Nuorten itsenäistymisen verkosto: “Olemme kyllästyneitä siihen, että nuoret aikuiset ovat yhteiskunnassamme näkymättömiä.”

Joonas Brandt
Suomalaiset nuoret itsenäistyvät varhain, mutta saako itsenäistyvä nuori tarpeeksi tukea haasteisiinsa?
Kuvaaja: Joonas Brandt

Itsenäistyminen on elämän yksi tärkeimmistä vaiheista. Sen onnistuminen määrittää, kuinka hyvin nuori aikuinen pääsee osaksi yhteiskuntaa. Miksi kuitenkin edelleen sen merkitys keskeisenä elämänvaiheena tunnistetaan niin heikosti?

Itsenäistyminen on ilmiönä monitahoinen ja laaja. Se ei myöskään istu näppärästi hahmotettaviin ikäraameihin. Pääsääntöisesti itsenäistymme Suomessa kuitenkin varsin varhain, keskimäärin noin 22-vuotiaana. 
 
Nuoret aikuiset tekevät monia tulevaisuuteen luotaavia ratkaisuja. Kysymykset taloudesta, asumisesta ja arjessa pärjäämisessä ovat monelle vaikeita ratkaistavaksi. Itsenäistyminen ja muut nuorten aikuisten elämän kysymykset jäävät kuitenkin liian usein huomiotta, koska heidät niputetaan kuuluvaksi nuorisoon. 
 

Meillä ei ole varaa menettää ketään

 
Kun nuori on alle 18-vuotias, hänelle on tarjolla viljalti erilaisia palveluita. Nuoren tullessa täysi-ikäiseksi palvelujen määrä vähenee ja pirstaloituu. Kaikenikäisille suunnatuissa palveluissa nuorta aikuista ei aina osata kohdata.
 
Nuorille aikuisille ei myöskään välttämättä löydy sopivaa paikkaa, jossa viettää aikaa tai kysyä neuvoa ja  apua. Aina nuori ei löydä itselleen sopivaa palvelua tai palvelut nuorta. 
 
Valtaosa nuorista aikuisista voi kuitenkin hyvin. Tästä huolimatta nuorista aikuisista useampi kuin joka kymmenes on työn ja koulutuksen ulkopuolella ja yhä useampi tarvitsee tukea arjessaan.
 
Jos menetämme nämä nuoret, sillä on pitkällä tähtäimellä merkitystä meille kaikille; vanhusten hoitoon ei löydy henkilökuntaa, turvattomuus lisääntyy ja kylät tyhjenevät. Puhumattakaan inhimillisistä seurauksista. Jokainen nuori aikuinen on tärkeä. Meillä ei ole varaa menettää ketään, eikä kukaan saa olla näkymätön. 
 

Verkosto etsii ratkaisuja nuorten itsenäistymisen haasteisiin

Elämme poikkeuksellisia aikoja ja nuorten tulevaisuuden näkymät ovat poikkeuksellisen sumeat. Erityisesti nyt on tärkeää tunnistaa nuorten aikuisten itsenäistymiseen liittyvät pulmat ja toimia.

Tästä syystä joukko nuorten itsenäistymisen parissa työtä tekeviä toimijoita kokoontui keväällä 2020 pohtimaan ratkaisuja. Olemme porukalla ottaneet ensimmäisen askeleen ja päättäneet auttaa toisiamme onnistumaan paremmin nuorten tukemisessa ja tekemään vielä enemmän yhdessä, jotta nuoret aikuiset  tulevat mahdollisimman hyvin autetuiksi ja heidän  vahvuutensa tunnistetuiksi.

Marraskuun 12. päivä järjestämme Itsenäistymispäivän. Tilaisuudessa etsimme lisää ratkaisuja siihen, mitä meidän tulee tehdä varmistaaksemme, että jokaisella nuorella aikuisella on mahdollisuus itsenäistyä turvallisesti. 
 
Suomen Punaisen Ristin Nuorten turvatalojen johdolla perustettiin keväällä nuorten itsenäistymisen verkosto. Se kokoaa yhteen toimijoita, jotka haluavat nostaa nuoret aikuiset esille ja jotka ovat kyllästyneitä siihen, että nuoret aikuiset ovat näkymättömiä. Verkoston toimijat ovat valmiita tiivistämään yhteistyötä, ja tekemään osansa, jotta nuoret saisivat tarvitsemaansa apua ja palvelua. Verkostossa toimivat Helsingin kaupungin jälkihuolto, Helsingin Ohjaamo, Lastensuojelun keskusliitto, Nuorisoasuntoliitto, Takuusäätiö, Tampereen kaupunki, Turun kaupunkilähetys,Vantaan kaupungin nuorisopalvelut ja Y-Säätiö.
 
 
Lisätietoja: 
 
Anni Heinonen, Nuorten turvatalojen viestinnän asiantuntija, [email protected], 040 621 4601