#Askeleita: Poliitikko, puhu nuorelle niin kuin ihmiselle

Graafikko Carita Lehtniemi
Vuoden 2015 eduskuntavaaleissa alle puolet nuorista äänesti eduskuntavaaleissa.
Kuvaaja: Graafikko Carita Lehtniemi

Nuorten äänestysaktiivisuuden on ennustettu jäävän eduskuntavaaleissa matalaksi, vaikka vanhemmat ikäluokat yrittävät houkutella nuoria vaaliuurnille.

Nuoret uurnille viestintäkampanjalla

Sunnuntaina 14.4.2019 käydään eduskuntavaalit, ja ainakin osaa vanhemmista ikäluokista huolettaa nuorten matala äänestysaktiivisuus. Nuoria houkutellaankin nyt äänestämään monenlaisilla nuorille suunnatuilla kampanjoilla.

Valtioneuvoston kanslian, oikeusministeriön ja Turvallisuuskomitean viestintäkampanjan tarkoitus on kannustaa suomalaisia käyttämään äänioikeuttaan vaaleissa. Yhdeksi viestinviejäksi kampanjaan on valjastettu nuori tubettaja Veronica Verho, joka muistuttaa meitä äänestäjiä Suomen vaalijärjestelmän hyvistä puolista.
 
Mutta miksi videolle on valittu nuori tubettaja?
 
Valinnan takana mahdollisesti piilee uskomus siitä, että nuorten äänestysintoa nostatetaan nuoria kiinnostavien ilmiöiden ja henkilöiden avulla.

Kampanjan tarkoitus on hyvä, ja nuoren tubettajan avulla ainakin nuorten huomion ajatellaan olevan taattu. Nuorten kosiskelu tubettajien tai hiphopin avulla eivät ole ajassamme uusi ilmiö.

Silti epäonnistuessaan nuorten kosiskelu ”nuoria kiinnostavilla ilmiöillä” voi johtaa kampanjan uskottavuuden menettämiseen, jolloin kampanja saattaa alkaa muistuttaa nololla tavalla Pasilan sketsisarjaa. Sarjassa Pasilan poliisiaseman eläkeikää lähestyvä poliisimestari Rauno Repomies valistaa nuoria päihteistä "nuorekkaan" rap-musiikin keinoin – ja olihan se täysi fiasko!
 

Muutakin kuin hip hopia

Nuorten matalan äänestysaktiivisuuden lääkkeeksi on tarjottava muutakin kuin Veronica Verhoa tai hip hoppia.
 
Ylellä nuorten ja maahanmuuttajien äänestysaktiivisuuteen on tartuttu tarjoamalla kohderyhmälle sopivaa materiaalia. Esimerkiksi Yle Kioski on teettänyt nuoria äänestäjiä ajatellen vaalikoneen, jolla helpotetaan ehdokkaan valintaa ja tarjotaan helpotettua tietoa eduskuntavaaleista.
 
Suomalaisen poliittisen järjestelmän tekeminen ymmärrettävämmäksi ja ehdokkaan valitsemisen helpottaminen ovat hyviä tapoja madaltaa nuorten ja esimerkiksi maahanmuuttajien äänestämisen kynnystä. On ymmärretty, että suomalaista demokratiaa pidetään yllä nimenomaisesti kaikkien kansalaisten aktiivisuudella.
 
Vaaleissa on osattava löytää aiheita, jotka kiinnostavat nimenomaisesti nuoria – vai onko näin?

Ikä argumentin mittarina

Viime aikoina ilmastoasiat ovat olleet nuorten huolen kohteena. Nuorten ilmastoaktivismiin on suhtauduttu poliitikkojen ja kansalaisten toimesta joskus ottamalla nuorten asia vakavasti, mutta usein myös naureskellen.

Ilmastoaktivismiin liittyvä keskustelu on nostanut ikävällä tavalla esille sen, kuinka ikää käytetään joskus argumentin eli perustelun pitävyyden mittarina.

Nuorten yhteiskunnallisen kritiikin vastaanottaminen politiikan ammattilaisten keskuudessa on käytännön osoitus siitä, kannattaako nuorten edes yrittää ottaa osaa julkiseen keskusteluun - tai äänestää vaaleissa.
 

Puhutaan asioista!

Nuorten ja nuorten aikuisten keskuudessa pohditaan paljon samoja kysymyksiä ja jaetaan samoja kiinnostuksen kohteita kuin muiden ikäluokkien keskuudessa - myös politiikassa. Näitä teemoja voivat olla esimerkiksi talous, ilmasto, tasa-arvo, koulutus, työllisyys ja perhe-elämä.

Pohdintaa värittävät ihmisten erilaiset elämäntilanteet, kiinnostuksen kohteet ja elämän arvot. Toisaalta monien erityisesti nuorille tärkeiden kysymyksen soisi kiinnostavan myös vanhempia ikäluokkia.

Perinteinen tapa kohdata nuoria on ikä ja etsiä mystinen "keskiverto nuori", jonka toivotaan edustavan kokonaisuudessaan kaikkia nuoria Suomessa. Kaikkia nuoria eivät kuitenkaan kiinnosta samat kysymykset, vaikka se siltä hetkellisesti näyttäisikin.

Ajattelutapa, jossa nuoret halutaan kohdata kollektiivisena joukkona, jättää jälkeensä vain mitäänsanomattomia kampanjoita ja kiusallisia kohtaamisia nuorten äänestäjien ja ehdokkaiden välille.
 
Poliitikko, parasta mitä nuorelle tai aikuiselle äänestäjälle voit nyt tehdä, on erottautua. Myös nuori äänestäjä haluaa tietää, keiden asioita puolueesi ajaa ja millaista tulevaisuuden visiota puolueesi kannattelee sylissään.

Askeleita on Nuorten turvatalojen Kotipolun kokoama sarja, jossa nuoret ja nuorten kanssa toimivat kertovat ehdotuksia siitä, miten nuorten ja nuorten aikuisten yhteiskunnallista asemaa sekä hyvän elämän edellytyksiä parannetaan. Askeleita-sarjan kirjoittajat ja haastateltavat eivät edusta Punaista Ristiä ellei toisin mainita. Yllä olevan tekstin kirjoittaja Jenni Vihtkari toimii Kotipolun viestinnän ja vaikuttamisen vapaaehtoisena.