Järjestöt vetoavat: Vapaaehtoistoiminta koulujen opetussuunnitelmiin

Useat suomalaiset järjestöt vetoavat opetusministeri Henna Virkkuseen ja opetushallitukseen, että vapaaehtoistoiminta lisätään koulujen ja oppilaitosten opetussuunnitelmiin.

Useat suomalaiset järjestöt vetoavat opetusministeri Henna Virkkuseen ja opetushallitukseen, että vapaaehtoistoiminta lisätään koulujen ja oppilaitosten opetussuunnitelmiin. Vetoomuksen kävivät tänään 10.12.2010 luovuttamassa opetusministeri Henna Virkkuselle kaikkien allekirjoittajajärjestöjen puolesta pääsihteeri Kristiina Kumpula Punaisesta Rististä, puheenjohtaja Seppo Kalliokoski Ystävyysseurojen liitosta, toiminnanjohtaja Minna Riikka Järvinen Kerhokeskuksesta, kehitysjohtaja Juha Pantzar Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitosta, toiminnanjohtaja Anitta Raitanen Kansalaisareenasta ja Katja Kuusela Suomen Partiolaisista.

Järjestöjen vetoomus on ajankohtainen, sillä opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee perusopetuksen tuntijaon muutosta. Valtioneuvostoon asia ehtinee alkuvuodesta.

Järjestöjen vetoomuksen ovat allekirjoittaneet Suomen Punainen Risti, Kansalaisareena ry, Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta, Kehitysyhteistyön palvelukeskus KEPA, Kerhokeskus – koulutyön tuki ry, Pelastakaa Lapset ry, Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto, SULASOL Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto ry, Suomen luonnonsuojeluliitto, Suomen Lähetysseura, Suomen Mielenterveysseura, Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry, Suomen Partiolaiset ry, Suomen Unicef, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry ja Ystävyysseurojen Liitto ry.

Hyötyä sekä nuorille että yhteiskunnalle

Vapaaehtoistoiminnan käsittely opetuksessa hyödyttää niin nuoria itseään kuin koko yhteiskuntaa, järjestöt perustelevat.

Jo nyt yli kolmannes suomalaisista aikuisista tekee vapaaehtoistyötä. He toimivat mm. sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä kulttuurissa, liikunnassa ja nuorisotoiminnassa.

Opetuksessa pitäisi tukea nuoria löytämään omat keinonsa vaikuttaa niin lähiyhteisössä kuin koko maailmassa. Vapaaehtoisuus voidaan liittää esimerkiksi yhteiskunnallisiin aineisiin, terveyskasvatukseen ja ympäristökasvatukseen.

Vapaaehtoistoiminnan voiman tajuaminen auttaa ymmärtämään myös laajemmin yhteiskunnan rakenteita ja kansalaistoiminnan mahdollisuuksia, järjestöt vakuuttavat.

Vapaaehtoiset esille ensi vuonna

Ensi vuonna vietetään EU:n vapaaehtoistoiminnan vuotta. Suomalaiset järjestöt tekevät tunnetuksi sekä toimijoita että toiminnan merkitystä. Yhtenä teemavuoden tavoitteena on vaikuttaa päättäjiin, jotta he parantaisivat kansalaistoiminnan edellytyksiä.

Suomessa vuotta koordinoi Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta yhdessä Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssin kanssa.

Vapaaehtoisuus ja vapaaehtoistoiminta osaksi opetussuunnitelmia.pdf (72,05 kilotavua)

Kuva: Laura Kotila