Suomen Punaisen Ristin uudeksi puheenjohtajaksi Elli Aaltonen

Katja Tähjä / Suomen Punainen Risti
Punaisen Ristin uudeksi puheenjohtajaksi on valittu Elli Aaltonen.
Kuvaaja: Katja Tähjä / Suomen Punainen Risti

Punainen Risti on valinnut uudeksi puheenjohtajakseen työelämäprofessori Elli Aaltosen. Tänään järjestetyssä yleiskokouksessa linjattiin, että tulevina vuosina järjestön toiminnassa korostuu läheltä saatava apu ja sen kehittäminen. Uuden hallituksen toimintakausi alkaa heti.

Tampereen yliopistossa työelämäprofessorina työskentelevä Elli Aaltonen on toiminut aiemmin Kelan pääjohtajana ja Itä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtajana sekä läänin sosiaali- ja terveysneuvoksena.

– Punaisen Ristin puheenjohtajana haluan ennen kaikkea pitää huolta siitä, että auttajat jaksavat auttaa. Vapaaehtoiset ovat Punaisen Ristin kultaharkko, josta täytyy pitää kiinni. Vapaaehtoistyön arvostus on saatava nousemaan koko yhteiskunnassa, Aaltonen toteaa.

Oikeus saada apua läheltä on turvattava jatkossakin

Yleiskokous päätti, että vuosina 2021-2023 järjestö keskittyy auttamisvalmiuden kehittämiseen, inhimillisten arvojen vahvistamiseen ja yhteisöjen hyvinvoinnin tukemiseen. Erityisen tärkeää on vahvistaa ihmisten mahdollisuutta saada apua ja toimia itse vapaaehtoisina auttajina omassa lähiyhteisössään.

– Punaisen Ristin apu perustuu paikallisten vapaaehtoisten kykyyn tunnistaa yhteisönsä avun tarpeita ja vastata niihin. Suomalaisessa yhteiskunnassa on vahva auttamisen ja välittämisen kulttuuri ja on tärkeää, että siitä pidetään huolta jatkossakin, sanoo Punaisen Ristin pääsihteeri Kristiina Kumpula.

– Nyt, kun järjestöjen tuki on koronaepidemian vuoksi tarkastelun kohteena, on tärkeää varmistaa, että kansalaisyhteiskunnan resurssit riittävät kaikkein eniten apua tarvitsevien ihmisten tavoittamiseen myös epidemian jälkeen.

Poikkeuksellinen kokous jää historiaan

Koronavirustilanteen vuoksi Punaisen Ristin yleiskokous siirrettiin kesäkuusta syyskuulle ja se toteutettiin etäyhteyksin ja hajautetusti. Äänivaltaiset edustajat kokoustivat kymmenellä eri paikkakunnalla ja olivat etänä yhteydessä puheenjohtajistoon, joka kokoontui Vaasassa. Joka kolmas vuosi järjestettävä kokous tiivistettiin yksipäiväiseksi.

Kokouksessa valittiin järjestön korkeimmat luottamushenkilöt. Järjestön hallituksen uusiksi varapuheenjohtajiksi valittiin Ann-Mari Audas-Willman Vaasasta, Laura Musta Helsingistä ja Harri Virta Kaarinasta. Valtuuston puheenjohtajaksi valittiin Otto Kari Helsingistä.

Hallituksen jäseniksi paikkansa lunastivat Outi Forsblom Tikkalasta, Harri Jokiranta Seinäjoelta, Katja Kuusela Espoosta, Marju Pihlajamaa Punkalaitumelta, Jarno Rasinkangas Oulusta ja Ruut Rissanen Tampereelta. Lisäksi kokouksessa valittiin valtuuston puheenjohtajan lisäksi muut valtuuston jäsenet ja heidän varajäsenensä.