Luuytimenluovuttajarekisteriin tarvitaan uusia kantasoluluovuttajia

Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu ylläpitää Luuytimenluovuttajarekisteriä, johon on kerätty niiden vapaaehtoisten henkilöiden tiedot, jotka ovat luvanneet luovuttaa veren kantasoluja niitä tarvitseville potilaille. Rekisteriin etsitään uusia jäseniä. Tavoite on saada 1500–2000 uutta jäsentä joka vuosi.

– Luuytimenluovuttajarekisteriin tarvitaan erityisesti nuoria miehiä, sillä miehistä voidaan yleensä kerätä yhdellä kertaa tarpeeksi suuri määrä veren kantasoluja isonkin aikuisen potilaan pelastamiseksi. Jokainen auttamishaluinen nuori henkilö on kuitenkin ehdottomasti tervetullut, sillä potilaita on kaikenkokoisia ja kaikenikäisiä, Veripalvelun kudospalveluiden osastonjohtaja Anne Arvola sanoo.

Rekisterin jäseneksi voi liittyä kuka tahansa 18–40-vuotias perusterve mies tai nainen. Ennen liittymistä täytetään terveyskysely, jossa voi samalla tutustua muun muassa lääkitysten vaikutuksesta rekisteriin liittymiseen. Rekisterissä voi pysyä siihen asti, kunnes täyttää 56 vuotta, mikäli terveydentilassa ei tapahdu merkittäviä muutoksia. Rekisterissä olevien henkilöiden keski-ikä on tällä hetkellä 36–45 vuotta, joten nuoria ihmisiä tarvitaan mukaan pitämään rekisteri elinvoimaisena myös tulevaisuudessa.

Suomesta on yhteys 43 rekisteriin ympäri maailmaa

Kantasolujen siirtoa voidaan käyttää hoitona leukemiassa ja muissa pahanlaatuisissa verisairauksissa silloin, kun sairautta ei pystytä parantamaan pysyvästi solunsalpaajalääkehoidoilla. Uusia leukemiatapauksia löydetään Suomessa vuosittain noin 400.

– Paranemisennuste akuutista leukemiasta ilman kantasolujensiirtoa on 35 prosenttia. Siirteen myötä paranemisennuste kohoaa 75 prosenttiin. Ero on merkittävä, ja on tärkeää, että siirto voidaan tehdä mahdollisimman nopeasti, Veripalvelun solu- ja kudosterapian ylilääkäri Matti Korhonen sanoo.

Kantasolujensiirtoa tarvitsevalle potilaalle etsitään ensisijaisesti sopivaa sisarusluovuttajaa. Jos luovuttajaa ei löydy perhepiiristä, haku tehdään ensin kotimaisesta luuytimenrekisteristä ja sitten ulkomaisista luovuttajarekistereistä. Vastaavasti Luuytimenluovuttajarekisteristä Suomesta voidaan tehdä luovutuksia myös ulkomaille. Tällä hetkellä kansainvälinen Prometheus-tietojärjestelmän kautta on yhteydet 43 rekisteriin, mikä mahdollistaa yhteydenpidon kymmeneen miljoonaan mahdolliseen luovuttajakandidaattiin. Rekisteriyhteyksien määrää on tarkoitus kasvattaa tulevaisuudessa, mikä parantaa ja nopeuttaa mahdollisuutta löytää potilaalle sopiva siirre.

– Kansainvälisen yhteistyön ja Luuytimenluovuttajarekisterin avulla sopiva siirre löydetään lähestulkoon joka potilaalle, Arvola kertoo.

Siirre on aina tuntemattomalta tuntemattomalle

Rekisteriin liittyvä henkilö sitoutuu auttamaan ketä tahansa potilasta. Esimerkiksi pelkästään oman ystävän tai sukulaisen auttamiseksi ei voi liittyä, vaan luovutuksen perusteena on aina vain ja ainoastaan lääketieteellinen peruste.

Luuytimenluovuttajarekisteri on perustettu vuonna 1992. Tällä hetkellä siihen kuuluu noin 20 000 vapaaehtoista luovuttajaa. Uusia vapaaehtoisia etsitään verenluovutuspisteiden lisäksi erityisesti varuskunnista, oppilaitoksista sekä erilaista tapahtumista. Vuosittain Suomen rekisteristä löytyy luovuttaja 80–90 veren kantasolusiirtoon.