Punainen Risti jakaa Ennakkoluuloton edelläkävijä -tunnustuksia

Punaisen Ristin koordinoimaa valtakunnallista rasisminvastaista viikkoa vietetään tänä vuonna 16.-22. maaliskuuta. Viikon tavoitteena on vaikuttaa asenteisiin niin, että rasismi vähenee yhteiskunnassa.

Punainen Risti jakaa Ennakkoluuloton edelläkävijä -tunnustuksia yhteisöille, yrityksille ja yksittäisille ihmisille, jotka edistävät toiminnallaan inhimillisyyttä ja yhdenvertaisuutta.

”Yksi tapa vähentää arkipäivän rasismia on mahdollistaa eritaustaisten ihmisten kanssakäyminen. Siksi haluamme nostaa esiin toimijoita, jotka huomioivat yhdenvertaisesti erilaiset ihmiset rekrytoinnissa, koulutuksessa, kulttuuritarjonnassa tai vapaaehtoistoiminnassa,” sanoo rasisminvastaisen toiminnan asiantuntija Janette Grönfors Suomen Punaisesta Rististä.

Tänä vuonna Ennakkoluuloton edelläkävijä -tunnustuksen saajia ovat mm. Oulun kaupungin pääkirjasto, Joensuun kaupunginteatterin Polkuja teatteriin -hanke, Sininauhasäätiön vapaaehtoiset, ravintolaketju Hesburger, Tokmannin myymälä Pieksämäellä jasatakuntalainenkoulutusorganisaatio WinNova.

Huomio maahanmuuttajien työllistymiseen ja koulutukseen

Varsinais-Suomessa tunnustus annetaan ravintolaketju Hesburgerille sen pitkäjänteisestä ja ennakkoluulottomasta asenteesta työntekijöiden rekrytoinnissa ja kouluttamisessa.

Kaakkois-Suomessa huomioidaan Tokmannin myymälä Pieksämäellä, joka on mahdollistanut suomen kielen harjoittelujaksoja eri kansalaisuuksista tuleville ja perehdyttänyt heitä esimerkillisesti työtehtäviin.  

Satakuntalainen koulutusorganisaatio WinNova on puolestaan edistänyt pitkäjänteisesti maahan muuttaneiden koulutusta ja työelämään pääsyä sekä kehittänyt innovatiivisia toimintamalleja opiskelijoiden tueksi.

”Erityistä kiitosta WinNovassa saa malli, jossa kotoutumisprosessin itse läpikäyneet ohjaajat tukevat opiskelijoita paitsi opinnoissa, myös kotoutumisessa,” sanoo Punaisen Ristin Satakunnan piirin toiminnanjohtaja Paula Ilén.

Vapaaehtoistoimintaa, yhteisötaidetta ja yhteistyötä

Helsingin ja Uudenmaan piirin alueella Ennakkoluuloton edelläkävijä -tunnustus annetaan Sininauhasäätiön vapaaehtoisille, jotka antavat pyyteettömästi aikaa kaikkein heikoimmassa asemassa oleville ihmisille, kuten asunnottomille. Tuensaajia ovat sekä suomalaiset että muualta tulleet asunnottomat.

Savo-Karjalassa tunnustuksen saa Joensuun kaupunginteatterin yhteisötaidehankePolkuja teatteriin. Hankkeen tavoitteena vahvistaa taiteen tekemisen kautta eri kulttuureista tulevien nuorten identiteettiä ja osallisuuden kokemusta omassa asuinkunnassa ja yhteisössä. 

Oulun piiri jakaa tunnustuksen kaupungin pääkirjastolle, joka on toiminut vuosia Punaisen Ristin kumppanina rasisminvastaisen viikon tapahtumissa sekä maahanmuuttajien kielikahvilan pitopaikkana. Tänä vuonna kirjastossa on esillä turvapaikanhakijoiden arjesta kertova näyttely.

Syrjinnänvastainen asenne ja osallisuuden edistäminen

Lapin piiri luovuttaa Ennakkoluuloton edelläkävijä -tunnustuksen Kauppakeskus Revontulelle Rovaniemellä ja kauppakeskuspäällikkönä 2013-2020 toimineelle Hanne Martimolle. Kauppakeskus on ollut aktiivisesti mukana monena vuonna rasisminvastaisen viikon suunnittelussa ja ottanut julkisesti kantaa syrjimättömyyden puolesta ja rasismia vastaan. Kauppakeskus on toiminnallaan edistänyt syrjinnänvastaista asennetta paikkakunnalla.

Österbottenin ruotsinkielisen piirin tunnustuksen saa Punaisen Ristin Luodon paikallisosaston entinen puheenjohtaja Else-Brita Jungar. Luoto on ottanut vastaan kiintiöpakolaisia vuodesta 1989 lähtien ja Jungar oli ensimmäisiä heitä vastaanottavia vapaaehtoisia. Hän on sittemmin vuosien ajan auttanut maahanmuuttajia sopeutumaan uudelle paikkakunnalle ja edistänyt ihmisten yhdenvertaista kohtelua ja osallisuutta yhteiskunnassa.

Hämeen piiri palkitsee tunnustuksella Olli Soinin, joka laittanut itsensä likoon edistäessään sateenkaarivähemmistöjen oikeuksia. Viime vuonna Soini neuvotteli menestyksekkäästi Riihimäen kaupungin kanssa Pride-juhlan järjestämisestä. Lopputuloksena Suomen suurin sateenkaarilippu nostettiin salkoon Soinin keräämillä varoilla.