Euroopan neuvosto palkitsee Suomen Punaisen Ristin pääsihteeri Kristiina Kumpulan kansainvälisen solidaarisuuden edistämisestä

Jarkko Mikkonen / Suomen Punainen Risti
Euroopan neuvosto kiittää Kumpulan johtamaa Suomen Punaista Ristiä erityisesti turvapaikanhakijoiden inhimillisestä kohtelusta.
Kuvaaja: Jarkko Mikkonen / Suomen Punainen Risti

Suomen Punaisen Ristin pääsihteeri Kristiina Kumpula saa Euroopan neuvoston North-South -palkinnon 7. toukokuuta. Kumpulan valintaa on perusteltu hänen esimerkillisellä toiminnallaan kansainvälisen solidaarisuuden ja kulttuurien välisen yhteistyön edistäjänä.

Palkinnon myöntää pohjoisen ja etelän yhteistyötä edistävä North-South Center. Palkinto annetaan vuosittain kahdelle henkilölle, jotka ovat edistäneet globaalia solidaarisuutta ja demokratiaa. Kumpulan lisäksi palkinnon saa tänä vuonna Kenian Punaisen Ristin johtaja Abbas Gullet.
 

Kumpula on aktiivinen toimija niin kotimaassaan kuin maailmalla 

Kumpula saa arvostusta siitä, että hän on edistänyt voimakkaasti sosiaalisia oikeuksia Suomessa ja maailmalla. Etenkin kulttuurien välinen yhteistyö ja sen kehittäminen itäisessä Afrikassa on saanut Kumpulalta paljon tukea. Reiluun kumppanuuteen perustuvan yhteistyön osapuolina ovat kansalliset Punaiset Ristit, esimerkiksi Suomen Punainen Risti ja Somalian Punainen Puolikuu. Kiitosta Kumpulan johtamalle Suomen Punaiselle Ristille tulee erityisesti turvapaikanhakijoiden inhimillisestä kohtelusta.
 
Kumpula aloitti uransa Suomen Punaisessa Ristissä kansainvälisyyskasvatussihteerinä vuonna 1987 ja on sen jälkeen toiminut muun muassa järjestöpäällikkönä sekä ohjelmajohtajana. Suomen Punaisen Ristin pääsihteerinä hän on työskennellyt vuodesta 2004 lähtien.
 
Kumpula on mukana useissa luottamustoimissa. Hän on toiminut mm. kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan (KANE) puheenjohtajana vuodesta 2017 lähtien ja Suomen sosiaali ja terveys SOSTE ry:n valtuuston puheenjohtajana 2012-2018. 
 
Kristiina Kumpula ja Abbas Gullet vastaanottavat palkinnon Lissabonissa Portugalissa 7.5.2018.