Suomen Punaisen Ristin yleiskokous järjestetään hajautettuna ja etäyhteyksin

Vaasan kaupunki
Yleiskokous järjestetään koronapandemian takia hajautetusti piiri paikkakunnilla.
Kuvaaja: Vaasan kaupunki

Viikon päästä järjestettävä yleiskokous on Suomen Punaisen Ristin korkein päättävä elin, joka päättää järjestön toiminnan suunnasta ja valitsee korkeimmat luottamushenkilöt.

Koronavirusepidemian vuoksi kesäkuuksi suunniteltu kokous päätettiin siirtää syyskuuhun 2020. Kokous järjestetään hajautetusti etänä piiripaikkakunnilla ja se tiivistetään yksipäiväiseksi. Voit seurata yleiskokousta etänä.

Mistä yleiskokouksessa päätetään?

Yleiskokouksessa päätetään Punaisen Ristin toimintalinjauksesta vuosille 2021–2023. Toimintalinjaus kertoo sen, mitä Suomen Punainen Risti tulee tekemään seuraavat kolme vuotta.

Samalla valitaan järjestölle uusi puheenjohtaja sekä luottamushenkilöt hallitukseen ja valtuustoon.

Mikä toimintalinjaus?

Toimintalinjaus ohjaa Punaisen Ristin vapaaehtoisten ja työntekijöiden yhteistä työtä seuraavien kolmen vuoden ajan. Toimintalinjauksen tekemiseen osallistuu satoja ihmisiä järjestön kaikilla tasoilla. 

Toimintalinjausta ovat saaneet kommentoida niin vapaaehtoiset kuin keskustoimiston työntekijät.

Kuka voi osallistua yleiskokoukseen?

Yleiskokous on avoin kaikille järjestön jäsenille. Äänivaltaiset edustajat osallistuvat äänestyksiin ja voivat käyttää puheenvuoroja kokouksessa. Jokaisella osastolla on yksi äänivaltainen edustaja kutakin alkavaa 200 jäsentä kohden. 

Lisäksi jokaisella piirillä on yksi edustaja. Äänivaltaiset edustajat valitsee osaston tai piirin hallitus. 

Missä?

Kokouspaikka: Äänivaltaiset edustajat kokoustavat omilla piiripaikkakunnillaan ja ovat etäyhteyksissä puheenjohtajistoon joka kokoontuu Vaasassa hotelli Waskiassa 5.9.2020.