötoiminnan koordinaatiosta laajamittaisten häiriötilanteiden aikana. 
 

Punainen Risti varautuu laajamittaiseen maahantuloon ja suuronnettomuuksiin

Suomen Punainen Risti ylläpitää myös jatkossa valmiutta vastata laajamittaiseen maahantuloon viranomaisten tukena. Varautumisesta sovitaan erillisillä sopimuksilla Maahanmuuttoviraston eli Migrin ja maakuntien kanssa, ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta Migrin kanssa. 
 
Sisäministeriön kanssa on myös sovittu, että Punainen Risti toimii paikoissa, joissa ulkomaalaisia pidetään maassa oleskeluun liittyvästä syystä säilöön otettuina. 
 
Lisäksi sisäministeriö ja Punainen Risti kehittävät molemmat kykyään tarjota ja ottaa vastaan kansainvälistä apua katastrofitilanteissa. Valmiutta vastata merellisiin suuronnettomuuksiin, kuten matkustajalaivan uppoamiseen, kehitetään yhdessä rajavartiolaitoksen kanssa. Tarvittaessa Punainen Risti osallistuu myös kriisitilanteen tilannekuvan tuottamiseen viranomaisten tukena.
 

Kriisitilanteissa auttamista harjoitellaan yhdessä

Sisäministeriön alaiset viranomaiset ja Punainen Risti huomioivat toistensa roolit varautumisen ja valmiuden suunnittelussa. Toimiva yhteistyö kriisitilanteissa edellyttää myös säännöllistä yhteistä koulutusta ja harjoittelua. 

- Käytännön esimerkki tästä ovat alueelliset valmiusharjoitukset ja valtakunnallinen valmiusharjoitus, joka järjestetään joka kolmas vuosi. Niillä vahvistetaan Punaisen Ristin kattavan osasto- ja piiriverkoston kykyä toimia viranomaisen tukena auttamistilanteissa, Marita Salo toteaa.