Ihmisoikeudet ohjaavat auttamistyötä Nuorten turvataloilla

Joonas Brandt 2019
Syksyllä Nuorten turvatalot järjestävät ihmisoikeusteemaisen koulutuksen vapaaehtoisille.
Kuvaaja: Joonas Brandt 2019

Nuorten ja perheiden yhdenvertainen oikeus apuun on keskeinen auttamistyön ohjenuora Nuorten turvataloilla.

Nuorten turvataloilla kohdataan tuhansia nuoria, vanhempia ja muita nuorten läheisiä vuosittain. Töitä tehdään sen eteen, että jokaisen oikeus inhimilliseen ja turvalliseen arkeen toteutuu riippumatta taustasta, elämäntilanteesta tai voimavaroista.
 
Ihmisoikeuksien järjestelmällinen edistäminen ei tapahdu kuitenkaan itsestään. Keväällä 2019 Nuorten turvatalot saivat hienon tilaisuuden ideoida ja arvioida ihmisoikeuksien edistämistä turvataloilla aihealueen asiantuntijan Julia Silverion kanssa, joka opiskelee Malmössä kansainvälistä oikeutta.
 

Ihmisoikeustyötä kaikilla tasoilla

Julian ja Punaisen Ristin yhdenvertaisuusasiantuntija Janette Grönforsin opastuksella Nuorten turvatalojen työntekijät syventyivät kuudessa työpajassa ihmisoikeus- ja yhdenvertaisuusnäkökulmiin sekä lapsen oikeuksien sopimukseen.
 
“Tänä keväänä olemme nostaneet nuorten ja perheiden yhdenvertaisen oikeuden apuun entistä keskeisemmäksi toimintamme ohjenuoraksi. Tämä rohkaisee huolelliseen ja sitkeään työhön syrjimättömyyden eteen niin ihmisten ja yhteisöjen arjen kuin yhteiskunnan rakenteiden tasolla,” kertoo turvatalotoiminnan johtaja Leena Suurpää.
 

Syrjintäkokemukset huolestuttavat

Työpajoissa korostui, kuinka auttamistyön saavutettavuutta, avoimuutta ja dialogisuutta on tärkeää pohtia paitsi yksilöiden, myös eri ihmisryhmien välisen yhdenvertaisuuden näkökulmasta.
 
Miten huolehdimme siitä, että vammaiset nuoret ja perheet pääsevät avun äärelle? Miten ymmärrämme ja tunnistamme arkipäivän rasismin moninaiset ilmenemismuodot ja teemme töitä rasismin kitkemiseksi? Miten osaamme huomioida seksuaalisen ja sukupuolten monimuotoisuuden auttamistyössämme? Miten voimme soveltaa YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen tärkeitä sisältöjä myös nuorten aikuisten kanssa työskennellessämme?
 
Turvatalotoiminnan johtaja Leena kiinnittää huomiota siihen, kuinka syrjintäkokemukset näyttäytyvät nuorta sukupolvea yhdistävänä ongelmana.
 
“Syrjinnän uhriksi joutuminen tuottaa helposti häpeää, minkä vuoksi nuorten syrjintäkokemukset jäävät liian usein piiloon.”
 

Koulutusta ja uusia kumppanuuksia

Työpajoissa nousivat esille myös työntekijöiden ja vapaaehtoisten oikeudet.
 
”Jos jollakulla on velvollisuus toimia ihmisoikeusperustaisesti, hänellä on oikeus myös saada tukea ihmisoikeuksien toteuttamiseen”, työpajojen vetäjänä toiminut Julia painottaa.
 
Kevään yhteisöllisestä työskentelystä rohkaistuneina Nuorten turvataloilla jatketaan ihmisoikeuksiin ja yhdenvertaisuuteen perustuvan työtavan kirkastamista. Syksyllä järjestetään ihmisoikeus- ja yhdenvertaisuusteemainen koulutus vapaaehtoisille yhteistyössä järjestökumppaneiden kanssa.
 
Toiveissa on myös solmia uusia kontakteja, jotta Nuorten turvataloilla voidaan tarjota entistä paremmin apua ja tukea niille nuorille, joiden avun tarve on suuri ja kynnys päästä avun äärelle erityisen korkea.
 
Haluatko tehdä yhdenvertaisuus- ja ihmisoikeustyötä Nuorten turvatalojen kanssa? Voit ottaa yhteyttä turvatalotoiminnan johtaja Leena Suurpäähän: [email protected] / 050 543 8251