Aikuistumisen kiemurat tutkimuksen kohteena

Joonas Brandt / 2017
Itsenäistymisen tiellä -tutkimushankkeessa tutkitaan nuorten aikuisten toiveita ja tarpeita.
Kuvaaja: Joonas Brandt / 2017

Nuorten turvatalot, Kotipolku sekä ALL-YOUTH -tutkimusprojekti käynnistävät tutkimushankkeen itsenäistymisestä ja osallisuudesta.

Mikä ALL-YOUTH?

ALL-YOUTH tutkii nuorten yhteiskunnallisen osallistumisen kykyjä ja esteitä sekä nuorten käsityksiä kestävästä kehityksestä, kasvusta ja hyvinvoinnista.

Tutkimushankkeen toteuttavat yhteistyössä Helsingin yliopisto, Tampereen yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto. Hankkeen rahoittaa Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto (STN).

Lue täältä lisää ALL-YOUTH -hankkeesta.

Itsenäistymisen tiellä

Suomen Punaisen Ristin Nuorten turvatalot, Kotipolku-hanke sekä ALL-YOUTH -tutkimusprojekti käynnistävät yhteisen Itsenäistymisen tiellä -tutkimushankkeen.
 
Hankkeessa tutkitaan Nuorten turvataloilla asioineiden parikymppisten nuorten aikuisten elämäntarinoita ja kuunnellaan heidän ajatuksiaan suomalaisesta yhteiskunnasta, maailmasta, tulevaisuudesta ja vaikuttamisesta. 
 
Tutkimukseen pyydetään mukaan nuoria, joilla on kokemusta erilaisista vaikeuksista ja mutkista aikuistumisen poluilla. ALL-YOUTH -tutkijat haastattelevat heitä tavoitteenaan perehtyä huolellisesti noin parinkymmenen nuoren aikuisen elämäntarinoihin. 
 
"Meitä kiinnostaa, miten nuoret aikuiset kuvaavat elämänsä keskeisiä tapahtumia ja mitkä ovat niiden laajempia yhteiskunnallisia kytköksiä", sanoo ALL YOUTH-osatutkimuksen johtaja Päivi Honkatukia.

 

Ytimessä osallisuus

Lisäksi tutkijat haluavat pohtia yhdessä nuorten ja nuoria tukevien vapaaehtoisten aikuisten kanssa sitä, miten itsenäistyvien nuorten osallisuutta ja mahdollisuuksia vaikuttaa omassa elämässään ja maailmassa voitaisiin vahvistaa. 
 
"Tavoitteenamme on tuottaa nuorten arkielämään ja ihmissuhteisiin kiinnittyvää tietoa siitä, miten aikuiset voivat parhaiten tukea itsenäistyviä nuoria ja miten auttamiskäytäntöjä pitäisi kehittää", toteaa Honkatukia.
 
"Arvostamme avointa dialogia Punaisen Ristin ja tutkimusyhteisön välillä. Erityisen hienoa on saada tutkimustietoa nuorten toiveista ja tarpeista nuorilta itseltään. Tietoa tuotetaan yhdessä nuorten kanssa", iloitsee Nuorten turvatalotoiminnan johtaja Leena Suurpää.
 
Tutkimus tuottaa myös näkökulmia ajankohtaiseen keskusteluun lastensuojelun jälkihuollon uudistamistarpeista sekä siihen, miten yhteiskunnan rakenteelliset tekijät vaikuttavat aikuistuvien nuoren elämässä.
 
Yhteydenotot
ALL-YOUTH -tutkimushanke:
Osatutkimuksen johtaja, professori Päivi Honkatukia
 
Nuorten turvatalot:
Turvatalotoiminnan johtaja Leena Suurpää
+35850 543 8251