Kuulumisia Kotipolun ensimmäiseltä vuodelta

Timo Kyllönen 2018 / Kotipolku
Timo Kyllönen 2018 / Kotipolku

Kotipolun projektipäällikkö Miki Mielonen kertaa Kotipolun ensimmäisen vuoden kuulumisia.

Tervehdys Kotipolusta!

Ensimmäinen vuotemme nuorten aikuisten itsenäistymisen parissa pääkaupunkiseudulla on takana. Työskentelimme viime vuonna 59 nuoren ja heidän lähiyhteisönsä kanssa. Nuorten tilanteet olivat varsin erilaisia. Valitsemamme joustava ja yksilölliset tarpeet huomioiva työtapa tuki onnistumistamme.

Tapaamme jokaisen nuoren ja teemme yhteisen jatkosuunnitelman. Jos yhdessä toteamme, ettemme ole nuorille paras apu, autamme nuoren sopivimman avun piiriin. Tapaaminen kanssamme järjestyy useimmiten nopeasti ja teemme työtä pääkaupunkiseudulla yli kuntarajojen. Useimpien nuorten kanssa työskentelemme 6-12 kuukautta.

Pidimme 61 aloitusneuvottelua, joiden perusteella 53 nuorta halusi sitoutua Kotipolun toimintaan. Vastauksia etsimme yhdessä nuorten, nuorten lähiyhteisöjen sekä verkostojen kanssa. Nuoret tulivat pääsääntöisesti sosiaali- ja terveyspalveluista, Nuorten turvataloilta sekä etsivän nuorisotyön kautta. Lisäksi vanhemmat ja lähiyhteisöt ottivat meihin suoraan yhteyttä.

Asuminen ja raha huolettavat

Nuorten tilanteet vaihtelivat paljon. 46% nuorista asui meille tullessaan huoltajan luona, 15% omassa asunnossaan ja 23% oli asunnottomana, mikä tarkoittaa esimerkiksi kavereiden luona majoittumista ilman, että nuorella on muuta asuntoa.

Talouskysymykset mietityttävät itsenäisessä asumisessa nuoria eniten. Asumistoimijoista meillä on nyt yhteistyösopimus Nuorisoasuntoliiton ja Y-Säätiön kanssa, mutta etsimme nuorten kanssa asuntoa kaikista mahdollisista suunnista.

Nuorista 23 on löytänyt asunnon Kotipolun aikana. Asunnon saaminen on aina juhlan paikka, mutta työ nuoren kanssa jatkuu asunnon saamisen jälkeenkin: itsenäistyminen tarkoittaa paitsi oman kodin löytämistä, myös sen pitämistä.

Iso apu vapaaehtoisista

Nuorten itsenäistymisen onnistumisessa myös vapaaehtoisilla on keskeinen rooli. Moni Kotipolun nuorista toivoo saavansa elämäänsä tukikummin. Tukikummi on luotettava aikuinen, jonka kanssa voi tehdä asioita vapaa-ajalla. Ensimmäiset tukikummit ovat jo aloittaneet. Keväällä koulutamme uusia kummeja neljässä eri koulutuksessa.

Lisäksi nuorten aikuisten viestinnän ja vaikuttamisen vapaaehtoisten ryhmä on toiminut viime syksystä lähtien. Voit katsoa täältä yhden esimerkin heidän tuotoksistaan. Lisäksi kehitämme vapaaehtoisten muuttoaputoimintaa.  Jos olet kiinnostunut vapaaehtoisuudesta, otathan yhteyttä.

Hyvää #itsenäistymispäivää!

Nuorten aikuisten auttamisemme tarkoittaa myös vaikuttamistyötä. Meidän ja Y-Säätiön 28.9.2018 järjestämässä Itsenäistymispäivässä kävimme nuorten, päättäjien ja nuorten kanssa toimivien tahojen kanssa keskustelua siitä, miten nuorten itsenäistymisen edellytyksiä voidaan parantaa. Miten mahdollistaa tila etsimiselle, mahdollisuudet pärjäämiselle sekä itsenäistymiseen kuuluva vapaus?

Jatkoimme teemojen esille tuomista infograafien muodossa koko syksyn. Kevään aikana julkaisemme vielä koosteen infograafien nostoista. Itsenäistymispäivä järjestetään taas syksyllä 2019 – laita some-kanavissa seurantaan hashtag #itsenäistymispäivä niin pysyt kuulolla, sillä kerromme tapahtumasta vielä ennen kesää.

Tutkimuksella lisää ymmärrystä

Joulukuussa päätimme yhteistyössä Y-Säätiön, NAL Asuntojen ja Aalto-yliopiston kanssa toteutetun Space in Practice -kurssikokonaisuuden, jossa opiskelijat suunnittelivat nuorille aikuisille toimivampia asumisen ratkaisuja. Kurssin voittajaksi valittiin muotoilutoimisto SUYEn konseptiehdotus. Ehdotuksessa korostuivat asumisen yhteisölliset ulottuvuudet.

Syksyllä valmistui Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden Milla Ryypön ja Piia-Maria Lahden opinnäytetyö Kotipolun vapaaehtoistoiminnasta. Opinnäytetyössä havaittiin, että nuoret aikuiset näkevät vapaaehtoistoiminnan tärkeänä, mutta sen pelätään rajoittavan omaa aikaa. Voit lukea opinnäytetyön täältä.

Tammikuussa 2019 aloitimme yhdessä Uudenmaan Marttojen, Takuusäätiön ja Helsingin sosiaalitoimen kanssa jälkihuollon päättävien nuorten ryhmätoiminnan. Kokeilusta tehdään YAMK- opinnäytetyö, josta saamme monipuolista tietoa syksyllä yhteisen työmme kehittämiseksi.

Olemme sopineet kumppanuudesta All-Youth –tutkimushankkeen kanssa. Tutkimus kattaa noin 30 nuorta ja tuloksia saamme keväällä 2020. Lisäksi kolme tutkijaa ryhtyy Kotipolku –nuorten tukikummeiksi.

Täysillä vuoteen 2019

Saimme myös hiljattain kuulla, että meidät valittiin edustamaan Suomea vasta perustetun Euroopan nuorisotyön akatemian järjestämään Sloveniassa pidettävään konferenssiin toukokuussa. On upeaa päästä viemään osaamistamme maailmalle ja erityisesti oppimaan muilta.

Meidän tulee edelleen lisätä ymmärrystämme nuorten aikuisten elämään liittyvistä ilmiöistä, voimavaroista ja haasteista. Vuonna 2019 tavoitteenamme on aloittaa työskentely 80 uuden nuoren kanssa ja saada mukaan vähintään 40 vapaaehtoista.

Nuorten itsenäistymisen helpottaminen edellyttää myös entistä sujuvampia kotipolkuja ja siksi meidän tulee laajentaa asumiskumppanuuksiamme. Tärkeintä on, että nuorten rooli omien asioidensa ratkaisemisessa vahvistuu.

Hyvää vuotta koko Kotipolku-porukan puolesta,

Miki
Puh. 040 660 1180

www.punainenristi.fi/kotipolku
Facebook: @turvatalo
Instgram: @kotipolku_spr
Twitter: @turvatalo