Rovaniemen palloseura haluaa vaikuttaa asenteisiin: ”ketään ei ole varaa jättää sivuun”

RoPS/Roifoto
Pauliina Pensikkala/SPR
Tatjana Heinonen
Tommi Toikkanen

Rovaniemen palloseura on yksi tämänvuotisista Punaisen Ristin Ennakkoluuloton edelläkävijä tunnustuksen saajista. RoPS on tuonut toiminnassaan esiin ’Jalkapallo kuuluu kaikille’ -asennetta ja ottanut julkisesti kantaa syrjimättömyyden puolesta ja rasismia vastaan.

Punaisen Ristin Lapin piiri jakoi tunnustuksen Rovaniemellä rasisiminvastaisen viikon tapahtumassa. Perusteluissa todetaan, että Rovaniemen palloseura on osoittanut, kuinka urheilutoiminnalla voidaan vaikuttaa asenteisiin koko yhteiskunnassa.

ROPS on puuttunut esimerkillisellä tavalla rasistisiin tai syrjiviin tilanteisiin pelitapahtumissa, palkannut eritaustaisia pelaajia ja ottanut julkisesti kantaa rasismia vastaan mm. Punainen kortti rasismille -kampanjassa.

– Pukukopissa ja kentällä tarvitaan jokaista pelaajaa. Ketään ei ole varaa jättää sivuun. Menestyvä joukkue tarvitsee erilaisia pelaajia – eri-ikäisiä, erimaalaisia ja eritaustaisia. Jokainen pelaaja tuo mukanaan oman erityisvahvuutensa, jotka yhteen kasattuna tekevät koko joukkueesta vahvemman, osaavamman ja voittavamman, sanoo RoPSin markkinointi- ja viestintäpäällikkö Pasi Pikkupeura.

Suomen Punainen Risti jakaa vuosittain rasisminvastaisella viikolla tunnustuksia yhteisöille, yrityksille tai yksittäisille henkilöille, jotka edistävät toiminnallaan inhimillisyyttä ja yhdenvertaisuutta. Alla tunnustusten saajat perusteluineen.

Satakunta: Euran kunnalle tunnustus kiintiöpakolaisten vastaanottamisesta

Euran kunta on viimeisen parin vuoden ajan tarjonnut kodin pakolaisille, jotka Suomi ottaa vastaan osana kiintiöpakolaisjärjestelmää. Eura on valmistautunut pakolaisten vastaanottoon esimerkillisesti tehdessään yhteistyötä eri viranomaisten, järjestöjen ja kuntalaisten kanssa vuodesta 2016 alkaen. Eura vastaanotti ensimmäiset kiintiöpakolaiset vuonna 2017, ja tänä vuonna kunta on valmiudessa vastaanottamaan jälleen uusia asukkaita.

Euran kunta on tehnyt esimerkillistä yhteistyötä yhdistysten ja järjestöjen kanssa, joiden vapaaehtoiset ovat edistäneet uusien kuntalaisten kotoutumista. Vapaaehtoisuuden periaatteella toimivat asukkaat ovat keskeisessä roolissa tutustuttaessaan uudet euralaiset uuteen kotiin, lähiympäristöön, harrastusmahdollisuuksiin ja ennen kaikkea paikalliseen väestöön.

Varsinais-Suomi: Kaikkien Naisten talo auttaa paperittomia ja paperittomuuden uhassa eläviä 

Turun Valkonauhan Kaikkien Naisten talossa järjestetään toimintaa erityisen haavoittuvassa asemassa oleville naisille ja heidän perheilleen. Kohderyhmään kuuluvat eri tavalla oleskeluoikeutensa kanssa ongelmissa olevat ihmiset.

Keskuksessa tarjotaan yksilöllistä apua kokonaistilanteen selvittämiseen, neuvontaa ja tukea, apua viranomaisasioiden hoitamiseen sekä apua ja ohjausta, joissa hyödynnetään hankkeen yhteistyökumppaneiden ja verkostojen osaamista.

Hankkeen toiminta on ollut ennakkoluulotonta ja rohkeaa ja hankkeen kautta on pystytty auttamaan esimerkiksi paperittomia ja paperittomuuden uhassa eläviä hyvin konkreettisilla tavoilla.

Österbotten: Vasa IS rohkaisee urheilemaan taustasta riippumatta

Urheiluseura Vasa IS:n (VIS) toimintaperiaate on, että kaikilla on tasavertainen mahdollisuus urheilla ja siten osallistumismaksu pidetään alhaisena. VIS on vuodesta 2015 edistänyt maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten urheiluharrastuksen aloittamista ja rohkaissut heitä jatkamaan harrastusta ilmaiseksi. Hanketuella on mahdollistettu osallistuminen myös leireille ja harjoitusmatkoille ympäri Suomen.

VIS on onnistunut saattamaan yhteen urheilevia nuoria monista eri taustoista. Ruotsin kielen lisäksi harjoituksissa puhutaan mm. suomea, englantia, viittomakieltä, hollantia, ranskaa, arabiaa, somaliaa, swahilia ja monia murteita. VIS motivoi ja inspiroi esimerkillään muita urheiluseuroja.

Kaakkois-Suomi: Etelä-Karjalan Osuuskauppa luo tasavertaisia työmahdollisuuksia 

Etelä-Karjalan Osuuskaupan tavoite on tukea maahanmuuttajien työllistymistä ja luoda tasavertaisia työmahdollisuuksia. Eekoossa henkilöstön tasapuolinen ja oikeudenmukainen kohtelu on yksi tärkeimmistä henkilöstöpoliittisista linjauksista.

Maahanmuuttajien kotoutumisen kannalta työllistyminen on avainasemassa. Siksi haluamme tukea maahanmuuttajien työllistymistä tarjoamalla harjoittelupaikkoja eri toimipaikoissamme ja olla sitä kautta tukemassa heidän kotoutumistaan ja tutustumista suomalaiseen työelämään, sanoo Osuuskaupan henkilöstö- ja viestintäpäällikkö Päivi Jäkälä.

Eekoo on osa S-ryhmää, jossa on edustettuna yhteensä 72 eri kansalaisuutta.

Savo-Karjalassa palkittiin kalastusseura ja maahanmuuttajia työllistävä yritys  

Savo-Karjalassa päädyttiin jakamaan tunnustus kahdelle eri taholle, koska valinnan tekeminen osoittautui mahdottomaksi tehtäväksi. Toinen tunnustuksen saajista on Vieremällä toimiva kaapeli- ja johdinsarjoja valmistava Lapp Connecto.

Yritys on palkannut ja kouluttanut maahanmuuttajia jo usean vuoden ajan. Lisäksi yritys on kouluttanut henkilöstöään kohtaamaan maahanmuuttajia ja kiinnittämään huomiota perehdytykseen siten, että kokonaisuudesta tulee kaikkien kannalta paras mahdollinen.

– Maahanmuuttajat ovat auttaneet laajentamaan työntekijöiden maailmankatsomusta ja parantamaan suvaitsevaisuutta. He ovat lisänneet iloista, rehtiä ja reilua asennetta työtä ja toisia työntekijöitä kohtaan, sanoo Lapp Connecto Oy:n Vieremän laitosjohtaja Janne Rautua. 

Tunnustuksen sai myös joensuulainen kalastusseura Lesnan Naputtajat. Kalastusseura oli yhteydessä vastaanottokeskuksiin jo vuonna 2015 ja tarjosi turvapaikanhakijoille apua kalastuksessa.

Seura on vienyt lapsia ongelle sekä järjestänyt kursseja, joilla on jaettu tietoa kalastustavoista, -luvista ja kalaruokien valmistamisesta. Lisäksi se on lahjoittanut vastaanottokeskukseen kalastusvälineitä,mikä on mahdollistanut monen turvapaikanhakijan kalastusharrastuksen jatkumisen myös omatoimisesti.

– Infoissa ja kalastuspäivissä on riittänyt väkeä. Osa osallistujista on löytänyt kalastusharrastuksen, hankkinut kalastusluvat ja kalastellut omalla porukallaan. Se on iso onnistuminen.”sanoo Lesnan Naputtajien puheenjohtaja Matti Pasanen.

Helsingin ja Uudenmaan tunnustus seksuaalivähemmistöjä tukevalle Hassan Hninille  

Tunisiasta vallankumouksen jälkeen Suomeen saapunut Hassen Hnini on edistänyt HLBTIQ (homo-lesbo-bi-trans-intersukupuolinen ja queer-henkilö) -yhteisöön kuuluvien turvapaikanhakijoiden asemaa Suomessa. Hnini on kehittänyt heille tukitoimintaa ja puhunut heidän oikeuksista puolesta.

Hassen Hnini on toiminut kantavana voimana Together -ryhmän perustamisessa ja sen tukitoimissa. Together-toiminta koostuu seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvien turvapaikanhakijoiden ja pakolaistaustaisten vertaistuellisesta ryhmätoiminnasta sekä asiakastyöstä. Hnini on Heseta ry:n puheenjohtajanakehittänyt myös Helsinki Priden toimintaa. 

Länsi-Suomi: Suomalainen Kirjakauppa työllistänyt maahanmuuttajataustaisia nuoria  

Vaasan Suomalaisen kirjakaupan myymäläpäällikkö Sari Männikkö sai tunnustuksen toiminnastaan, jolla hän on edesauttanut maahanmuuttajataustaisia nuoria löytämään ensimmäisiä kesätyöpaikkojaan.

Ennakkoluuloton ja tulevaisuuteen katsova asenne tulee esille Männikön mietteestä "Kun meistä tulee vanhuksia, kuka meitä hoitaa?" Hän viittaa siihen, että meidän tulisi antaa maahanmuuttajille mahdollisuus tulla osaksi suomalaista yhteiskuntaa. Vaikka palkattujen nuorten määrät ovatkin pieniä, toiminta on kannustava esimerkki myös muille yrityksille.