Punainen Risti panostaa koronaviruksen torjumiseen Afrikassa, Lähi-idässä ja Aasiassa

Kenian Punainen Risti
Kenian Punaisen Ristin vapaaehtoiset jakavat yhteisöissään terveystietoa muun muassa hyvän hygienian merkityksestä koronaviruksen aiheuttaman taudin ehkäisyssä.
Kuvaaja: Kenian Punainen Risti

Suomen Punainen Risti käynnistää ulkoministeriön ja lahjoittajien tuella laajan avustustyön kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien ihmisten terveyden suojelemiseksi.

Punainen Risti ohjaa 1,6 miljoonaa euroa tämän vuoden kehitysyhteistyövaroista koronavirukseen liittyvään terveystyöhön Afrikassa ja Aasiassa. Kehitysyhteistyötä tehdään ulkoministeriön ja katastrofirahaston lahjoittajien tuella.  
 
Ulkoministeriö on lisäksi myöntänyt kansainvälisen Punaisen Ristin COVID-19-hätäapuvetoomukseen miljoona euroa, jotka kohdistetaan humanitaariseen apuun pääasiassa Libanonissa. 
 
– Koronaviruksen leviäminen aiheuttaisi valtavaa tuhoa maissa, joiden terveyspalvelut ovat heikot tai riittämättömät ja jotka jo ennestään kärsivät köyhyyden, turvattomuuden, konfliktien tai ilmastonmuutoksen vaikutuksista. On toimittava nyt, kun tehokas työ yhteisöissä voi vielä hidastaa pandemian leviämistä ja lievittää sen vaikutuksia, toteaa Punaisen Ristin kansainvälisten ohjelmien päällikkö Maria Suoheimo.  
 
– Apua tarvitsevat etenkin haavoittuvimmassa asemassa olevat ihmiset, kuten ikäihmiset, siirtolaiset ja pakolaiset, kodittomat ja vammaiset henkilöt, joiden vaara sairastua on suurempi muun muassa tiedon puutteen, huonon hygienian ja rajoitetun terveydenhuoltoon pääsyn vuoksi. Punainen Risti painottaa etenkin vammaisten ihmisten tiedonsaantia ja kykyä suojautua tartunnalta, Suoheimo kertoo. 
 
Kriisi vaarantaa myös sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista. Hoivatyötä tekevät pääasiassa naiset ja heidän riskinsä sairastua kasvaa. Talouden heikkeneminen osuu kipeimmin maailman köyhiin, joista suurin osa on naisia. Talouden heikkeneminen osuu kipeimmin maailman köyhiin, joista suurin osa on naisia. 
 
Punaisen Ristin avustustyössä humanitaarinen apu ja kehitysyhteistyö linkittyvät tiiviisti toisiinsa. Katastrofiavun käynnistäminen on helpompaa maissa, joissa Punainen Risti on auttanut yhteisöjä varautumaan kriiseihin. Pitkäkestoisella työllä lievennetään pandemian pitkäaikaisia vaikutuksia. 
 

Humanitaarista apua Libanoniin 

Kansainvälisen Punaisen Ristin hätäapuvetoomuksen avulla voidaan säästää ihmishenkiä ja vahvistaa haavoittuvimmassa asemassa olevien ihmisten turvallisuutta, hyvinvointia ja toimeentuloa seuraavan 12 kuukauden ajan. 
 
Operaatiossa panostetaan COVID-19-viruksen aiheuttamien tuhojen minimoimiseen ja sairaiden ihmisten hoitoon pääsyn auttamiseen, terveystiedon jakamiseen sekä vesi-, sanitaatio- ja hygieniatyöhön.  
 
Suomen ulkoministeriön tuki kanavoidaan pääasiassa Libanoniin, missä Libanonin Punainen Risti tarjoaa perusterveydenhuoltoa ja vastaa koronaviruspotilaiden turvallisista kuljetuksista viranomaisten tukena. 
 
– Lähi-idän konfliktit ja pakolaisten suuri määrä kuormittavat Libanonin terveydenhuoltojärjestelmää. Seuraukset ovat hyvin vakavia, jos koronavirus pääsee leviämään noin 1,5 miljoonan Libanonissa asuvan syyrialaisen ja noin 300 000 palestiinalaisen pakolaisen keskuudessa, Punaisen Ristin katastrofiavun päällikkö Tiina Saarikoski sanoo. 
 
Suomen Punainen Risti tukee operaatiota myös lähettämällä materiaaliapua Libanoniin sekä tarpeen mukaan Afrikkaan. 
 

Koulutetut vapaaehtoiset avainasemassa 

Suomen Punainen Risti suuntaa kehitysyhteistyötä koronaviruspandemiaan varautumiseen ja vastaamiseen Afrikassa. Apua annetaan pitkäaikaisissa kumppanimaissa Burundissa, Etelä-Sudanissa, Etiopiassa, Keniassa, Malawissa ja Zimbabwessa, Nigerissä, Sierra Leonessa ja Somaliassa.  Lisäksi tuetaan terveystyötä Sahelin alueella. 
 
Aasiassa koronatyön kumppanimaita ovat Afganistan, Myanmar ja Nepal.  
 
Tukea ohjataan sekä kansainvälisen Punaisen Ristin avustusoperaatioon että Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun maakohtaisiin toimiin. Kansallisilla yhdistyksillä on tärkeä rooli taistelussa koronavirusta vastaan viranomaisten tukena.  
 
– Punaisen Ristin vahvuus ovat paikalliset vapaaehtoiset, jotka auttavat ihmisiä yhteisöissään. Suomen Punaisen Ristin tuella on koulutettu tuhansia vapaaehtoisia terveydestä, hygieniasta ja epidemioiden ehkäisystä osana terveystyötä Afrikassa ja Aasiassa. Nyt tämä koulutus ja varautuminen otetaan hyötykäyttöön, kuvailee Punaisen Ristin terveydenhuollon neuvonantaja Hannele Virtanen
 
Punaisen Ristin toimet vaihtelevat maittain. Vapaaehtoiset esimerkiksi tiedottavat ihmisiä, tukevat tautitapausten seulonnassa, avustavat kotihoidossa ja karanteenissa olevia ihmisiä sekä tarjoavat psykososiaalista tukea sairastuneille, altistuneille ja vapaaehtoisille. Lisäksi parannetaan hygieniatuotteiden, kuten käsienpesutelineiden ja saippuan saatavuutta, ja tuotetaan oikeaa tietoa tarjoavaa viestintämateriaalia koronaviruksesta.  
 
– Koronaviruksen levitessä on samalla tärkeää jatkaa perusterveystyötä Afrikassa ja Aasiassa. Esimerkiksi tuhkarokko voi monilla alueilla levitä pahemmin kuin koronavirus, jos rokotukset jätetään ottamatta, Virtanen muistuttaa.