Aasia-keräys tuotti 26 miljonaa euroa

Suomen Punainen Risti on tähän mennessä käyttänyt 4,5 miljoonaa euroa hyökyaallon hätäapuun ja jatkon suunnitteluun.

Suomen Punaisen Ristin Aasia-keräykseen on tullut tähän mennessä 26 miljoonaa euroa. Lämmin kiitos kaikille lahjoittajille!

Ulkoministeriöltä on saatu 2,5 miljoonaa euroa ja sisäministeriöltä 204 000 euroa.

Apua noin miljoonalle ihmiselle

Katastrofialueilla jatkuneilla avustustoimilla on saavutettu merkittäviä tuloksia, arvioi SPR:n pääsihteeri Kristiina Kumpula.

- Suuret tautiepidemiat on vältetty. Kodittomiksi jääneet ovat saaneet tilapäisen majoituksen sekä ruokaa, vettä ja terveydenhoitoa. Jälleenrakennus on alkanut. Noin miljoona ihmistä saa apua Punaiselta Ristiltä.

- Tuhojen määrä, alueen laajuus sekä pitkä jälleenrakennusvaihe vaativat selkeää ja ammattimaista koordinaatiota, hän painottaa.

Punainen Risti varautuu auttamaan Sri Lankassa, Indonesiassa ja muilla hyökyaallon runtelemilla alueilla ainakin vuoteen 2010 asti.

Suomen Punainen Risti on tähän mennessä käyttänyt 4,5 miljoonaa euroa hyökyaallon hätäapuun ja jatkon suunnitteluun. Sri Lankan jatkoapuun on varattu 14-15 miljoonaa euroa, Thaimaahan noin kolme miljoonaa euroa. Loput käytetään koko hyökyaaltoalueella ja Suomessa vuoteen 2010 asti.

Sri Lankaan asuntoja ja terveyttä

Sri Lankan itärannikolla toimivalla SPR:n klinikalla hoidettiin yli 2000 potilasta. Siellä työskenteli 32 suomalaista.

Amparan alueelle lähetetyn klinikan tarvikkeet on jaettu lähiseudun terveysasemille, neuvoloihin ja sairaaloihin. Terveydenhoitaja jäi vielä suunnittelemaan terveysohjelmaa alueen kyliin.

Amparassa suunnitellaan pakolaisleirien muuttamista uusiksi asuinalueiksi. Suomen Punainen Risti valmistelee parhaillaan 1000 talon ja peruspalveluiden rakentamista kylään, jonne muuttaa 5000 ihmistä pakolaisleiriltä. Lisäksi aiotaan rakentaa uudelleen kaksi sairaalaa ja remontoida yksi terveyskeskus. Kyliin suunnitellaan myös terveysvalistusta.

Sri Lankassa työskentelee nyt seitsemän SPR:n lähettämää avustustyöntekijää.

Thaimaahan terveyttä

Thaimaan Phan Ngan alueen yhdeksälle sairaalalle on hankittu sairaankuljetusautot. Seuraavaksi hankitaan välineitä ja tarvikkeita. Kyliin suunnitellaan terveysvalistusta sekä katastrofivalmiuden koulutusta.

Phan Ngassa on nyt kaksi suomalaista avustustyöntekijä.

Indonesiassa on tähän mennessä työskennellyt kolme suomalaista.

Lisäksi kansainvälisen Punaisen Ristin avustustoimintaan koko hyökyaaltoalueelle on lähetetty 1,9 miljoonaa euroa.

Koulutusta Itä-Afrikassa

Hyökyaallot aiheuttivat tuhoa myös Itä-Afrikassa, varsinkin Somaliassa.

Jotta ihmiset olisivat nykyistä paremmin valmistautuneita seuraaviin katastrofeihin, kansainvälinen Punainen Risti on organisoinut alueellisen terveys- ja katastrofiohjelman. Suomen Punainen Risti rahoittaa sitä 420 000 eurolla.

Katastrofivalmiutta vahvistetaan monin tavoin: kunnollisilla suunnitelmilla, pelastusryhmien koulutuksella ja varustamisella, tarvikevarastoilla sekä vapaaehtoisten koulutuksella. Lisäksi parannetaan tietohallintajärjestelmää sekä kuljetuksia ja varastointia.

Terveysohjelma tähtää tautiepidemioiden ehkäisemiseen. Siksi tarvitaan puhdasta vettä, viemäreitä ja käymälöitä sekä hyönteisverkkoja. Vapaaehtoisia koulutetaan valistamaan kansalaisia.

Suomessa vertaistukea omaisille

Suomalaisten etsintään, hoitoon ja evakuointiin Thaimaasta osallistui 45 SPR:n avustustyöntekijää vuodenvaihteessa. Suomessa evakuoidut otettiin vastaan lentokentällä vapaaehtoisten ensiapuryhmäläisten ja psykologien voimin 5.1. asti.

Lisäksi psykologit ja vapaaehtoiset päivystivät henkisen tuen puhelimessa. Vaateapua sai 500 ihmistä. Jälkipurkutilaisuuksia järjestettiin erikoisryhmille ja omille vapaaehtoisille.

Kadonneiden ja menehtyneiden omaisille järjestetään vielä noin 15 vertaistukitilaisuutta.

Kodittomat kulkevat Indonesiassa ja Sri Lankassa

Sekä Sri Lankassa että Indonesiassa on meneillään kodittomien muuttoliike julkisten rakennusten suojista telttakyliin, asutuskeskuksiin ja takaisin kotikyliin.

Punaisen Ristin tavoitteena on huolehtia Sri Lankassa yli 300 000 ja Indonesiassa puolesta miljoonasta ihmisestä seuraavan puolen vuoden aikana.

Indonesiassa avun piiriin otetaan myös pakolaisia majoittavat perheet ja kyläyhteisöt. Näin halutaan vähentää isäntäperheiden taakkaa ja ristiriitojen syntyä.

Maan hallitus on rakennuttanut satoja tilapäisiä parakkeja leireiltä pois haluaville ihmisille. Punainen Risti avustaa kotikyliään raivaavia ihmisiä.

Lisäksi jaetaan lääkintätarvikkeita sairaaloille ja terveysasemille.

Sri Lankan rannikoilla muuttoliike käy kouluista ja temppeleistä telttakyliin. Punaisen Ristin huolena ovat perustarpeiden lisäksi terveysvalistus sekä kadonneiden etsintä. Uutta kotia rakentaville annetaan tarvikkeita.