Suomen Punainen Risti toimittaa apua Hyvinkään sairaalan potilaiden vastaanottoon

Anni Koponen
Kuvaaja: Anni Koponen
Perustiedot Triage-yksiköstä
  • Telttoina käytetään Suomen sääoloihin sopivia 6m x 8m metallirunkoisia kangastelttoja.
  • Telttaan kuuluu erillinen sisäteltta ja irrotettava lattia. Yhden teltan pinta-ala on 48 m2, jolloin kahden teltan pinta-ala on 96 m2.
  • Teltat ovat yhdistettävissä toisiinsa päädyistä tai sivuista. Yksikön kalusto on suunniteltu avunsaajien ja asiakkaiden odotus- ja toimenpidetilan tarpeisiin.
  • Telttoihin kulku voidaan tarvittaessa sulkea ja niiden sisustus on muunneltavissa tarpeen mukaan väliseinin.
  • Yksikköön kuuluu perusvalaistus ja tarvittaessa lämmitys.

Punainen Risti avustaa Hyvinkään sairaalaa koronavirustilanteeseen varautumisessa ja toimittaa sairaalan käyttöön telttoja ja kalusteita logistiikkakeskuksestaan Tampereelta. Potilaiden hoitamiseen suunniteltujen telttojen eli Triage-yksikön avulla sairaala saa lisätilaa hoidon kiireellisyyden arviointiin.

Pyyntö tuli Hyvinkään sairaalalta. Yksikkö pystytetään torstaina 19.3.2020 kello 10 alkaen Hyvinkään sairaalan pihalle (Sairaalankatu 1, 05850 Hyvinkää).

– Muokkaamme katastrofiavussa käytettäviä avustusyksiköitä tarpeen mukaan. Pohjana tässä on suunnittelemamme evakuointikeskus, joka muokataan vastaamaan sairaalan tarpeita. Nyt yksikön tehtävänä on varmistaa, että sairaalalla on riittävästi kapasiteettia potilaiden vastaanotossa ja arvioinnissa, kertoo Punaisen Ristin ERU-koordinaattori Virpi Teinilä.

Punaisella Ristillä on välitön valmius lähettää useita samankaltaisia yksiköitä koko Suomen alueelle. Hyvinkäällä telttojen pysyttämiseen osallistuu Punaisen Ristin vapaaehtoisia ja työntekijöitä. 

Valmius auttaa viranomaisten pyynnöstä

Punaisella Ristillä on valtakunnallisena ja viranomaisia tukevana järjestönä erityinen rooli valmiudessa ja varautumisessa. Koronatilanteen kehittymistä on seurattu sen ensihetkistä lähtien maailmalla ja Suomessa. Järjestö on valmiudessa auttamaan.