Kiinan vuoden takaisesta maanjäristyksestä toivutaan pikkuhiljaa

Kiinaa vuosi sitten kohdannut maanjäristys jätti noin viisi miljoonaa ihmistä kodittomaksi. Punainen Risti aikoo laajentaa avustamista edelleen.

Lounais-Kiinaa vuosi sitten kohdannut maanjäristys jätti noin viisi miljoonaa ihmistä koditto-maksi, ja arviolta 87 000 menetti henkensä. Vaikka alueiden jälleenrakentaminen on ollut massiivinen urakka, se on sujunut hyvässä tahdissa. Uhrien auttamista on helpottanut se, että avustusjärjestöt ovat toimineet paikallisesti tiiviissä yhteistyössä.
 

Hätämajoituksesta uusiin koteihin

Tarve puhtaasta vedestä, ruoasta, lääkintätarvikkeista, huovista, teltoista ja lämpimistä vaatteista oli maanjäristyksen jälkeen valtava. Hätäapuvaiheen aikana kansainvälinen Punai-nen Risti toimitti alueelle 100 000 telttaa, 300 000 huopaa ja reilut 130 000 ruokapakettia.

Suomen Punainen Risti auttoi välittömän avun tarpeessa olevia uhreja lähettämällä Kiinaan yhteensä yli 7700 telttaa ja kuusi tonnia hoitotarvikkeita. Varoista huomattavan osan Suomen Punainen Risti sai keräyslahjoituksina, ja myös ulkoministeriö avusti toimintaa miljoonalla eurolla.

Joissain maakunnissa rakennuksista tuhoutui jopa 90 prosenttia. Katastrofialueen jälleenra-kentaminen on samaa suuruusluokkaa, kuin jos Ruotsi rakennettaisiin kokonaan uudelleen. Punainen Risti yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa on kuluneen vuoden aikana raken-tanut jatkuvasti uusia koteja ja kouluja Sichuanin maakunnassa, ja työ jatkuu edelleen.

Tällä hetkellä 100 000 kodittomasta perheestä yli 15 000 on jo muuttanut uuteen kotiin ja 16 000 kotia rakennetaan parhaillaan.

Vaikka jälleenrakennus on edistynyt hyvin, paljon ongelmia on vielä ratkaistavana. Kotinsa menettäneistä noin 20 prosentilla ei ole rahaa eikä mahdollisuutta rakentaa itselleen uutta kotia. Myös muuta apua tarvitaan vielä; esimerkiksi psykologiselle ja terveydenhoidolliselle avulle on suuri tarve.

Kouluprojektissa henkistä tukea toipumiseen

Suurkatastrofi aiheuttaa aina uhreille mittaamattoman suurta huolta ja vaikeita psyykkisiä traumoja. Siksi henkisen toipumise tukeminen on uhrille tärkeää siinä missä aineellinenkin apu.

Katastrofin synnyttämien traumojen lieventämiseksi kansainvälinen Punainen Risti tukee Kiinan Punaisen Ristin kouluissa toteutettavaa projektia.

Projektissa katastrofialueilla työskenteleviä opettajia ohjeistetaan oppilaiden auttamisessa. Kouluihin on perustettu hoivakeskuksia, joissa katastrofista yhä järkyttyneet lapset voivat opiskella turvatussa ympäristössä.

Lisäksi kansainvälinen Punainen Risti valmistelee parhaillaan tietopakettia, jonka avulla lapsia autetaan käsittelemään vaikeita katastrofin herättämiä tunteita.

Avustusjärjestöjen työ jatkuu yhä

Punainen Risti aikoo laajentaa avustustoimintaansa Sichuanin maakunnassa edelleen. Tavoitteena on kehittää toimintaa siten, että apu tavoittaisi yhä useampia perheitä. Jäljellä olevat jälleenrakennukseen suunnatut varat käytetään niihin kyliin, joiden asukkailla ei ole ollut mahdollisuutta muuttaa takaisin kotiin. Paikallisesti Punainen Risti pyrkii lisäämään yhteistyötä muiden avustusjärjestöjen kanssa toiminnan kehittämiseksi.

Suomen Punainen Risti tukee tänäkin vuonna katastrofivalmiushanketta Kiinassa, Hubein maakunnassa. Kiinan Punaisen Ristin hanke on aloitettu vuonna 2007, ja Suomen Punainen Risti on avustanut sitä vuosittain kymmenillä tuhansilla euroilla. Sichuanin maanjäristys osoitti, että katastrofeihin varautuminen on Kiinassa jatkossakin ensiarvoisen tärkeää.