Haitilaisperheitä tuetaan palaamaan kotiseudulleen

Suomen Punainen Risti ja Haitin Punaisen Ristin vapaaehtoiset jakoivat tiistaina Haitin vuoristokylissä apua, jonka turvin osa haitilaisista voi palata asuinsijoilleen rakentamaan tulevaisuuttaan.

Yhteensä 179 kodittomaksi jäänyttä perhettä saivat Cabaret Haut'n ja Cabaret Bas'n kylissä Punaiselta Ristiltä kaksi isoa pressua ja työkalusetin, joiden avulla perheet voivat rakentaa perhetelttaa vastaavan suojan.

Lisäksi paikalliselle koululle annettiin kaksi iso pressua ja työkalu lisäsuojan rakentamiseksi.
– Majoitustarvikkeiden avulla perheet pääsevät takaisin omille asuinsijoilleen rakentamaan tulevaisuutta katastrofin jälkeen, kertoo Liisa Rantasuo, joka koordinoi majoitustarvikkeiden jakelua Haitissa.

– Tarkoituksena on, että kun perussuoja on kunnossa, yhteisön asukkaat voivat keskittyä asuinolojensa kehittämiseen ja ympäristön kunnostamiseen, Rantasuo sanoo.

Kansainvälinen Punainen Ristin mukaan lähes miljoona haitilaista koditonta on tähän mennessä saanut pressuja, telttoja ja rakennustarvikkeita. Väliaikaismajoituksen jakelu on ainoastaan yksi tapa, jolla haitilaisten selviytymistä tulevasta sadekaudesta ja sen aiheuttamista tulvista pyritään ennakoimaan. Lisäksi kartoitetaan muun muassa pystyssä pysyneiden rakennusten kuntoa ja siirretään ihmisiä pois pahimmilta tulva-alueilta.

Lähestyvän sadekauden takia avustusjakelun tahtia pyritään nopeuttamaan mahdolli-simman paljon niin, että kaikkia apua tarvitsevia saadaan autettua ennen runsaimpien sateiden alkamista toukokuun alussa.

Apuasi tarvitaan!

Lahjoita katastrofirahaston tilille numero 221918-68000

Tee lahjoitus verkossa

Lahjoita puhelimitse
0600 12220 (19,95 e / puh. + pvm)
0600 12210 (9,85 e / puh. + pvm)

Lisätietoa Haitin tilanteesta:

Suomen Punaisen Ristin sivuilla

Kansainvälisen Punaisen Ristin sivuilla
 
Euroopan Komission humanitaarisen avun toimisto (ECHO) tukee Suomen Punaisen Ristin avustustyötä Haitissa.