Suomen Punaisen Ristin ensiapukoulutuksilla pidetään yllä valmiutta ja edistetään hyvinvointia

Leena Koskela
Suomen Punaisen Ristin ensiavun vapaaehtoiset päivystävät vuosittain kymmenissä tapahtumissa ympäri Suomen
Kuvaaja: Leena Koskela

Yksi Punaisen Ristin keskeisiä tavoitteita on suojella elämää ja terveyttä. Tavoitteen saavuttamiseksi järjestöllä on monenlaista toimintaa, joista yksi on laadukkaiden ensiaputaitojen opettaminen kansalaisille.

Punaisella Ristillä on valtakunnallisena, viranomaisia tukevana järjestönä erityinen rooli valmiudessa ja varautumisessa. Suomen Punainen Risti on solminut viranomaisten kanssa sopimuksen yhteistyöstä, jolla taataan tuki viranomaisille erilaisissa yhteiskunnan häiriötilanteissa.

Sopimuksen mukaisesti Punainen Risti muun muassa ylläpitää ja kehittää väestölle suunnattua tasalaatuista ensiapukoulutusta sekä kouluttajakoulutusta, sillä kansalaisten ensiaputaidot ovat merkittävässä roolissa varautumisessa erikokoisiin onnettomuuksiin.  

Punainen Risti Ensiapu Oy kouluttaa ensiavun osaajia

Punainen Risti Ensiapu Oy on Suomen Punaisen Ristin omistama organisaatio, joka ylläpitää ja kehittää koko väestölle suunnattuja maksullisia ensiapukoulutusohjelmia. Tunnetuin koulutuksista on Ensiapukurssi EA 1®.

Punainen Risti Ensiapu huolehtii myös terveydenhuollon ammattilaisille suunnatuista koulutusohjelmista, jotka suoritettuaan ammattilaiset voivat kouluttaa sadoissa organisaatioissa ympäri Suomen. He antavat maksullista ensiavun ja terveystiedon koulutusta yksityishenkilöille, yhteisöille ja yrityksille oman organisaationsa toimeksiannosta.

Työnantajalla mahdollisuus koulutuskulujen korvauksiin Kansaneläkelaitokselta

Mikäli työnantaja tai muu taho järjestää työntekijöilleen ensiapukoulutusta, jossa kouluttajana toimii pätevä Punaisen Ristin hyväksymä ensiavun kouluttaja, voi työnantajalla olla mahdollisuus saada osa koulutuskuluista takaisin Kansaneläkelaitokselta (KELA) korvausluokka 1 mukaisesti.

Kelan korvaamia koulutuksia voi antaa kuka tahansa Punaisen Ristin ensiapukouluttajakoulutuksen saanut henkilö tai yritys. Päteviä kouluttajia on Suomessa yli 2000 henkilöä eri organisaatioissa. Näistä vain 20 toimii Punainen Risti Ensiavun palveluksessa.

Punainen Risti sitoutunut ensiapukoulutuksen korkeaan laatuun ja jatkuvaan kehitykseen

Suomessa on Punaisen Ristin ensiapukoulutusohjelmien lisäksi muitakin ensiapuohjelmia, joissa on erilaisia vaatimustasoja muun muassa ensiavun kouluttajien peruskoulutuksen ja koulutusohjelmien laajuuden suhteen.

Punaisen Ristin ensiavun ja terveystiedon koulutusohjelmassa (ETK) laadun varmistamiseksi perusvaatimuksena on sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai lääkärin tutkinto.    

Punainen Risti Ensiapu Oy:n tuotoilla tuetaan Punaisen Ristin kotimaan toimintaa

Koska Punainen Risti Ensiavun omistaa sataprosenttisesti Suomen Punainen Risti, mahdolliset voitot ohjataan järjestön kotimaan toimintaan, muun muassa paikallisosastojen ensiapuvalmiuden tukemiseen sekä ystävätoimintaan.

Vuonna 2018 Punainen Risti Ensiavun liiketulos oli 400 000 euroa, joka ohjattiin lyhentämättömänä Punaisen Ristin paikallisosastojen vapaaehtoisten tukemiseen.

Punainen Risti ylläpitää valmiusryhmiä joka puolella Suomea

Punaisen Ristin paikallisosastot kouluttavat jatkuvasti ensiaputaitoja tavallisille suomalaisille, jotta mahdollisimman monella olisi valmius toimia oikein erilaisissa häiriötilanteissa. Punaisen Ristin ensiapuryhmät kokoontuvat säännöllisesti sadoilla paikkakunnilla opettelemaan ja harjoittelemaan ensiaputaitoja. Harjoittelu ensiapuryhmissä on maksutonta.

Onnettomuuden sattuessa ensihuoltoryhmän vapaaehtoiset auttavat uhreja ja omaisia onnettomuuspaikoilla tai voivat osallistua erilaisiin hälytystehtäviin osana Vapaaehtoista pelastuspalvelu Vapepaa. Ensiapupäivystäjät huolehtivat ensiavusta myös vuosittain kymmenissä tapahtumissa ympäri Suomen.

Punaisen Ristin tavoitteena on tulevaisuudessakin tukea viranomaisia varautumisessa häiriötilanteisiin. Tavoitteen saavuttamisen peruspilareita ovat väestön laaja ensiapuosaaminen arjessa ja työpaikolla sekä ensiapukouluttajien laadukas koulutus.