Katastrofeihin valmistauduttava joka päivä

Jarkko Mikkonen / Suomen Punainen Risti
Suomen Punaisen Ristin valmiusohjelma itäisessä Nepalissa on keskittynyt kouluihin. Koulussa opitaan mm. ensiaputaitoja ja miten suojautua maanjäristykseltä.
Kuvaaja: Jarkko Mikkonen / Suomen Punainen Risti

Katastrofit vievät hetkittäin kaiken huomiomme, mutta kun televisioryhmien valot sammuvat, niihin valmistautumisen on jatkuttava riskialueilla joka päivä. Ilmastonmuutos on tehnyt ennakoimattomuudesta entistä kalliimpaa.

11-vuotias Samip Limbu kumartuu koulun pihalle värijauheilla piirretyn kartan ääreen. Hän kuuntelee tarkkaan, kun 16-vuotias Nepalin Punaisen Ristin nuorisovapaaehtoinen Yogendra Tamang selittää sen tarkoitusta.
 
On marraskuun 11. päivä vuonna 2014. Ram Nawamin yläkoulu Budhimorangissa, Dhankutan piirikunnassa, noin 200 kilometriä maan pääkaupungista Katmandusta kaakkoon, varautuu maanjäristyksiin, tulviin ja maanvyörymiin.
 
Merkitessään karttaan oman yhteisönsä vaaran paikat ja turvalliset alueet Ram Nawamin yläkoulun opettajat ja oppilaat eivät tienneet tulevasta, mutta juuri siihen he varautuivat.
 
165 päivän kuluttua kello 11:56 paikallista aikaa Nepaliin iskee yksi maan historian voimakkaimmista maanjäristyksistä. Se ja hurjat jälkijäristykset tappavat 9 000 ihmistä. 500 000 rakennusta tuhoutuu ja 270 000 vahingoittuu. 32 000 luokkahuonetta hajoaa palasiksi. Miljoonan lapsen normaali koulunkäynti keskeytyy. 
 
Ulkoministeriö on vuodesta 1988 alkaen rahoittanut Suomen Punaisen Ristin katastrofivalmiusohjelmia ja yhteisöjen katastrofikestävyyttä laajemmin vahvistavia yhteisökehitysohjelmia Nepalissa.
 
Ohjelmien avulla on kunnostettu koulurakennuksia, toteutettu ensiapukoulutusta, kerätty valmiusvarastoja, rakennettu käymälöitä sekä parannettu puhtaan veden saatavuutta ja hygieniaa. Myös äiti-lapsiterveyttä ja naisten osallistumista kylien päätöksentekoon ja koulutukseen on edistetty sekä naisten toimeentuloa parannettu elinkeinoja kehittämällä.
 

Suomalainen kehitysyhteistyö on tuloksellista

Ulkoministeriö julkaisi torstaina 1.11. vuosien 2015–2017 ajalta kootun raportin Suomen kehityspolitiikan tuloksista. Eduskunnalle osoitettu raportti on tärkeä, koska se kokoaa yhteen Suomen kehitysrahoituksen tuloksia laajemmin kuin koskaan aiemmin. 
 
Suurten kokonaislukujen takana on tavaton määrä yksittäisiä hankkeita yksittäisissä maissa kuten Nepalissa. Ne tuottavat kotitalouksille ja yksilöille tärkeää hyvinvointia, joka ynnäytyy osaksi suomalaisen kehityspolitiikan kokonaistuloksia. 
 
Raportti toteaa, että suomalainen kehitysyhteistyö on tuloksellista ja laaja-alaista. Se tuo esille myös hauraiden valtioiden kehitykseen liittyviä haasteita sekä humanitaarisen avun ennen näkemättömän suuren tarpeen.
 

Varautuminen on avainasemassa

On välttämätöntä kiinnittää erityistä huomiota kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avun yhteyteen ja saumattomaan riippuvuuteen toisistaan. Ennaltaehkäisyyn tähtäävien kehityspanosten riittämättömyys näkyy toteutuneiden riskien ja humanitaarisen avun tarpeen kasvuna. 
 
YK:n koordinoimista humanitaarisen avun vetoomuksista kyetään nykyisin kattamaan vain noin puolet. Ulkopuolelle jää valtava määrä inhimillistä kärsimystä.
 
Kehityspolitiikan eri keinoin toteutettu kriisien ja katastrofien ennaltaehkäisy ja niiden seurausten minimointi ovat ainoa realistinen tapa hillitä kärsimystä ja siihen liittyviä aineellisia tuhoja.
 
Suomen Punaiselle Ristille kehityshankkeet ja katastrofeihin vastaaminen muodostavat katkeamattoman kokonaisuuden. Katastrofin iskiessä Punainen Risti vaihtaa kehitysvaihteen katastrofivaihteelle.
 
Vuoden 2015 maanjäristysten jälkeen Suomen Punainen Risti avusti katastrofin uhreja Nepalissa yhteensä 2,3 miljoonalla eurolla. Apu koostui niin ulkoministeriön humanitaarisesta avusta kuin Punaisen Ristin katastrofirahastosta. 
 
Punainen Ristin kehitysyhteistyö tavoittaa kaikkein haavoittuvimpia yhteisöjä hauraimmissa valtioissa mm. Afganistanissa, Etelä-Sudanissa ja Somaliassa, mikä täydentää monipuolisesti Suomen kehityspolitiikkaa.
 
Parhaimmillaan sen avulla sekä vahvistetaan yhteisöjä, kansalaisyhteiskunnan eri toimijoita ja yhteiskuntia että valmistetaan niitä kohtaamaan riskejä.
 
Yhdessä opitaan, miten katastrofeihin varaudutaan, miten riskejä vähennetään ja miten kriiseistä toivutaan. Samalla lievennetään niiden vaikutuksia jo saavutettuihin kehitystuloksiin.
 
Kehityspanosten ja katastrofeihin vastaamisen yhteys ja keskinäinen riippuvuus on kirjattava selkeästi kehityspoliittiseen linjaukseen sekä huomioitava rahoituksessa.
 
Rahoitusta tulee ohjata sinne missä sitä eniten tarvitaan, kaikkien köyhimpiin ja hauraimpiin valtioihin. Tämä edellyttää johdonmukaista kehityspolitiikkaa ja vahvaa poliittista tahtoa.  
 
Toni Jokinen
Kansainvälisten ohjelmien päällikkö
Suomen Punainen Risti