Lasten aliravitsemusta selätettiin Somaliassa

Maritta Niskanen-Tamiru
Kuvaaja: Maritta Niskanen-Tamiru

Somalia on kärsinyt toistuvista kuivuuskausista useamman vuoden ajan, mutta avustustyöllä on saatu aikaan tuloksia.

Veden puute vie sadon, tappaa karjaa, vaarantaa riittävän ravinnon ja veden saannin ja lisää epidemioita. Kun ihmiset lähtevät etsimään karjalleen ruokaa kauas kotiseudultaan, he kuormittavat niitäkin alueita, joilla sadetta on saatu.
 
Somalian Punainen Puolikuu kantaa merkittävää vastuuta maan perusterveydenhuollosta, sillä maan julkinen terveydenhuolto ei pysty täyttämään ihmisten tarpeita. Suomen Punaisen Ristin apu Somaliassa keskittyy erityisesti naisten ja lasten perusterveystyöhön. 
 
Huhtikuussa 2018 päättyneen, Euroopan Unionin (ECHO) tukeman hankkeen avulla noin 39 000 naista ja lasta Somalimaassa on saanut apua liikkuvilta klinikoilta.
 
Heistä yli 16 000 oli pieniä lapsia, joiden aliravitsemusta ehkäistiin ja hoidettiin. Huomiota kiinnitettiin erityisesti raskaana oleviin ja juuri synnyttäneisiin sekä imettäviin äiteihin. 
 

Avustustyön tuloksia

Tärkeä osa terveysklinikoiden toimintaa on havaita ja hoitaa lasten aliravitsemusta ja rokotuksia. Liikkuvat klinikat tavoittavat myös kuivuutta pakoon lähteneitä maan sisäisiä pakolaisia. Vakavasti aliravituista lapsista lähes kaikkien (97,7%) tilanne koheni. 
 
Terveyden edistämiseksi ja epidemioiden välttämiseksi maan sisäisten pakolaisten leirien puhtaan veden saantia ja käymälöitä parannettiin ja annettiin hygieniaopastusta. Tuloksena muun muassa ripuli väheni yli puoleen.
 
Lisäksi perheet saivat raha-avustusta. Avustus annettiin kännyköiden kautta kuukausittain, ja se kattaa koko perheen (kuusi henkeä) ravintotarpeen. Somalimaassa valtaosa päivittäistavaroista hankitaan mobiilirahalla. 
 
Raha-avustuksen avulla perheistä yli 90% pystyi syömään kolme ateriaa päivässä, mikä helpotti aliravitsemuksen vaarassa olevien lasten tilannetta. 
 
Suomen Punaisen Ristin toimintaa Somaliassa rahoitetaan ulkoministeriön, EU:n ja suomalaisten lahjoittajien tuella.