Nuoret: Ystävän tuki on korvaamatonta

Joonas Brandt
Kuvaaja: Joonas Brandt

Ystävyys kannattelee nuorta varsinkin silloin, kun omaa perhettä ei ole tai siltä ei saa tukea, selviää All Youth -tutkimushankkeen ja Suomen Punaisen Ristin Nuorten turvatalojen yhteistyössä toteuttamista haastatteluista.

Haastatellut ovat 18–24-vuotiaita nuoria aikuisia, jotka ovat kokeneet vaikeuksia aikuistumisessaan ja joiden näkemykset saattavat kuulua erityisen heikosti yhteiskunnassa. 
Tutkimusaineisto osoittaa, että ystävällä ja ystävyydellä on ainutlaatuinen merkitys nuorille erityisesti elämän suurissa käännekohdissa ja haasteissa. Ystävien merkitys on erityisen vahva niiden nuorten kohdalla, jotka syystä tai toisesta joutuvat elämään ja itsenäistymään joko osittain tai kokonaan ilman perhettä ja vanhempien tukea.
– Ystävyyssuhteissa nuori saa kokemuksia välittämisestä ja porukkaan kuulumisesta. Nämä kokemukset auttavat parhaimmillaan selviytymään vaikeiden vaiheiden tai traumaattisten tapahtumien yli, sanoo yksi nuoria haastatelleista, tutkija Miia Lähde Tampereen yliopistosta. 
 

Ystävän tuki on konkreettista

Ystävälle nuori kokee voivansa puhua luottamuksellisesti ja avoimesti – ilman arvostelua. Ystävä huomaa moniesti myös sen, jos asiat eivät ole kohdallaan.
– Se, että joku jakaa samanlaisia kokemuksia kuin itsellä on, tai ainakin ymmärtää samoja asioita, on tärkeää hyvinvoinnille ja minäkäsityksen muodostumiselle. Ystävät ovat läsnä arjessa, eikä heidän tukensa ole samalla tavalla sidottua virastoaikoihin tai tietynlaisiin puhetapoihin kuin vaikkapa ammattilaisten tai viranomaisten tukiverkoston, Lähde sanoo.
Kriisitilanteissa ystävän tuki on konkreettista, jopa elintärkeää. Moni haastatelluista nuorista kertoi kaverin ohjanneen, olleen tukena – jopa pakottaneen – hakemaan apua silloin, kun muut eivät ole avun tarvetta tunnistaneet. Ystävä voi esimerkiksi tarjota väliaikaisen asunnon, patistaa koulupsykologille tai pitää seuraa silloinkin, kun oma elämä on rajoittunut kodin seinien sisään. 
 

Yksinäisyys haaveiden toteuttamisen esteenä

 
Jos ystäviä ei ole, nuoren itsetunto heikkenee. Yksinäisyys voi aiheuttaa ahdistusta ja pelkoja tai kokemusta kelpaamattomuudesta. 
– Yksinäisiksi itsensä kokevat voivat jäädä kokonaan neljän seinän sisään ja vältellä sosiaalisia tilanteita. Se estää nuoria aikuisia toteuttamasta haaveitaan tai osallistumasta yhteisöissään ja yhteiskunnassa, Lähde sanoo.
 

Oletko nuori ja kaipaat tukea – tai onko läheisesi yksinäinen?

Punaisen Ristin Nuorten turvatalot auttavat nuoria ja heidän läheisiään vuorokauden ympäri, vuoden jokaisena päivänä viidellä paikkakunnalla ja valtakunnallisesti verkon välityksellä. Tarvittaessa nuorelle tarjotaan turvallinen yösija. Nuorten turvataloissa tärkeä rooli on vapaaehtoisilla, joiden kanssa nuori voi halutessaan keskustella luottamuksellisesti ja kiireettömästi.